Koulutuksen rakenne ja aikataulu

Kaksi rinnakkaista polkua

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa kuljet kahta rinnakkain etenevää kehityspolkua. Toinen on henkilökohtainen matkasi omien tunteidesi ja tunnetaitojen kehittämisen äärelle itsesi kanssa ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Monet sanovat koulutuksen merkityksen henkilökohtaiseen elämään olevan suuri. Yhteys omiin tunteisiin ja kehoon löytyy ja syvenee, ja rohkeus sekä taidot ilmaista itseään vaikeissakin tilanteissa kasvaa. Moni kokee myös oman vanhemmuuden kehittyvän syvemmälle, ymmärtävämmälle ja lasta kannattelevammalle tasolle.

Kaiken kaikkiaan yhteys niin itseen kuin lapsiin ja toisiin aikuisiin syvenee. Jokainen kuitenkin kulkee oppimismatkansa omalla tavallaan tämänhetkisistä lähtökohdistaan ponnistaen. Sinun tapasi on oikea juuri sinulle.

Voimakorteissa on kauneutta ja voimaa.

 

Rakenne ja lähiopetusosiot

Koulutus koostuu seitsemästä 2-2,5 päivän lähiopetus-osiosta (opiskelupaikasta riippuen), joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teoria- ja keskusteluosuuksien lisäksi. Kesto yhteensä 14-17,5 lähipäivää.

Koulutukseen sisältyy etätehtäviä sekä vertaisryhmätyöskentelyä (uutena kevät 2017) jokaisella lähijaksolla ja itsenäisesti toteutettava lopputyö. Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen.

Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 35 op. (1.6.2017 uudistettu koulutussisältö).

OSIO I

 • orientoituminen ja ryhmäytyminen
 • koulutuksen tausta-ajatuksia
 • perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
 • lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat
 • mieli ja keho tunnetietoisuudessa, tunne-kehoyhteyden vahvistaminen
 • tunteiden tunnistaminen, sietäminen, säätely ja purkaminen

Kesto: 2-2,5 päivää

OSIO II

 • lapsen tunne-elämän kehitys
 • selviytymisstrategiat ja roolit, oireiden kieli
 • oman itseni tarkastelu
 • oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

Kesto: 2-2,5 päivää

OSIO III

 • lapsuuteni tarina logoterapeuttisesti tarkasteltuna
 • ohjaajana toimiminen / Eija Reinikainen (Etelä-Suomen koulutukset)
 • itseni voimaannuttaminen
 • EFT eli Emotional Freedom Techniques

Kesto: 2-2,5 päivää

OSIO IV

 • tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • ryhmien rakentaminen ja periaatteet
 • virittäytyminen, toiminta ja lopetus
 • Eheyttävä Satutaide / Anu Raines

Kesto: 2-2,5 päivää

OSIO V

 • tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • ohjaajana toimiminen ja ohjausharjoitteet
 • lopputyöhön orientoituminen
 • Satuhieronta / Sanna Tuovinen

Kesto: 2-2,5 päivää

OSIO VI

 • tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
  • kuunteleminen ja minä-viestintä
  • ristiriitatilanteet
  • havainto, tunne, tarve ja pyyntö

Kesto: 2-2,5 päivää

OSIO VII

 • lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
 • koulutuksen päätös

Kesto: 2-2,5 päivää