Kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta

TOIMINTATERAPEUTIN KOKEMUKSIA NUORTEN KANSSA

Kuka olet ja mitä teet? 

Olen Mira Mertanen ja ammatiltani toimintaterapeutti, lähihoitaja ja lasten tunnetaito-ohjaaja. Teen nuorten kriisityötä, ohjaan tunnetaitoryhmiä ja teen yksilötapaamisia toiminimellä TunneTaitosi.

Minulla on  toimitilat Hyvän Olon Asemalla, Jokelassa, mutta toimin koko pääkaupunkiseudun alueella esim. kouluissa tai kotikäynneillä.

Miten hyödynnät Lasten Tunnetaito-ohjaajan taitojasi?

Olen aina uskonut ryhmämuotoiseen terapiaan ja kuntoutukseen sillä ryhmässä on mieletön voima. Hyödynnän koulutuksessa saamaani oppia erityisesti ryhmämuotoisessa työskentelyssä nuorten kanssa.

Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta sain konkreettisia menetelmiä, joilla käsitellä mm. nuoren ahdistusta, vihaa, häpeää ja jännitystä ja joita käyttämällä nuori oppii oman kokemuksensa kautta tunteiden tunnistamista, sietämistä, säätämistä ja purkamista. Nämä ovat tärkeitä elämäntaitoja!

Koulutus antoi ensiarvoisen tärkeitä toimintoja, joilla haavoittuvaisessa iässä olevaa nuorta voi voimaannuttaa ja muistuttaa kuinka ainutlaatuinen, ihana ja arvokas hän on.

Koulutuksesta olen saanut vahvistusta ja syvempää ymmärrystä ihmisen käyttäytymiselle ja tarvelähtöisyydelle.

Olen saanut keinoja helpottaa omaa stressiäni.

Millaisia vaikutuksia olet huomannut ohjaamissasi ja kohtaamissasi lapsissa tai nuorissa?

Turvallisuudentunteen maksimointi on hyvän vuorovaikutuksen pohja erilaisissa tunnereaktioissa. Nuoret tarvitsevat vielä kovasti sanoittamista ololleen ja olemiselleen, tullen näin kuulluksi ja nähdyksi. Nuoret ovat alkaneet tunnistamaan omia tunteitaan ja rohkaistuneet puhumaan niistä. Tunnekehoyhteyden vahvistaminen on tuonut levollisuutta ja rauhantuntua.

Itsetunto on vahvistunut, ajattelu itsestä on tullut positiivisemmaksi.

Oman voiman huomaaminen on antanut toivoa ja uskoa vaikuttaa itse omaan hyvinvointiin. Myös ryhmien vertaistuki on ollut merkittävä tekijä nuorille ”en ole yksin ajatusteni ja kokemusteni kanssa”.

Mikä sai sinut lähtemään Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutukseen? 

Ennen koulutukseen hakemista tiesin, että haluan tehdä nuorten parissa töitä. Halusin saada lisää ymmärrystä ja keinoja, joilla voin tukea ja ohjata heitä arjen haasteissa, kipukohdissa. Toimintaterapeutin työtäni olen tehnyt vahvasti psykososiaalisesta näkökulmasta ja pyrkinyt aina siihen, että nuori itse hoksaa asioita itsessään ja elämässään.

Olen myös pohtinut tahdon vaikutusta toimintakykyyn, vihan vaikutusta tahtotilaan, ”päämäärättömään ajelehtimiseen” sekä ylisuorittamiseen, sillä tunteet vaikuttavat suoraan toimintakykyyn. Tunteet ja ihmisen mieli ovat aina kiehtoneet minua niin omassa elämässäni kuin ammatillisestikin ja kaipasin syvempää ja konkreettisempaa ymmärrystä tunteista ja niiden kehityksestä.

Mitä sait koulutuksesta? Miten koulutus on vaikuttanut sinuun – mitä se toi elämääsi tai työhösi?

Koulutuksessa käydään läpi myös omaa elämää.

Itselleni prosessi oli terapeuttinen ja sain käsiteltyä asioita eri tavalla syvemmin, ei vain järkeillen puhumalla.

