Kevään uudet Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutukset alkavat!

Haluaisitko saada käytännön työkaluja lasten ja nuorten tunnetaitojen tukemiseksi? Haluaisitko kasvattaa empaattista ilmapiiriä lapsiryhmässäsi?

Kaipaisitko jäsentyneempää tietoa miten lapsia voi tukea? Kaipaisitko itsekin päästä syvempään yhteyteen ja ymmärrykseen itsesi kanssa?

Tule mukaan kokemukselliseen Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutukseen! Uudet koulutusryhmät aloittavat keväällä usealla paikkakunnalla. Hae koulutukseen nyt – paikat täytetään soveltuvilla hakijoilla ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lue kokemuksia blogistamme tai täältä. Kurkkaa myös kyselytutkimuksemme tuloksia siitä, miten tunnetaitojen opettaminen vaikuttaa lapseen ja aikuiseen.

68% kyselyyn vastanneista tunnetaito-ohjaajista vastasi, että tunnetaitojen opettelun myötä empaattinen ilmapiiri ryhmässä on kasvanut.

Se voisi olla mahdollista sinunkin ryhmässäsi.

Sinä voit auttaa! Me autamme sinua auttamaan.

 

13.3.2018-kevät 2019 ARKIKOULUTUS – Ryhmä täyttymässä – pari paikkaa vapaana!
Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto Haku Oulun Kesäyliopiston kautta.

25.-27.5.2018-kevät 2019 VIIKONLOPPU/ARKIKOULUTUS – Järvenpäässä Haku koulutukseen käynnissä – paikkoja  vielä vapaana!
Viikonloppuosiot Järvenpään Seurakuntaopistolla sekä arkiosio Järvenpäätalolla juna-aseman vieressä. Seurakuntaopistolla voi myös majoittua. Hakemukset koulutus(at)tunnejataida.fi.
Lue lisää

9.4.2018-10.4.2019 ARKIKOULUTUS Haku käynnissä – hae nyt!
Tampereella, Tampereen Kesäyliopistolla. Haku Tampereen Kesäyliopiston kautta.

26.4.2018-26.4.2019 ARKIKOULUTUS Haku käynnissä – hae nyt!
Ylivieskassa, Raudaskylän Kristillisellä opistolla. Haku RKO:n kautta.

Koulutus suunnitteilla syksyksi myös Hämeenlinnaan ja uusi ryhmä Järvenpäähän (alkamisajankohta lokakuu). Päivitämme koulutustietoja sivuillemme niiden varmistuttua.

Tervetuloa matkalle tunteiden maailmaan!

Hae mukaan Järvenpäässä 25.5. alkavaan Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutukseen!

Järvenpäässä toukokuussa 2018 alkava koulutus

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40op.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Missä Järvenpäässä?

Järvenpäähän matkaat Helsingistä junalla alle puolessa tunnissa ja pitkänmatkalaisille on majoitusmahdollisuus.

Viikonloppuosiot pidämme Järvenpään modernisti sisältä remontoidulla Seurakuntaopistolla, luonnonkauniilla sijainnilla Tuusulanjärven rannalla. Seurakuntaopistolla voi myös tarvittaessa majoittua. Ainolan junapysäkiltä on matkaa Järvenpään Seurakuntaopistolle 1,6km. Bussilla Mäntsälä-Helsinki reitillä Tuusulanjärven itäpuolen reitillä jää pois Ainolan pysäkillä aivan opiston edessä. Kimppakyyditkin opiskelijoiden kesken usein sujuvat.

Arkiosiot pidämme Järvenpää-talolla, juna-aseman vieressä. Scandic-hotelli yöpymistä varten on myös vieressä.

Koulutuspaikan saaminen

Soveltuvat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Avoin haku on voimassa siihen asti, kunnes ryhmä on täynnä.

Lopullisen vahvistuksen opiskelupaikan saamisesta pyrimme antamaan mahdollisimman pian hakemuksesi lähettämisestä. Paikkavarausmaksu 250€ laskutetaan heti opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen  ja hyvitetään ensimmäisen osion yhteydessä.

Mitä koulutus sinulle antaa?

Koulutuksessa saat käytännön tietoa ja kokemuksia lapsen tunne-elämän kehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta lapsille ja nuorille ryhmissä sekä työtehtävästäsi riippuen myös yksilöohjaukseen vietynä.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Eheyttävä Satutaide, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Koulutus on usein voimaannuttava kasvumatka myös itseen ja omaan kasvattajuuteen.

Luovuus avaa yhteyden tunteisiin.

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa, osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja palautteista täältä.

Luovuus minussa ja ohjaajuudessani.

