”Kun ensin oppii itse, voi ohjata muita” – Ylivieskassa valmistui uusia Lasten Tunnetaito-ohjaajia, onnea!

Raudaskylän Kristillisellä Opistolla oli marraskuun toisena keskiviikkona sekä haikeita että riemullisia tunnelmia, kun vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus saatiin päätökseen ja joukko Lasten Tunnetaito-ohjaajia valmistui.

”Kaikkien pitäisi käydä tämä koulutus!”

”Olen saanut NIIN paljon! Niin työelämään kuin arkeenkin.”

Viimeisellä lähiosiollaan opiskelijat esittelivät kokemuksiaan lasten tunnetaitoryhmien ohjaamisesta. Onnistumisia, haasteita ja niiden ylityksiä, lapsilta oppimista ja oman ohjaajuuden upeaa hiomista! Jokainen valmistunut ohjaaja koki, että ryhmässä oppiminen on toimiva keino opettaa lapsille tunnetaitoja.

”Vain vuorovaikutuksessa opitaan todellisia tunnetaitoja ja ryhmä mahdollistaa monipuolisemmat harjoitukset kuin yksin tehden.”

”Lapsi hoksaa, että muillakin on samanlaisia tunteita ja että niitä on ok ilmaista.”

Jo kymmenen kerran ryhmissä lapsissa näkyy kehittymistä ja rohkaistumista. Tunnesanasto rikastuu ja tunteista ja tunnetilanteista puhutaan rohkeammin. Itseä osataan tuoda vahvemmin esiin. Säätelyn keinoja opitaan ja hengitys jää usein harjoiteltuna eniten mieleen tunnekuohun rauhoittelijana.

Tunnetaitoryhmässä käytetään monipuolisesti eri menetelmiä tunnetaitojen opettamiseen ja harjoittelemiseen. Luovaa tunnetyöskentelyä, kehollisuutta, liikettä, hengitystä, myönteistä kosketusta kuten satuhierontaa, satuja, tilanneharjoitteita ja mielikuvaharjoituksia kunkin lapsiryhmän tarpeiden mukaan soveltaen.

”Ryhmä mahdollistaa hienosti aitoja kohtaamistilanteita, joissa tarttua oppimisen paikkoihin.”

Onnittelut vielä kerran kaikille upeille valmistuneille Lasten Tunnetaito-ohjaajille!

Raudaskylältä valmistuneiden Lasten Tunnetaito-ohjaajien riemua 8.11. Kuvasta puuttuu yksi ryhmämme jäsen.

Kokemuksia koulutuksesta:

”Tunnetaito-ohjaajakoulutus on sukellus suoraan ihmisyyden alkulähteille – tunteisiin, tarpeisiin, kosketukseen, hyväksyntään, myötätuntoon ja ainutlaatuisuuteen, jota haemme ensi hengenvedostamme.”

”Olen kokenut Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa yhdeksi tärkeimmistä asioista ryhmässä jakamisen, töiden ja tunteiden purkamisen ja käsittelyn. Toisten kokemuksia on antoisa peilata omiinsa ja niistäkin oppii paljon. Toisten kanssa yhteistoiminta herättää aitoja tunteita, tilanteita ja tunnetilanteita ja niihin tarttuminen antaa mahdollisuuden harjoitella tunnetaitoja aidoissa tilanteissa.”

”Koulutus antaa omaan tunne-elämään tutustumisen, tiedon ja materiaalin, kokemuksellisuuden, yhdessä jakamisen ja elämysten kautta syvällisen perehtymisen tunteisiin, tunnetaitoihin ja niiden ohjaamiseen.”

”Tunnetaidoista on hyötyä kaikilla elämänalueilla – kaikille.”

”Koulutus on hyvin kokonaisvaltainen, vaatii syventymistä ja paneutumista ja on tosi antoisa, kun uskaltaa antaa itsestään ja heittäytyä.”

”Ei todellakaan mikään teoriapläjäys tai läpihuutojuttu. Koettava ja elettävä, jokaisen omanlainen matka.”

”Oman reflektoinnin lisäksi itse ryhmässä tapahtunut jakamien on ollut kaunis ja ikimuistoinen kokemus. Suuri lahja ollut saada osallistua tähän koulutukseen. Kouluttaja on huumorintajuinen ja todella asiantunteva. Sisältö on hyvin suunniteltu.”

”Koulutuksesta saa paljon konkreettisia työkaluja ohjaajana toimimiseen. Laskeudutaan pään ja ajatusten tasolta tuntemiseen keholla.”

”Koulutus tuo herkkyyttä huomata asioita mitä ihmisessä tapahtuu.”

”Oman tunne-elämän avautuminen on koulutuksen parasta antia. Uusi ymmärrys toisten kohtaamisessa. Ymmärrys avautunut kohtaamaan haastavasti käyttäytyviä ihmisiä.”


Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus on vuoden kestävä ammatillinen
täydennyskoulutus (35op). Koulutuksessa kuljetaan kahta rinnakkaista linjaa: oma tunnematka itseen ja omien tunnetaitojen kehittäminen sekä ammatillisen tiedon ja kokemuksen kartuttaminen lasten tunnetaitojen ohjaajana ja lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtäjänä.

Koulutuksia järjestetään ympäri Suomea. Vuoden 2018 koulutuksia täsmennetään vuoden loppuun mennessä – koulutuskalenterin täyttäminen käynnissä. Lue alkavista koulutuksista tästä linkistä.

Luovassa tunnetyöskentelyssä on lupa ilmaista itseään niinkuin kokee – ilman hienon lopputuloksen painetta.

Järvenpään Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus

Puhuttelevatko tunnetaidot? Haluaisitko tukea lapsia tai nuoria toimimaan itsensä ja tunteidensa kanssa rakentavasti? Haluatko voimaannuttaa lasta hänen omassa elämässään?

Tunnekortteja valitsemassa.

Tule mukaan kokemukselliseen ja syvälliseen vuoden ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jossa pääset itsekin matkalle omiin tunteisiisi ja saat monipuolisen työkalupakin niin arkeesi kuin työhösikin lasten kanssa!

Koulutuksessa saat käytännön tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta n.4-14 vuotiaille lapsille yksilötyössä sekä ryhmissä.

Luovuus avaa yhteyden tunteisiin.

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa, osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja palautteista täältä.

Luovuus minussa ja ohjaajuudessani.

Opiskeluajoista

Järvenpään koulutusryhmän lähipäivät ovat:

 • 10.-12.11. pe-ilta -su 1/7 Seurakuntaopisto
 • 23.-25.1. ti-ilta – to 2/7 Järvenpäätalo
 • 21.-23.3. ke-ilta -pe 3/7 Järvenpäätalo
 • 10.5.-12.5. to-ilta-la 4/7 Seurakuntaopisto (huom. Helatorstai)
 • 24.-26.8. pe-ilta -su 5/7 Seurakuntaopisto
 • 3.-5.10. ke-ilta -pe 6/7 Järvenpäätalo
 • 7.-9.12. pe-ilta -su 7/7 Seurakuntaopisto

Koulutus ensimmäisenä koulutusiltana klo 17.00-20.30, ja sitä seuraavina kahtena päivänä klo 9-17. Tässä koulutusryhmässä on kolme viikonloppu- ja neljä arkiosioita.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähiosiolla, sillä koulutus on hyvin kokemuksellinen. Koulutuksen oheen suositellaan henkilökohtaista terapiaa tai ohjausta esim. keho- tai taideterapian kautta. Jokaisen lähiosion välissä on kirjallisia ja kokemuksellisia etätehtäviä. Koulutus vastaa laajuudeltaan noin 35 opintopistettä (uudistettu koulutussisältö 1.6.2017 alkaen).

Hinta

Järvenpään syksyn koulutuksen hinta:
365€/lähiosio, sis. alv 24%. Koulutushinta on 1.6. päivitetyn koulutussisällön mukainen (35op).

Koulutuskansio luentomateriaaleineen sekä luovan tunnetyöskentelyn materiaalit lähiosioilla sisältyvät hintaan. Laskutus noin viikkoa ennen kutakin osiota eli seitsemässä erässä. Lisäksi Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion kertakulut 69€ laskutetaan osiolla 4. Laskumuutokset 5€/kpl.

Koulutushinta on 7 kertamaksun kokonaishinta (yht. 2555€), eikä mahdollisesti pois jääviltä kerroilta ole mahdollista saada hyvitystä.

Hintaan sisältyy vastuukouluttaja Anne-Mari Jääskisen lisäksi vierailevat kouluttajat

 • Sanna Tuovinen (Satuhieronta)
 • Anu Raines (Eheyttävä Satutaide)
 • Eija Reinikainen (ohjaajana toimiminen myös erityislasten kanssa)
 • Karita Palomäki (verkkokurssin välityksellä EFT Tapping
Eheyttävän Satutaiteen kokemuksellisia hetkiä.

Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansio (osiolla 4) sisältää yli 100 harjoitetta, tunnetaitoryhmien suunnittelu- ja palautelomakkeet, infoa jaettavaksi vanhemmille sekä ryhmien ohjaamista tukevaa käytännön tietoa ja vinkkejä.

Koulutuksessa on viikonloppuosioissa Järvenpään Seurakuntaopistolla tee- ja kahvitarjoilu pienen suolaisen ja makean kanssa. Järvenpää-talolla arkisin ollessamme meitä palvelee Järvenpää-talon lounaskahvio omakustanteisesti.

