Terve erillisyys – Tasapainoiset rajat kasvattajan tukena

Raja on erillisyyden tiedostamista. Rajan tiedostaminen on tosiasioiden ja itsen kohtaamisen hetki. Se on oman kehollisuuden kohtaamista – mitä minussa tapahtuu, missä tuntuu, miltä tuntuu ja mitä siitä ajattelen, mitä sen johdosta valitsen tehdä.

Rajat antavat meille turvan, tilan ja voiman olla Minä – sellainen, joka oikeasti olen ja haluan olla suhteessa toisiin ja itseeni. Rajaten pois sen, mitä en elämääni halua ja mahdollistaen sen mitä kaipaan ja tarvitsen. Rajat mahdollistavat vastuunoton itsestä, sekä auttavat meitä näkymään rohkeasti omanlaisinamme. Kun meillä on sisäinen lupa ja oikeus erillisyyteen ja omiin rajoihin, pystymme sallimaan saman myös muille kokematta toisten erillisyyttä ja erilaisuutta uhkana.

Voidaksesi vanhempana ja kasvattajana vahvistaa lapsen ja nuoren tervettä erillisyyttä, sekä tarjota hänelle kunnioittavan tilan ja vapauden omanlaiseen kasvuun, syvällinen tietoisuus ja tuntemus omista rajoistasi on ensiarvoisen tärkeää. Silloin avautuu mahdollisuus molemminpuoliseen kunnioitukseen sekä tasa-arvoiseen ja tasaveroiseen läsnäoloon ja kohtaamiseen. Tässä intensiivisessä, kokemuksellisessa viikonlopussa keskitymme oman tilan ja rajojen tutkimiseen ja vahvistamiseen kehollisuutta, hengitystä ja mielikuvia hyödyntäen sekä luovia menetelmiä käyttäen. Teemme kehollisia harjoituksia yksin ja yhdessä tullen tietoisemmaksi oman alitajunnan esteistä ja mahdollisuuksista rajoihin liittyen. Harjoittelemme oman voiman ja tahdon tietoisempaa ja rohkeampaa käyttöä kokeillen ja ihmetellen, sekä vahvistamme keho-mieli yhteyttä. Oman kokemuksesi kautta opit keinoja käyttää kehollisuutta lasten ja nuorten kanssa raja työskentelyyn ja minuuden sekä erillisyyden vahvistamiseen. Löydät myös voimavaroja ja uusia näkökulmia kasvattajuutesi ja ihmisyytesi tueksi.

ILMOITTAUTUMINEN 8.6. mennessä!

Paikka: Järvenpään Seurakuntaopisto, Järvenpääntie 640

Sari Saario

Aika: 16.-17.6. klo 10-17

Ohjaaja: Tunnekehoterapeutti, logoterapiaohjaaja ja psykofyysinen hengitysterapiaohjaaja Sari Saario

Hinta: 300€ sisältäen tee- ja kahvitarjoilun. Osta paikkasi!
Päivien aikana on ruokatunti joten otathan omat eväät mukaan, lämmitys mahdollisuus.

Lisätietoja päivän sisällöstä: sari(at)tunnejataida.fi

Saat kurssi-infon ohjaajalta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Palautteita kurssilta:
”Yllätyin miten voimakkaasti keholliset harjoitukset vaikuttivat omien rajojen vahvistamiseen, itsetuntemuksen parantamiseen ja itsensä arvostamiseenkin.”

”Kehollisuus on ainoa tapa oppia rajoja ja omassa itsessä olemista.”

”Silmäni avautuivat sen suhteen, kuinka paljon tiedostamattomat rajat vaikuttavat toimintaamme ja sitä kautta ympärillä oleviin ihmisiin.”

”Viikonloppu ylitti odotukset. Minua kosketti erityisesti erillisyyden teema, sallimisen ja luvan antaminen itselle. Piirtyykö omat rajat pelosta vai luottamuksesta. Iso oivallus oli uudelleen määritellä omat rajat luottamuksesta ja omista tarpeista lähteviksi. (Ei sopeutuakseen olosuhteisiin.)”

”Raja viikonloppu auttaa tunnistamaan ”vuotokohtia”, josta oma voima valuu pois. Vuotokohtien tunnistaminen auttaa tekemään tarvittavia muutoksia omassa ajattelussa ja toiminnassa. Elinvoima lisääntyy omassa elämässä. Moni epämääräinen paha olo saa selityksiä. Tästäkö tässä vaan oli kyse – koin helpotusta.”

”Hyvin rakennettu kokonaisuus. Keholliset harjoitukset olivat itselleni hyvin konkreettisia keinoja saada lisäinformaatiota omista rajoistani suhteessa toisiin.”