Lähiosiot

Järvenpään koulutusryhmän lähipäivät ovat:

 • pe 25. – su 27.5.2018 osio 1 Seurakuntaopisto
 • su 19. – ti 21.8.2018 osio 2 Järvenpäätalo
 • pe 28. – su 30.9.2018 osio 3 Seurakuntaopisto
 • pe 9. – su 11.11.2018 osio 4 Seurakuntaopisto
 • pe 18.- su 20.1.2019 osio 5 Seurakuntaopisto (alustava aika, vahvistuu kevään 2018 aikana)
 • pe 15. – su 17.3.2019 osio 6 Seurakuntaopisto (alustava aika, vahvistuu kevään 2018 aikana)
 • pe 10. – su 12.5.2019 osio 7 Seurakuntaopisto (alustava aika, vahvistuu kevään 2018 aikana)

Koulutuksen ensimmäiset 3 päivää opiskellaan joka päivä klo 9-17.
Jatkossa opiskellaan koulutuksen ensimmäisenä koulutusiltana klo 17.00-20.30, ja sitä seuraavina kahtena päivänä klo 9-17.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähiosiolla, sillä koulutus on hyvin kokemuksellinen. Koulutuksen oheen suositellaan henkilökohtaista terapiaa tai ohjausta esim. keho- tai taideterapian kautta (ei pakollinen).

Itsenäinen opiskelu
Jokaisen lähiosion välissä on kirjallisia ja kokemuksellisia etätehtäviä sekä vertaisryhmätyöskentelyä. Koulutus vastaa laajuudeltaan noin 40 opintopistettä. Uudistettu koulutussisältö 1.1.2018 alkaen.

Hinta

Järvenpään syksyn koulutuksen hinta:
1. osio 550€ ja 2.-7. osiot 440€/lähiosio, sis. alv 24%.

Katso alempaa tukimahdollisuudet koulutusmaksuun.

Koulutushinta on 1.1.2018 päivitetyn koulutussisällön mukainen (40 op):
Lähiosioiden välissä on vertaistyöskentelyä ja koulutuksen ensimmäinen lähiosio on kolmipäiväinen. Koulutukseen kuuluu myös kolme opponointitehtävää pienryhmässä. Lisäksi jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen konsultaatioaika kouluttajan kanssa lopputyöryhmäänsä liittyen. Toteutamme myös verkkotapaamisen ryhmän kesken – ei vaadi aiempaa teknistä osaamista, pelkkä tietokone ja nettiyhteys riittävät.

Koulutuskansio luentomateriaaleineen sekä luovan tunnetyöskentelyn materiaalit lähiosioilla sisältyvät hintaan. Laskutus noin viikkoa ennen kutakin osiota eli seitsemässä erässä. Lisäksi Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion kertakulut 79€ laskutetaan osiolla 4. Laskumuutokset 5€/kpl.

Vastuukouluttaja Anne-Mari Jääskinen

Koulutushinta on 7 kertamaksun kokonaishinta (yht. 3190€), eikä mahdollisesti pois jääviltä kerroilta ole mahdollista saada hyvitystä.

Hintaan sisältyy vastuukouluttaja Anne-Mari Jääskisen lisäksi vierailevat kouluttajat (oikeus muutoksiin pidätetään):

 • Sanna Tuovinen (Satuhieronta)
 • Anu Raines (Eheyttävä Satutaide)
 • Eija Reinikainen (ohjaajana toimiminen myös erityislasten kanssa)
 • Karita Palomäki (verkkokurssin välityksellä EFT Tapping
Eheyttävän Satutaiteen kokemuksellisia hetkiä.

 

Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansio (osiolla 4) sisältää yli 100 harjoitetta, tunnetaitoryhmien suunnittelu- ja palautelomakkeet, infoa jaettavaksi vanhemmille sekä ryhmien ohjaamista tukevaa käytännön tietoa ja vinkkejä.

Koulutuksessa on viikonloppuosioissa Järvenpään Seurakuntaopistolla tee- ja kahvitarjoilu pienen suolaisen ja makean kanssa. Järvenpää-talolla arkisin ollessamme meitä palvelee Järvenpää-talon lounaskahvio omakustanteisesti.

Tukea koulutukseen?

Koulutuksen opintopistemäärä täyttää aikuiskoulutustuen 3 opintopisteen keskimääräisen kuukausittaisen kertymävaatimuksen. Tuen saamisehtojen täyttymisestä ja oman koulutuksen kuulumisesta aikuiskoulutustuen piiriin saa tarvittaessa lisätietoa Koulutusrahastolta www.koulutusrahasto.fi. Aikuiskoulutustuki edellyttää kokoaikaiseksi opiskelijaksi ryhtymistä tietyksi ajaksi.

Joillain paikkakunnilla koulutukseen on voinut hakea myös oppisopimuskoulutustukea tietyin ehdoin. Kysy lisää oman paikkakuntasi oppisopimuskoulutuskeskuksesta. Oppisopimuskoulutustuki edellyttää vakituista työsuhdetta.

Myös monet työnantajat ja kunnat ovat osallistuneet työntekijänsä kouluttautumiseen. Lue lisää työntantajan saamista hyödyistä täältä.

Koulutukseen hakeminen

Järvenpään koulutuksiin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella: koulutus (at) tunnejataida.fi

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät)
 2. Miksi hakeudut koulutukseen?
 3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
 4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi
 6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että etenkin niiden väliset oma-aikaiset opiskelut – kirjallisuuteen tutustumiset, havainnointitehtävät ja kirjallisten tehtävien tekemiset)?

Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi. Muista yhteystietosi. Otsikoi hakemuksesi sen koulutusryhmän mukaisesti, mihin haet. Lue ennen hakemista vielä koulutuksen peruutusehdot

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä olevalle sen vaativuuden ja mahdollisten syvienkin tunneprosessien takia, ellei tukena ole omaa terapiaa koulutuksen rinnalla. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen otetaan max.16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tasapainoa ja harmoniaa luovan tunnetyöskentelyn avulla.
Koulutusassistentti Katja Forsström.

Kysy lisää tai lähetä hakemuksesi: Koulutusassistentti Katja Forsströmille osoitteeseen koulutus (at) tunnejataida.fi

Kerrothan viestissäsi, mihin koulutusryhmään haet.

Majoituksesta voit kysyä Seurakuntaopistolta: gitta.nyyssonen (at) kirkkopalvelut.fi sekä Järvenpää-talon lähellä sijaitsevasta Scandic-hotellista.

Tervetuloa mukaan tunteiden maailmaan!

Educassa yleisöryntäys tunnetaitojen äärellä!

Suomen johtavassa opetus- ja kasvatusalan tapahtumassa Educassa nähtiin tammikuun viimeisenä lauantaina suorastaan yleisöryntäys tunnetaitojen äärellä, kun Tunne&Taidan pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen luennoi tunnetaitojen opettamisesta ja sen vaikutuksista lapsiin sekä aikuiseen itseensä.

Monisatapäinen yleisö tiivistyi Open Lounge -tilaan kuuntelemaan puolituntisen verran aiheesta, minkä uudistunut opetussuunnitelmakin on jo osaksi koulun tavoitteita nostanut.

”Oli vaikuttavaa nähdä opettajien valtava kiinnostus aiheeseen ja kuulla myös keskusteluissa siitä, miten syvä tarve opettajilla on auttaa ja tukea lapsia näissä elämäntaidoissa”, sanoo Jääskinen.

Luennon jälkeen keskustelua jatkettiin Lasten Keskuksen osastolla, mistä Jääskisen Mitä sä rageet? -tunnetaitokirjat vietiin kustantajalta suorastaan käsistä.

”Mahtavaa oli kuulla, kuinka moni sanoi innostuneensa tunnetaitojen tärkeydestä ja ymmärtäneensä niiden valtavan vaikutuksen ihmisen hyvinvointiin kuultuaan luennon”, Jääskinen kiittelee.

”Tuntuu lämpimältä, että pystyn näiden kirjojen kautta osaltani tukemaan opettajia vastaamaan opsin tavoitteisiin. Hienoa oli myös kuulla, miten moni jo on tehnyt tunnetyötä omissa ryhmissään ja haki siihen nyt jäsennystä ja selkeyttä.”

”Tunnetaidot ovat tulevaisuuden taitoja, joiden opettamisen myötä me jokainen aikuinen voimme vaikuttaa myötätuntoisen yhteiskunnan rakentumiseen”, Jääskinen lopetti luentonsa ja kannusti jokaista opettajaa tarttumaan rohkeasti aiheeseen.

Lue lisää tunnetaitojen opettamisen vaikuttavuuskyselystä blogijutusta Kysely kertoo: Näin tunnetaitojen opettelu vaikuttaa aikuiseen ja lapseen.

 

”Tunnetaidot ovat avain kaikelle oppimiselle” Vastavalmistuneet Lasten Tunnetaito-ohjaajat valmiina ohjaustyöhön!

Tuoreet Lasten Tunnetaito-ohjaajat valmistuivat Järvenpään Seurakuntaopistolla 10.12. Joukko ammattilaisia on matkannut vuoden koulutuksessa niin omiin tunteisiinsa, kehittänyt omia tunnetaitojaan kuin oppinut tunnetaitojen ohjaamista kokemuksellisesti lapsiryhmissä.

Oli mahtava matka! Kiitos!

Tunnetaitoja on harjoiteltu toiminnallisesti niin luovan tunnetyöskentelyn, kehollisuuden kuin sadun ja leikinkin kautta. Kattavalla monimenetelmällisellä työkalupakillaan ohjaajat tukevat lasten tunnetaitojen kehittymistä kukin omalla työsarallaan lasten parissa.

Tunnemittareita.

Tunnetaitoryhmästä moni lapsi oli saanut tukea ja lapsen arki oli helpottunut. Omakin ryhmäkokemus ohjaajana oli palkitseva.

Ohjaajat kokivat vahvasti, että tunnetaitoja on tärkeä opetella juuri ryhmissä, koska tunteet syntyvät ja elävät meissä kaikissa vuorovaikutuksessa. Ryhmä tarjoaa lapsille peilauspintaa toisistaan ja ryhmätilanteiden kautta tunteita päästään avaamaan konkreettisesti.

Koulutuksesta saa hyviä eväitä myötätuntoiseen vuorovaikutukseen ja ymmärrystä lapsen tunteista ja tarpeista tunteiden takana.

Lasten Tunnetaito-ohjaajat Järvenpäässä 10.12.2017 Kuvasta puuttuu yksi ryhmämme jäsen.

