Events at Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikka

Oulun kesäyliopistolla järjestettävän koulutuspäivän tavoitteena on antaa ymmärrystä tunnetaitojen kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä, tunteiden dynamiikasta sekä tavoitteellisen tunnetaito-opettamisen menetelmistä. Tunnetaitojen opettamisessa tavoitteena on, että lapset saavat ymmärrystä tunteista ja pääsevät harjoittelemaan tunteiden tunnistamista, ilmaisemista ja niiden kanssa toimimista konkretiassa. Lapsia rohkaistaan huomioimaan miten tunteet vaikuttavat heihin ja miten tunteiden kanssa voi toimia rakentavasti säilyttäen kunnioitus itseä … Read more