Sain myös käsiteltyä häpeän, surun ja pelon tunteita. Oman kokemuksen kautta on helpompi työstää nuorten kanssa monimenetelmällisesti tunnetaitoja. Olemme jokainen erilaisia oppijoita ja yksilöitä, jolloin harjoitteidenkin tulee olla monimuotoisia. Sain koulutuksesta kaipaamaani lisätietoa ja työkaluja siihen miten vahvistaa nuoren ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

Mira Mertanen
Toimintaterapeutti
Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM

TunneTaitosi tmi
Jokela, Tuusula

Seuraavat Miran kaikille avoimet tunnetaitoryhmät 2018 alkavat Nuorille 21.3. Varhaisnuorille 11.4. ja kouluikäisille lapsille 7.3.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: toimintaterapia.mertanen@gmail.com

Lue lisää koulutuksesta täältä.

Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja? Hae mukaan koulutukseen!

Järvenpäässä alkaa uusi ryhmä jo 5.3.!


LASTENHOITAJAN KOKEMUKSIA PIENTEN KANSSA

Kuka olet ja mitä teet? 

Olen Anne-Maria Palosaari Oulusta, Kiimingistä. Toimin lastenhoitajana päiväkodissa. Olen tällä hetkellä kotona hoitovapaalla hoitamassa kahta alle kouluikäistä lastani.

Teen samalla keikkaluonteisesti töitä päiväkodissa sekä vanhus- ja mielenterveystyössä palvelukodissa. Olen aloitellut toiminimellä yritystoimintaa, missä ohjaan lasten tunnetaitoryhmiä.

Miten hyödynnät Lasten Tunnetaito-ohjaaja (LTTO) -taitojasi? 

Olen oppinut kuuntelemaan itseäni, tarpeitani, tunteitani ja sanoitan niitä itselleni. Näin pysyn voimissani ja jaksan paremmin kuunnella ja huomioida toisten tarpeita ja tunteita. Minulla on neljä lasta, joista yksi murrosiässä ja toinen murrosiän kynnyksellä. Kaksi pienempää saavuttaa uhmaikää.

LTTO-koulutuksessa opitut taidot ovat käytössä kotiarjessa 24/7.

Käytän erilaisia koulutuksessa opittuja menetelmiä ja harjoitteita kotona sekä töissä lasten (ja itseni) rauhoittamiseen, tunteiden tunnistamiseen, sietämiseen, säätelyyn ja purkuun. Esimerkiksi pitkäaikaisen lemmikkimme kuoltua tuin lasten surutyötä mielikuvaharjoitteiden, satuhieronnan ja maalaamisen avulla. Tämä auttoi suuresti erityisesti murrosiän kynnyksellä olevaa lastani, joka kokee tunteista puhumisen hankalaksi.

Työssäni ohjaan tunnetaitoryhmiä. Mutta niiden ohella hyödynnän päiväkodin ja lastenhoitajan arjessa LTTO-taitojani ihan koko ajan pienillä teoilla ja asioilla. Olen läsnä, katson käytöksen taakse ja sanoitan lapsen tunteita ja tarpeita. Saatamme tehdä esimerkiksi pukiessa hengitys tai mielikuvaharjoitteita tai voimauttavia ajatusleikkejä.  Kirjoitan satuja, joiden avulla lapsi pääsee sadun keinoin tutustumaan tunnetaitoihin ja siihen miten tunnetaidot auttavat.

Olen käyttänyt LTTO-taitojani jopa vanhus- ja mielenterveystyössä mm. antamalla satuhierontaa ja sanoittamalla tarpeita.

Millaisia vaikutuksia olet huomannut ohjaamissasi ja kohtaamissasi lapsissa tai nuorissa?

Saan yhteyden lapsiin vieläkin paremmin kuin ennen. He huomaavat, että olen aidosti kiinnostunut ja läsnä. Läsnäolon voima on valtava. Kohtaamisen ei tarvitse kestää kuin pienen hetken, mutta jo se antaa lapselle tunteen siitä, että hän on tärkeä ja hyväksytty ja häntä halutaan oikeasti kuunnella. Tällä on usein rauhoittava vaikutus lapsen käytökseen. Ei ole tarvetta hakea huomiota ”häiriökäyttäytymisillä” kun voi luottaa siihen, että tulee kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin on, eikä käytöksensä summana.