Palautteita koulutuksesta:

– Kurssi on ollut yksi eheyttävimmistä kokemuksistani, koska kouluttajalla on upea kyky nähdä hyvyys ja kauneus jokaisessa meissä keskellä oppimispolkuamme.

– Suosittelen koulutusta ihan kaikille! Itsensä takia kannattaa lähteä mukaan – oman kasvun, hyvinvoinnin, rajojen asettamisen opettelun, työelämässä jaksamisen hyväksi..

Koulutuksen jälkeen voi ymmärtää syvästi ja sydämellä jokaista ihmistä, niin lasta kuin aikuista.

– Toivoisin tämän koulutuksen osaksi niin opettajien, lastentarhanopettajien kuin lastenhoitajienkin peruskoulutusta.

– Koulutus on ollut upea matka ja syväsukellus myös itseensä, kun on avoimesti lähtenyt mukaan.

– Koulutus on ollut hyvin järjestetty ja tunnelma lämminhenkinen.

Itsen ja toisen kohtaamista myötätunnolla.

Tämä tietous tunnetaidoista kuuluisi ihan jokaiselle!


Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus on vuoden kestävä ammatillinen
täydennyskoulutus. Koulutuksessa kuljetaan kahta rinnakkaista linjaa: oma tunnematka itseen ja omien tunnetaitojen kehittäminen sekä ammatillisen tiedon ja kokemuksen kartuttaminen lasten tunnetaitojen ohjaajana ja lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtäjänä.

Koulutuksia järjestetään ympäri Suomea. Vuonna 2018 koulutuksia alkaa ainakin Järvenpäässä, Oulussa, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Ylivieskassa. Tarkemmat koulutuskohtaiset tiedot päivitetään sivuillemme mahdollisimman pian tammikuun aikana.

Luovassa tunnetyöskentelyssä on lupa ilmaista itseään niinkuin kokee – ilman hienon lopputuloksen painetta.

Mitä sä rageet? -kirja HS:n vuoden 2017 kirjasuosikeissa!

Helsingin Sanomat listasi kulttuuritoimituksensa kirjasuosikit 2017 joulun alla. Syksyn aikana HS:ssa kiitetyistä kirjoista nostettiin esiin kymmenen kirjaa kolmesta eri sarjasta. Tunne&Taidan pääkouluttaja Anne-Mari Jääskisen kirjoittama ja Sanna Pellicionin kuvittama Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin -kirja listattiin lasten- ja nuortenkirjasarjassa Taika Dahlblomin saatesanoin:

”Miten tunteiden kanssa eletään? Se on hyvä kysymys, johon harvoin saa lapsi tai aikuinenkaan yksinkertaisia ohjeita. ”Nyt saa”, lupaa Taika Dahlbom arviossaan.

Teos kertoo helppolukuisesti, mitä tiede sanoo tunteista, ja se sisältää erilaisia harjoituksia ja vinkkejä, joiden avulla tunteiden kanssa voi työskennellä erilaisissa tilanteissa.”

Kirjaa on kiitelty sen selkeydestä vaikean asian äärellä. Aikuisetkin ovat saaneet kirjasta ymmärrystä omiin tunteisiin ja tunnetilanteissa toimimiseen – myös niiden rageevien nuorten kanssa. Kirjan ensimmäinen painos onkin myyty jo loppuun ja uunituore 2.painos on nyt kaupoissa!

Hanki kirja verkkokaupastamme! 19.12. klo 12 mennessä tehdyt tilaukset ehtivät perille jouluksi! Kaupassa myös joulun pakettitarjous (59€) nuorten ja aikuisten kirjasta  – hyödynnä rajoitettu erä ja saat kaupan päälle 19€ arvoisen 10:n A4-kokoisen tunnekuvaposterin latauksen!

 

 

”Tunnetaitotyöskentelystä hyötyy koko ryhmä” Onnea Hämeenlinnasta valmistuneille Lasten Tunnetaito-ohjaajille!

Viime viikolla Hämeenlinnassa, Hämeen Kesäyliopistolla koettiin pirskahtelevan iloisia tunnelmia, kun joukko kasvatusalan ammattilaisia valmistui vuoden pituisesta Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta.

Mukana oli niin opettajia, lastentarhanopettajia, toimintaterapeutteja kuin muitakin lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, jotka kukin vievät tunnetaito-ohjaamisen työkaluja omaan työhönsä ja omiin lapsiryhmiinsä.

Lapsiryhmässä on tunteiden ilmaisun sallivuus lisääntynyt lapsilla, lapset ovat olleet vapautuneita ja innostuneita.

Onnea siis myös ohjaajien työpaikoille ja ennenkaikkea lapsille – saatte upeiden ammattilaisten tarjoamaa tunnetaitotyötä osaksenne ja hyödyksenne! Tunnetaitotyöskentelystä hyötyy nimittäin koko ryhmä – tunteista aletaan puhua avoimemmin, ryhmässä viihtyminen usein kasvaa, itsesäätely kehittyy lapsen kokoisin askelin, konflikteja osataan ratkaista yhteisten sanojen kautta sujuvammin, myötätunto toisia kohtaan näkyy ryhmän toiminnassa ja usein aikuisetkin lapsen ympärillä pysähtyvät tunteiden äärelle. Ennenkaikkea, lasten itsetunto näyttää vahvistuvan, kun lapsi alkaa hoksata omaa arvokkuuttaan ja ihanuuttaan!

