Syventävä koulutus

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen syventävä koulutusjakso kestää 6 lähiosiota ja on pituudeltaan noin vuoden. Sen laskennallinen opintopistemäärä on noin 25 op.

Syventävässä koulutusjaksossa syvennytään tunteisiin, omaan itseen, läsnäolevaan ohjaajuuteen sekä tunnetaitojen ohjaamiseen. Peruskoulutuksessa näkökulma ohjaajuudessa on ryhmämuotoinen ohjaaminen. Syventävässä koulutuksessa näkökulma on yksityisohjaamisessa lapsen kanssa kahden kesken. Kummankin koulutuksen menetelmiä voi oman työnsä puitteissa käyttää sekä ryhmissä että yksityisesti lasta ohjatessa.

Koulutusjaksossa on kaksi pääkouluttajaa. Luovaa tunnetyöskentelyä, yksityisohjaamista ja rakentavaa vuorovaikutusta osioilla kouluttava Anne-Mari Jääskinen sekä herkkyyteen, omien tunteiden kehollisuuteen, kehon ja minuuden rajoihin sekä hengitysterapian menetelmiin kouluttava Sari Saario.

Koulutusjaksoon saattaa tulla myös vieraileva luennoitsija. Syventävän koulutuksen tarkempi sisältö, käytännön asiat ja kustannukset täsmentyvät kevään 2018 aikana.

Ensimmäinen syventävä koulutusryhmä käynnistyy näillä näkymin syksyllä 2018. Ilmoitamme heti, kun haku siihen aukeaa. Syventävään koulutukseen voi hakea, jos on käynyt Lasten Tunnetaito-ohjaajan peruskoulutuksen.