Esim. toisten satuttaminen, tavaroiden heittely jne. on loppunut jopa kokonaan. Lapsella on turvallisempi olo ja hän uskaltaa luottaa paremmin myös itseensä ja siihen, että hänkin osaa ja pärjää.

Mikä sai sinut lähtemään Lasten Tunnetaito-ohjaaja koulutukseen?

Koin, että kaipasin uudistusta kasvatusmenetelmiini. Mielestäni lapsen tunteet, toiveet ja ajatukset tuli herkästi sivuutetuksi kun tavoitteena oli saada lapsi käyttäytymään niin kuin aikuinen siinä hetkessä ja tilanteessa toivoo. Pahimmillaan se saattoi johtaa ”valtataisteluun” siitä kumman tahto on voimakkaampi.

Kaipasin työkaluja ja keinoja siihen miten asettaa rajat niin että myös lapsi ja hänen tarpeensa tulisi kuulluksi ja kohdatuksi.

Mitä sait koulutuksesta? Miten koulutus on vaikuttanut sinuun – mitä se toi elämääsi tai työhösi?

Menin hakemaan konkreettisia työkaluja kasvatustyöhön. Ja sainkin salkullisen toinen toistaan monipuolisempia ja mielenkiintoisempia harjoitteita, joita voin soveltaa eri ikäisten lasten kanssa.

Pelkästään jo se oli mahtavaa. Mutta sitä en osannut arvata kuinka suuri muutos itsessäni koulutuksen aikana tapahtuisi!

Olen päätynyt ihan uudelle polulle niin ihmisenä kuin ammatillisestikin.

Suuretkaan tunteet eivät enää pelota, sillä tiedän, että niillä on minulle tärkeää asiaa. Sen sijaan, että olisin tunteideni vietävissä, annan niiden ohjata minua oikeaan suuntaan.

Olen oppinut itsestäni aivan valtavasti uusia asioita kuuntelemalla ja kohtaamalla tunteitani. Kun huomaan jonkun tilanteen herättävän minussa voimakkaita tunteita, ymmärrän, että nyt pitää pysähtyä kuuntelemaan itseäni. Kun tiedän mitä minussa tapahtuu, osaan vastata tarpeisiini paremmin ja silloin myös luonnollisesti voin paremmin.

Stressinsietokykyni ja kärsivällisyyteni on kasvanut huomattavasti. Osaan katsoa paremmin lapsen käytöksen ”taakse” sillä ymmärrän, että käytös ei johdu minusta. Lapsella on siinä hetkessä elossa tunteita ja tarpeita, jotka ei ole tulleet kuulluksi tai kohdatuksi.

Merkityksellisin oppi minkä sain on omakohtainen kokemuksellinen ymmärrys tunnetaidoista.

Koulutuksessa sanottiin osuvasti ”Ei voi viedä toista pidemmälle, kuin missä itse on ollut”. Tämä on niin totta!

Koulutuksessa teoriatieto ja kokemuksellinen oppi nivoutuu upeasti yhteen. Nyt en pelkästään tiedä vaan todella ymmärrän, kuinka merkittäviä tunteet ovat. Ja kuinka tärkeää on tulla kuulluksi ja kohdatuksi oli ne tunteet sitten millaisia tahansa.

Olen vielä keskeneräinen ja polkuni on vasta alussa. Ja se on ihan OK!

On valtava helpotus osata hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin on – keskeneräisenäkin!

Luottaa siihen, että myös minulta löytyy avaimet omaan hyvinvointiini ja kaikki taidot elämässä pärjätäkseni.

Nämä ovat koulutuksesta saatuja oppeja, joita haluan viedä työssäni ja elämässäni eteenpäin.

Anne-Maria Palosaari
Lähihoitaja
Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM

TUNNEPOLULLA tmi
Kiiminki/Oulu
tunnepolulla@gmail.com
Tunnepolulla Facebookissa.

Lue lisää koulutuksesta täältä.

Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja? Hae mukaan koulutukseen!