Syvimmälle sydämeen jäi viimeisen tunnetaitokerran loputtua poika, (6.lk) joka ei tosiaankaan koskaan intoile koulunkäynnistä. Hän kääntyi ovelta takaisin ja mutisi: ”Olishan tää voinu edes jouluun asti jatkua.”

Viimeisellä lähiosiojaksolla nähtiin ja kuultiin koskettavia lopputöitä, kokemuksia siitä, mitä tunnetaitoryhmässä voidaan lapsille opettaa ja miten tunnetaitojen äärelle pysähtyminen vaikuttaa myös ohjaajaan itseensä. Lasten kokoisia oivalluksia, oppimisia ja yhteyttä toistemme kanssa tasavertaisina, tuntevina ihmisinä.

”Ensimmäisen ja viimeisen (10) ryhmäkerran välillä oli suuri ero. Ne lapset, jotka kömpivät aluksi jännittyneinä patjoilleen parhaiten tuntemansa kaverin viereen, tulivat viimeisellä kerralla jutellen ja hilpeinä sisään, köllähtivät rennosti lattialle ja luottivat ryhmän turvallisuuteen.

Ne kaverit, jotka eivät saaneet ensimmäisillä kerroilla sanaa suustaan, osasivat lopussa kertoa tunteestaan, nimetä sen, kuvailla sitä ja nauraakin sille. He uskalsivat katsoa toisia silmiin ja koskettaa toisia hellästi, kertoa mikä saa iloiseksi, mikä pelottaa ja mikä jännittää.”

Luokanopettaja

Ilo ylimmillään Hämeenlinnassa 22.11.2017

Hyvät tunnetaidot ovat onnellisen elämän perusta. Tunnetaitoja pitäisi opettaa koulussa, tai oikeastaan jo neuvolassa tuleville vanhemmille.”

Palautteita koulutuksesta:

”Ehdottomasti paras ja merkittävin koulutus, missä olen koskaan ollut! Mukaanlukien viiden vuoden yliopisto-opinnot ja lukuisat hyödyllisetkin täydennyskoulutukset.”

”Voin suositella koulutusta ihan kaikille! Ymmärrys itsestä ja ympäröivästä maailmasta vahvistuu ja syventyy.”

”Koulutus vie mukanaan. Siitä saa voimaantumista itselleen ja paljon työkaluja omaan työhön.”

”Toivoisin kaikille mahdollisuuden tähän matkaan.”

”Oma tunnekehoyhteys vahvistuu ja siitä saa itselleen vahvan perustan, johon tunnetaito-ohjaajana voi tukeutua.”

”LTTO-koulutus oli parasta, mitä olen elämässäni kokenut. Löysin itseni ja opin tunnistamaan, sietämään ja ilmaisemaan tunteitani. Suosittelen koulutusta lämpimästi, mutta siihen on oltava valmis panostamaan ja itsensä laittamaan likoon. Aikaavievä koulutus, mutta antaa moninkertaisena kaiken rakkautena takaisin!”

”Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen antia ei voi mitata millään, niin arvokasta se on. Vaikuttaa koko elämän hyvinvointiin. Tarvitsee myös omaa panostusta paljon.”

”Matkaopas Anne-Mari on ihana ja turvallinen. Koulutus todella on rahan arvoinen ja enemmänkin!”

”Tämä koulutus pitäisi olla kaikkiin terveys- ja sosiaalialan koulutuksiin kuuluva.”


Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus on vuoden kestävä ammatillinen
täydennyskoulutus (35op). Koulutuksessa kuljetaan kahta rinnakkaista linjaa: oma tunnematka itseen ja omien tunnetaitojen kehittäminen sekä ammatillisen tiedon ja kokemuksen kartuttaminen lasten tunnetaitojen ohjaajana ja lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtäjänä.

Koulutuksia järjestetään ympäri Suomea. Vuoden 2018 koulutuksia täsmennetään vuoden loppuun mennessä – koulutuskalenterin täyttäminen käynnissä. Lue alkavista koulutuksista tästä linkistä.

Tunnetaitoryhmässä lapsi pääsee kokemaan voimaantumista sen kautta, että oppii itsestään ja tunteistaan ja ennenkaikkea toimimaan tunteidensa kanssa.

”Kun ensin oppii itse, voi ohjata muita” – Ylivieskassa valmistui uusia Lasten Tunnetaito-ohjaajia, onnea!

Raudaskylän Kristillisellä Opistolla oli marraskuun toisena keskiviikkona sekä haikeita että riemullisia tunnelmia, kun vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus saatiin päätökseen ja joukko Lasten Tunnetaito-ohjaajia valmistui.

”Kaikkien pitäisi käydä tämä koulutus!”

”Olen saanut NIIN paljon! Niin työelämään kuin arkeenkin.”

