Lasten Tunnetaito-ohjaajat

Koulutettu Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® on perehtynyt lapsen tunne-elämän kehitykseen sekä monimenetelmällisiin tunnetaitojen ohjaamisen tapoihin. Hän on koulutuksessaan käynyt myös omaa tunneprosessiaan läpi ja siten vahvistanut yhteyttään omiin tunteisiinsa ja tunnekehoonsa. Näin hän pystyy kohtaamaan lapsen tunnetasolla inhimillisesti tasavertaisena.

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® ohjaa lasta tunnistamaan tunteitaan ja toimimaan niiden kanssa rakentavasti. Hän rohkaisee lasta ilmaisemaan itseään ja tunteitaan. Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® ei toimi terapeuttina eikä tunnekipujen purkajana, vaan läsnä olevana ohjaajana perustunnetaitojen oppimisessa ja omiin tunteisiin tutustumisessa.

Sinunkin lapsesi tunnetaitoryhmään?

Suuri osa valmistuneista ohjaajista käyttää tunnetaito-ohjaamisen työkaluja omilla työpaikoillaan päiväkodeissa, kouluissa ja yksityisissä hoitotilanteissa kuten toimintaterapiassa. Osa ohjaajista tarjoaa myös kaikille avoimia lasten tunnetataitoryhmiä. Näet heidät listalta merkinnällä "Kaikille avoimia ryhmiä".

Jos haluat lapsesi tunnetaitoryhmään, voit olla näihin ohjaajiin yhteydessä. Osa ohjaajista tekee oman työnsä puitteissa myös yksityisiä tunnetaito-ohjauksia.

Tässä listassa on vain osa valmistuneista Lasten Tunnetaito-ohjaajista - listaus on ohjaajille vapaaehtoinen. Valmiita ohjaajia on vuonna 2017 kaikkiaan noin 100.

Jos olet valmis Lasten Tunnetaito-ohjaaja ja haluat yhteystietosi listaan tai päivittää niitä, lähetä tiedot: koulutus (at) tunnejataida.fi

Jonna Arola

Helsinki, Uusimaa
KM, psykiatrian sairaanhoitaja
Myös kaikille avoimia ryhmiä.

Yhteystiedot
Saltatio
www.saltatio.fi
jonna@saltatio.fi
"Tunnetaidot ja taidekasvatus – sydämenasia"

 

Heli Mäkelä

Pääkaupunkiseutu (Vantaa, Helsinki)
Sosionomi, toimintaterapeutti, mindfulness-ohjaaja
Myös kaikille avoimia ryhmiä

Yhteystiedot
Kasvun Taika
www.kasvuntaika.fi
heli@kasvuntaika.fi
"Ohjaan tunnetaitoryhmiä
ja tunnetyöpajoja, tutustu tarjontaan!"

 

Katja Virtamo

Kirkkonummi, Uusimaa
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Suljettuja sekä kaikille avoimia ryhmiä.

Yhteystiedot
045 2007208

"Tunteet tutuiksi - Sinä Olet Arvokas!"

Anne Kekäläinen

Tuusula, Uusimaa
Tunne- ja vuorovaikutusohjaaja
Kaikille lapsille ja nuorille avoimia
yksilöohjauksia.

Yhteystiedot
anne.kekalainen@pp.inet.fi
040 5919167
"Hyvinvointia elämääsi - tunneohjauksen
avulla kohti parempaa itsetuntoa."

Jonna Ropponen

Tuusula, Jokela
Lastentarhanopettaja
Syksyllä 2017 mahdollisesti myös avoimia ryhmiä.

Yhteystiedot
Notkopuiston päiväkoti
jonnaropponen@icloud.com
050 4367503

Hanne Hautamäki

Kuopio, Pohjois-Savo
Lähihoitaja ja kuvataiteilija
Myös kaikille avoimia ryhmiä.

Yhteystiedot
www.lastentunnetaito.com
tunnetaito@gmail.com

"Luovuuden lähteestä tunnetaitojen oppimiseen"

 

Riitta Jokela

Laukaa, Keski-Suomi
Lastenhoitaja, erityislasten ohjaaja, toimiva perhe ohjaaja
Kaikille avoimia ryhmiä sekä yksilöohjausta

Yhteystiedot
rimajo@luukku.com
050 5181462
"Elämässä tarvitaa tunnetaitoja,
opetellaan niitä yhdessä."

 

Reeta Hellsten

Hausjärvi, Kanta-Häme
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, erityisavustaja
Vain suljettuja ryhmiä tällä hetkellä.

Yhteystiedot
Tuusulan kunta

 

Miia Koutonen

Nurmijärvi, Uusimaa
Lastentarhaopettaja
Tällä hetkellä vain suljettuja ryhmiä.

Yhteystiedot
Nurmijärven kunta, Kirkonkylän Päiväkoti/Esiopetus
miia.koutonen@nurmijarvi.fi

 

Jenni Hiltunen 

Espoo, Uusimaa
Lastenhoitaja
Toistaiseksi suljettuja ryhmiä

Yhteystiedot
Espoon kaupungin päiväkoti, Leppävaaran alue
hiltuje@gmail.com

 

Marjo Tähtinen

Kauniainen, Uusimaa
Lastenhoitaja, lähihoitaja

Tällä hetkellä vielä suljettuja ryhmiä päiväkodin sisällä.

Yhteystiedot
Espoon kaupunki
marjo.a.tahtinen@espoo.fi
"Tunnetaidoissa kukaan muu ei ole sinä
ja se on sinun voimasi."

 

Maija Ketonen

Helsinki, Uusimaa
Lastenhoitaja
Vain suljettuja ryhmiä toistaiseksi.

Yhteystiedot
Helsingin kaupunki
maija.m@hotmail.fi

 

Katja Rastivaara

Espoo
Vain suljettuja ryhmiä.

Sari Rautio

Ylivieska, Pohjois-Pohjanmaa
Perhepäivähoitaja
"Jokainen meistä on arvokas omana itsenään!" 

 

Marja-Leena Paananen

Viitasaari, Keski-Suomi
Erityisopettaja
Vain suljettuja ryhmiä omassa koulussa.

Yhteystiedot
Haapaniemen koulu
"Oppiminen on aina myös tunneasia."

Sanna Pälli 

Ylivieska, Pohjois-Pohjanmaa 
Luokanopettaja
Vain suljettuja ryhmiä.

Yhteystiedot
Rannan koulu
"Uskalla kuunnella sydämesi ääntä <3"

Päivi Rantakangas

Ylivieska, Pohjois-Pohjanmaa
Sosionomi Amk
Vain suljettuja ryhmiä.

Yhteystiedot
paivi.rantakangas@kotinet.com

Minna Katajamäki

Ruovesi

Yhteystiedot
Arotar/Hyvänolonkeskus Rustiikki
040 7583766
aronen.minna@gmail.com