Tapahtumat

Tampereella on käynnistymässä jo kolmas Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus huhtikuussa! Koulutus on uudistunut ja vastaa nyt 40 opintopistettä. Hae vuoden koulutukseen mukaan nyt! Aloitamme ensimmäisellä lähiosiolla jo 9.-11.4.2018 maanantaista keskiviikkoon. Kouluttajana pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen. Aikataulut ja haku-ohjeet Tampereen Kesäyliopistonsivuilta. Lisätietoa koulutuksen sisällöstä täältä.

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op) 26.4.2018 – 26.4.2019, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Ylivieska Vuoden kestävässä Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa … Read more

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40 op. Järvenpäässä uusi koulutusryhmä aloittaa toukokuussa Järvenpään Seurakuntaopistolla. Vuoden kestävän koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on … Read more

Oman Sisäisen Lapsen tiedostaminen ja yhteyden vaaliminen ovat perusta, jonka kautta meidän on mahdollisuus kohdata kanssaihmiset aidommin ja läsnäolevammin, uskaltaen olla inhimillisiä ihmisiä toisillemme. Eheytemme on riippuvainen siitä, millainen yhteys on Sisäisen Lapsemme ja Sisäisen Aikuisemme välillä. Jos Sisäinen Aikuisemme päättää suojella itseään kokemasta Lapsen todellisia tunteita ja tarpeita, ja olemasta vastuussa niistä, se katkaisee … Read more

Raja on erillisyyden tiedostamista. Rajan tiedostaminen on tosiasioiden ja itsen kohtaamisen hetki. Se on oman kehollisuuden kohtaamista – mitä minussa tapahtuu, missä tuntuu, miltä tuntuu ja mitä siitä ajattelen, mitä sen johdosta valitsen tehdä. Rajat antavat meille turvan, tilan ja voiman olla Minä – sellainen, joka oikeasti olen ja haluan olla suhteessa toisiin ja itseeni. … Read more

Erityisherkkyys on synnynnäinen hermojärjestelmän ominaisuus. Erityisherkän ihmisen hermosto käsittelee aistien välittämää tietoa tavallista perusteellisemmin ja syvällisemmin, ja hän reagoi keskimääräistä voimakkaammin ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin. Erityisherkkiä on jopa noin viidesosa väestöstä. Herkän ihmisen aistit ovat keskimääräistä virittyneempiä esimerkiksi äänille, valoille, tuoksuille, kivulle ja muiden ihmisten tunnetiloille. He myös työstävät saamiaan virikkeitä perusteellisemmin kuin muut. Herkkyys … Read more