Viimeisellä lähiosiollaan opiskelijat esittelivät kokemuksiaan lasten tunnetaitoryhmien ohjaamisesta. Onnistumisia, haasteita ja niiden ylityksiä, lapsilta oppimista ja oman ohjaajuuden upeaa hiomista! Jokainen valmistunut ohjaaja koki, että ryhmässä oppiminen on toimiva keino opettaa lapsille tunnetaitoja.

”Vain vuorovaikutuksessa opitaan todellisia tunnetaitoja ja ryhmä mahdollistaa monipuolisemmat harjoitukset kuin yksin tehden.”

”Lapsi hoksaa, että muillakin on samanlaisia tunteita ja että niitä on ok ilmaista.”

Jo kymmenen kerran ryhmissä lapsissa näkyy kehittymistä ja rohkaistumista. Tunnesanasto rikastuu ja tunteista ja tunnetilanteista puhutaan rohkeammin. Itseä osataan tuoda vahvemmin esiin. Säätelyn keinoja opitaan ja hengitys jää usein harjoiteltuna eniten mieleen tunnekuohun rauhoittelijana.

Tunnetaitoryhmässä käytetään monipuolisesti eri menetelmiä tunnetaitojen opettamiseen ja harjoittelemiseen. Luovaa tunnetyöskentelyä, kehollisuutta, liikettä, hengitystä, myönteistä kosketusta kuten satuhierontaa, satuja, tilanneharjoitteita ja mielikuvaharjoituksia kunkin lapsiryhmän tarpeiden mukaan soveltaen.

”Ryhmä mahdollistaa hienosti aitoja kohtaamistilanteita, joissa tarttua oppimisen paikkoihin.”

Onnittelut vielä kerran kaikille upeille valmistuneille Lasten Tunnetaito-ohjaajille!

Raudaskylältä valmistuneiden Lasten Tunnetaito-ohjaajien riemua 8.11. Kuvasta puuttuu yksi ryhmämme jäsen.

Kokemuksia koulutuksesta:

”Tunnetaito-ohjaajakoulutus on sukellus suoraan ihmisyyden alkulähteille – tunteisiin, tarpeisiin, kosketukseen, hyväksyntään, myötätuntoon ja ainutlaatuisuuteen, jota haemme ensi hengenvedostamme.”

”Olen kokenut Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa yhdeksi tärkeimmistä asioista ryhmässä jakamisen, töiden ja tunteiden purkamisen ja käsittelyn. Toisten kokemuksia on antoisa peilata omiinsa ja niistäkin oppii paljon. Toisten kanssa yhteistoiminta herättää aitoja tunteita, tilanteita ja tunnetilanteita ja niihin tarttuminen antaa mahdollisuuden harjoitella tunnetaitoja aidoissa tilanteissa.”

”Koulutus antaa omaan tunne-elämään tutustumisen, tiedon ja materiaalin, kokemuksellisuuden, yhdessä jakamisen ja elämysten kautta syvällisen perehtymisen tunteisiin, tunnetaitoihin ja niiden ohjaamiseen.”

”Tunnetaidoista on hyötyä kaikilla elämänalueilla – kaikille.”

”Koulutus on hyvin kokonaisvaltainen, vaatii syventymistä ja paneutumista ja on tosi antoisa, kun uskaltaa antaa itsestään ja heittäytyä.”

”Ei todellakaan mikään teoriapläjäys tai läpihuutojuttu. Koettava ja elettävä, jokaisen omanlainen matka.”

”Oman reflektoinnin lisäksi itse ryhmässä tapahtunut jakamien on ollut kaunis ja ikimuistoinen kokemus. Suuri lahja ollut saada osallistua tähän koulutukseen. Kouluttaja on huumorintajuinen ja todella asiantunteva. Sisältö on hyvin suunniteltu.”

”Koulutuksesta saa paljon konkreettisia työkaluja ohjaajana toimimiseen. Laskeudutaan pään ja ajatusten tasolta tuntemiseen keholla.”

”Koulutus tuo herkkyyttä huomata asioita mitä ihmisessä tapahtuu.”

”Oman tunne-elämän avautuminen on koulutuksen parasta antia. Uusi ymmärrys toisten kohtaamisessa. Ymmärrys avautunut kohtaamaan haastavasti käyttäytyviä ihmisiä.”


Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus on vuoden kestävä ammatillinen
täydennyskoulutus (35op). Koulutuksessa kuljetaan kahta rinnakkaista linjaa: oma tunnematka itseen ja omien tunnetaitojen kehittäminen sekä ammatillisen tiedon ja kokemuksen kartuttaminen lasten tunnetaitojen ohjaajana ja lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtäjänä.

Koulutuksia järjestetään ympäri Suomea. Vuoden 2018 koulutuksia täsmennetään vuoden loppuun mennessä – koulutuskalenterin täyttäminen käynnissä. Lue alkavista koulutuksista tästä linkistä.

Luovassa tunnetyöskentelyssä on lupa ilmaista itseään niinkuin kokee – ilman hienon lopputuloksen painetta.

