Koulutuksen rakenne ja aikataulu

Kaksi rinnakkaista polkua

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa kuljet kahta rinnakkain etenevää kehityspolkua. Toinen on henkilökohtainen matkasi omien tunteidesi ja tunnetaitojen kehittämisen äärelle itsesi kanssa ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Monet sanovat koulutuksen merkityksen henkilökohtaiseen elämään olevan suuri. Yhteys omiin tunteisiin ja kehoon löytyy ja syvenee, ja rohkeus sekä taidot ilmaista itseään vaikeissakin tilanteissa kasvaa. Moni kokee myös oman vanhemmuuden kehittyvän syvemmälle, ymmärtävämmälle ja lasta kannattelevammalle tasolle. Lue koulutuskokemuksista täältä.

Kaiken kaikkiaan yhteys niin itseen kuin lapsiin ja toisiin aikuisiin syvenee. Jokainen kuitenkin kulkee oppimismatkansa omalla tavallaan tämänhetkisistä lähtökohdistaan ponnistaen. Sinun tapasi on oikea juuri sinulle.

Voimakorteissa on kauneutta ja voimaa.

 

Rakenne ja lähiopetusosiot

Koulutus koostuu seitsemästä 2-3 päivän lähiopetus-osiosta (opiskelupaikasta riippuen), joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teoria- ja keskusteluosuuksien lisäksi. Koulutuksessa pääsee itse kokemaan harjoituksia, joita on tarkoitus ohjata myös lapsille. Kesto yhteensä 15-18 lähipäivää.

Koulutukseen sisältyy kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä sekä vertaisryhmätyöskentelyä jokaisella lähijaksolla ja itsenäisesti toteutettava lopputyö. Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen.

Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40 op. (1.1.2018 uudistettu koulutussisältö). Uudistetussa sisällössä vertaisryhmätyöskentelyä on toiveiden mukaan lisätty ja koulutuksen ensimmäinen lähiosio on kolmipäiväinen. Koulutukseen kuuluu kolme opponointitehtävää pienryhmien sisällä. Koulutukseen sisältyy myös henkilökohtainen konsultaatioaika kouluttajan kanssa lopputyöryhmän yhteydessä. Uutena koulutuksessa on myös 1-2 opastettua online-koulutustapaamista verkon välityksellä.

Lasten Tunnetaito-ohjaajia on Suomessa nyt noin 100. Lue neljän ohjaajan kokemuksia blogistamme Ohjaajakoulutus laannutti iltatähden raivarit sekä Tunnetaito-ohjaajaksi kasvetaan oman herkkyyden kautta. Kokemuksia siitä, miten koulutus on hyödyttänyt opiskelemaan lähteneitä ammattilaisia niin työssä kuin perheenkin kanssa löydät Kokemuksia koulutuksesta -sivulta.

OSIO I

 • orientoituminen ja ryhmäytyminen
 • koulutuksen tausta-ajatuksia
 • perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
 • lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat
 • mieli ja keho tunnetietoisuudessa, tunnekehoyhteyden vahvistaminen
 • tunteiden tunnistaminen, sietäminen, säätely, ilmaiseminen ja purkaminen

Kesto: 3 päivää

OSIO II

 • lapsen tunne-elämän kehitys
 • selviytymisstrategiat ja roolit
 • oman itseni tarkastelu
 • oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

Kesto: 2-2,5 päivää

OSIO III

 • lapsuuteni tarina logoterapeuttisesti tarkasteltuna
 • ohjaajana toimiminen / Eija Reinikainen (Etelä-Suomen koulutukset)
 • itseni voimaannuttaminen
 • EFT eli Emotional Freedom Techniques

Kesto: 2-2,5 päivää

OSIO IV

 • tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • ryhmien rakentaminen ja periaatteet
 • virittäytyminen, toiminta ja lopetus
 • Eheyttävä Satutaide / Anu Raines

Kesto: 2-2,5 päivää

OSIO V

 • tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • ohjaajana toimiminen ja ohjausharjoitteet
 • lopputyöhön orientoituminen
 • Satuhieronta / Sanna Tuovinen

Kesto: 2-2,5 päivää

OSIO VI

 • tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
  • kuunteleminen ja minä-viestintä
  • tarpeet tunteiden takana
  • ristiriitatilanteet
  • myötätuntoinen vuorovaikutusprosessi

Kesto: 2-2,5 päivää

OSIO VII

 • lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
 • koulutuksen päätös

Kesto: 2-2,5 päivää

Kiinnostuitko? Katso alkavat koulutukset tai kysy lisää koulutus@tunnejataida.fi