Järvenpään Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus

Puhuttelevatko tunnetaidot? Haluaisitko tukea lapsia tai nuoria toimimaan itsensä ja tunteidensa kanssa rakentavasti? Haluatko voimaannuttaa lasta hänen omassa elämässään?

Tunnekortteja valitsemassa.

Tule mukaan kokemukselliseen ja syvälliseen vuoden ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jossa pääset itsekin matkalle omiin tunteisiisi ja saat monipuolisen työkalupakin niin arkeesi kuin työhösikin lasten kanssa!

Koulutuksessa saat käytännön tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta n.4-14 vuotiaille lapsille yksilötyössä sekä ryhmissä.

Luovuus avaa yhteyden tunteisiin.

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa, osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja palautteista täältä.

Luovuus minussa ja ohjaajuudessani.

Opiskeluajoista

Järvenpään koulutusryhmän lähipäivät ovat:

 • 10.-12.11. pe-ilta -su 1/7 Seurakuntaopisto
 • 23.-25.1. ti-ilta – to 2/7 Järvenpäätalo
 • 21.-23.3. ke-ilta -pe 3/7 Järvenpäätalo
 • 10.5.-12.5. to-ilta-la 4/7 Seurakuntaopisto (huom. Helatorstai)
 • 24.-26.8. pe-ilta -su 5/7 Seurakuntaopisto
 • 3.-5.10. ke-ilta -pe 6/7 Järvenpäätalo
 • 7.-9.12. pe-ilta -su 7/7 Seurakuntaopisto

Koulutus ensimmäisenä koulutusiltana klo 17.00-20.30, ja sitä seuraavina kahtena päivänä klo 9-17. Tässä koulutusryhmässä on kolme viikonloppu- ja neljä arkiosioita.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähiosiolla, sillä koulutus on hyvin kokemuksellinen. Koulutuksen oheen suositellaan henkilökohtaista terapiaa tai ohjausta esim. keho- tai taideterapian kautta. Jokaisen lähiosion välissä on kirjallisia ja kokemuksellisia etätehtäviä. Koulutus vastaa laajuudeltaan noin 35 opintopistettä (uudistettu koulutussisältö 1.6.2017 alkaen).

Hinta

Järvenpään syksyn koulutuksen hinta:
365€/lähiosio, sis. alv 24%. Koulutushinta on 1.6. päivitetyn koulutussisällön mukainen (35op).

Koulutuskansio luentomateriaaleineen sekä luovan tunnetyöskentelyn materiaalit lähiosioilla sisältyvät hintaan. Laskutus noin viikkoa ennen kutakin osiota eli seitsemässä erässä. Lisäksi Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion kertakulut 69€ laskutetaan osiolla 4. Laskumuutokset 5€/kpl.

Koulutushinta on 7 kertamaksun kokonaishinta (yht. 2555€), eikä mahdollisesti pois jääviltä kerroilta ole mahdollista saada hyvitystä.

Hintaan sisältyy vastuukouluttaja Anne-Mari Jääskisen lisäksi vierailevat kouluttajat

 • Sanna Tuovinen (Satuhieronta)
 • Anu Raines (Eheyttävä Satutaide)
 • Eija Reinikainen (ohjaajana toimiminen myös erityislasten kanssa)
 • Karita Palomäki (verkkokurssin välityksellä EFT Tapping
Eheyttävän Satutaiteen kokemuksellisia hetkiä.

Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansio (osiolla 4) sisältää yli 100 harjoitetta, tunnetaitoryhmien suunnittelu- ja palautelomakkeet, infoa jaettavaksi vanhemmille sekä ryhmien ohjaamista tukevaa käytännön tietoa ja vinkkejä.

Koulutuksessa on viikonloppuosioissa Järvenpään Seurakuntaopistolla tee- ja kahvitarjoilu pienen suolaisen ja makean kanssa. Järvenpää-talolla arkisin ollessamme meitä palvelee Järvenpää-talon lounaskahvio omakustanteisesti.

Koulutukseen on ollut mahdollista hakea tukea oman alueen oppisopimuskoulutuskeskuksesta, mikäli olet vakituisessa työsuhteessa alalla.

Koulutukseen hakeminen

Järvenpään koulutuksiin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella: koulutus (at) tunnejataida.fi

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s x A4) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät)
 2. Miksi hakeudut koulutukseen?
 3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
 4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi
 6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että etenkin niiden väliset oma-aikaiset opiskelut – kirjallisuuteen tutustumiset, havainnointitehtävät ja kirjallisten tehtävien tekemiset)?

Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi. Muista yhteystietosi. Otsikoi hakemuksesi sen koulutusryhmän mukaisesti, mihin haet. Lue ennen hakemista vielä koulutuksen peruutusehdot

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä olevalle sen vaativuuden ja mahdollisten syvienkin tunneprosessien takia, ellei tukena ole omaa terapiaa koulutuksen rinnalla. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen otetaan max.16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutusassistentti Katja Forsström.

Kysy lisää tai lähetä hakemuksesi: Koulutusassistentti Katja Forsströmille osoitteeseen koulutus (at) tunnejataida.fi

Kerrothan viestissäsi, mihin koulutusryhmään haet.

Majoituksesta voit kysyä Seurakuntaopistolta: kati.valiaho (at) seurakuntaopisto.fi sekä Järvenpää-talon lähellä sijaitsevasta Scandic-hotellista.

Tervetuloa mukaan tunteiden maailmaan!

Hyödynnä ILMAISET SEKÄ MAKSULLISET TUNNEKUVAPOSTERIT verkkokaupastamme!

UUTTA! Voit nyt ladata tunnetaitokirjoihimme liittyvät ”Ilmaiset tunneposterit” PDF-tiedostona verkkokaupastamme! Ilmaispaketti sisältää ”Tunteet tuntuvat, näkyvät ja kuuluvat” -kuvan sekä tunne- että tarvelistat. Ladattavassa tiedostossa on myös reilusti vinkkejä keskustelun tueksi lasten ja nuorten kanssa.

Toivomme postereiden hyödyttävän sinua työssäsi lasten ja nuorten tunnetaitojen tukemisen parissa!

Kun kaipaat lisätyökaluja, suosittelemme jopa kymmenen sähköisesti ladattavan lisäposterin hankintaa ohjeineen ja käyttö- sekä harjoitusvinkkeineen PDF-muodossa ”Tunnekuvaposterit tunnetaitojen opettamiseen” verkkokaupastamme vain 19€ hintaan (norm.22,90€) kasvattajan käsikirjan julkaisun kunniaksi! Paketissa ovat A4-koossa kuvina niin Tuntemisen osat aivoissa, Tunnejäävuori (myös täytettävä versio), Tunteen voimakkuuden vaihtelumittari, Tunnepyörä kuin Muuta omaa oloasi -kaaviokin sekä muita hyödyllisiä kuvapostereita käytettäväksi lasten ja nuorten kanssa! Mukana myös kaksi nuorten itsensä täytettävää tehtäväsivua.

Hankithan oman käyttötarkoituksesi mukaisen lataus- ja käyttöluvan. HENKILÖKÄYTTÖLUVALLINEN materiaali (19€) oikeuttaa latauksen ostaneen henkilön käyttämään materiaaleja omissa ryhmissään tai yksilöohjauksissa. Materiaalia ei ole lupa kopioida tai jakaa kolmannelle osapuolelle, kuten toiselle kollegalle käytettäväksi. Opetustarkoituksessa materiaalia saa ja on tarkoituskin jakaa oppilaille tai yksilöasiakkaalle.

YHTEISÖKÄYTTÖLUVALLINEN materiaali (59€) oikeuttaa latauksen ostaneen yhteisön tai henkilön edustaman koko yhteisön käyttämään materiaalia yhteisön sisällä useamman opettajan tai ohjaajan toimesta. Materiaalia ei ole lupa kopioida tai jakaa yhteisön ulkopuolelle käyttöön. Yhteisön tiedot täytetään ostoksen yhteydessä.

Tunne ja Taida Oy ylläpitää ostojen mukaista käyttöluparekisteriä. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä info@tunnejataida.fi.

Iloa tunnetaitojen tukemiseen!

Toivottaa Tunne&Taida -tiimi

Sinustako Lasten Tunnetaito-ohjaaja? Syksyn koulutusryhmät alkavat!

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus on kokemuksellinen ja käytännön työkaluja lasten ja nuorten tunnekasvatukseen antava vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus. Syksyllä uusia koulutusryhmiä alkaa Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Järvenpäässä.

Tunteita väreiksi ja muodoiksi synnyttämässä.

Haluaisitko sinä

 • ymmärtää lasten ja nuorten käyttäytymisen takana olevia tunteita enemmän?
 • osata tukea lapsen tunnetaitoja ja tärkeitä elämäntaitoja syvemmin?
 • kokea työssäsi syvempää merkityksellisyyttä siinä, mitä pystyt lapsille antamaan?
 • saada tietoa lapsen tunnekehitykseen vaikuttavista tekijöistä?
 • saada kokemusta eri menetelmien käytöstä lasten tunnetaitojen tukemisessa?
 • vahvistaa yhteyttä ja ymmärrystä omiin tunteisiisi ja lapsuutesi vaikutukseen omassa tunnekehityksessäsi?
 • saada ammatillisen vertaisryhmän turvallista tukea matkalla omiin tunteisiisi?
 • työstää tunteitasi luovin, kehollisin ja mielikuvallisin menetelmin ammattitaitoisen ohjaajan tuella?
 • saada vahvistusta ja ammatillista näkökulmaa jo tietämiisi ja ehkä käyttämiisikin menetelmiin?

Jos vastasit useampaan kuin yhteen kysymyksistä kyllä, koulutus voi olla juuri sinua varten!

Lue ohjaajien kokemuksia blogistamme Ohjaajakoulutus laannutti iltatähden raivarit sekä Tunnetaito-ohjaajaksi kasvetaan oman herkkyyden kautta – kätketyt prinsessat ja avautuvat sydämet.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja alkavista koulutuksista löydät täältä. Tervetuloa mukaan kokemukselliseen koulutukseemme!