Koulutukseen on ollut mahdollista hakea tukea oman alueen oppisopimuskoulutuskeskuksesta, mikäli olet vakituisessa työsuhteessa alalla.

Koulutukseen hakeminen

Järvenpään koulutuksiin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella: koulutus (at) tunnejataida.fi

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s x A4) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät)
 2. Miksi hakeudut koulutukseen?
 3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
 4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi
 6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että etenkin niiden väliset oma-aikaiset opiskelut – kirjallisuuteen tutustumiset, havainnointitehtävät ja kirjallisten tehtävien tekemiset)?

Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi. Muista yhteystietosi. Otsikoi hakemuksesi sen koulutusryhmän mukaisesti, mihin haet. Lue ennen hakemista vielä koulutuksen peruutusehdot

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä olevalle sen vaativuuden ja mahdollisten syvienkin tunneprosessien takia, ellei tukena ole omaa terapiaa koulutuksen rinnalla. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen otetaan max.16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutusassistentti Katja Forsström.

Kysy lisää tai lähetä hakemuksesi: Koulutusassistentti Katja Forsströmille osoitteeseen koulutus (at) tunnejataida.fi

Kerrothan viestissäsi, mihin koulutusryhmään haet.

Majoituksesta voit kysyä Seurakuntaopistolta: kati.valiaho (at) seurakuntaopisto.fi sekä Järvenpää-talon lähellä sijaitsevasta Scandic-hotellista.

Tervetuloa mukaan tunteiden maailmaan!

Hyödynnä ILMAISET SEKÄ MAKSULLISET TUNNEKUVAPOSTERIT verkkokaupastamme!

UUTTA! Voit nyt ladata tunnetaitokirjoihimme liittyvät ”Ilmaiset tunneposterit” PDF-tiedostona verkkokaupastamme! Ilmaispaketti sisältää ”Tunteet tuntuvat, näkyvät ja kuuluvat” -kuvan sekä tunne- että tarvelistat. Ladattavassa tiedostossa on myös reilusti vinkkejä keskustelun tueksi lasten ja nuorten kanssa.

Toivomme postereiden hyödyttävän sinua työssäsi lasten ja nuorten tunnetaitojen tukemisen parissa!

Kun kaipaat lisätyökaluja, suosittelemme jopa kymmenen sähköisesti ladattavan lisäposterin hankintaa ohjeineen ja käyttö- sekä harjoitusvinkkeineen PDF-muodossa ”Tunnekuvaposterit tunnetaitojen opettamiseen” verkkokaupastamme vain 19€ hintaan (norm.22,90€) kasvattajan käsikirjan julkaisun kunniaksi! Paketissa ovat A4-koossa kuvina niin Tuntemisen osat aivoissa, Tunnejäävuori (myös täytettävä versio), Tunteen voimakkuuden vaihtelumittari, Tunnepyörä kuin Muuta omaa oloasi -kaaviokin sekä muita hyödyllisiä kuvapostereita käytettäväksi lasten ja nuorten kanssa! Mukana myös kaksi nuorten itsensä täytettävää tehtäväsivua.

Hankithan oman käyttötarkoituksesi mukaisen lataus- ja käyttöluvan. HENKILÖKÄYTTÖLUVALLINEN materiaali (19€) oikeuttaa latauksen ostaneen henkilön käyttämään materiaaleja omissa ryhmissään tai yksilöohjauksissa. Materiaalia ei ole lupa kopioida tai jakaa kolmannelle osapuolelle, kuten toiselle kollegalle käytettäväksi. Opetustarkoituksessa materiaalia saa ja on tarkoituskin jakaa oppilaille tai yksilöasiakkaalle.

YHTEISÖKÄYTTÖLUVALLINEN materiaali (59€) oikeuttaa latauksen ostaneen yhteisön tai henkilön edustaman koko yhteisön käyttämään materiaalia yhteisön sisällä useamman opettajan tai ohjaajan toimesta. Materiaalia ei ole lupa kopioida tai jakaa yhteisön ulkopuolelle käyttöön. Yhteisön tiedot täytetään ostoksen yhteydessä.

Tunne ja Taida Oy ylläpitää ostojen mukaista käyttöluparekisteriä. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä info@tunnejataida.fi.

Iloa tunnetaitojen tukemiseen!

Toivottaa Tunne&Taida -tiimi

Sinustako Lasten Tunnetaito-ohjaaja? Syksyn koulutusryhmät alkavat!

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus on kokemuksellinen ja käytännön työkaluja lasten ja nuorten tunnekasvatukseen antava vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus. Syksyllä uusia koulutusryhmiä alkaa Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Järvenpäässä.

Tunteita väreiksi ja muodoiksi synnyttämässä.

Haluaisitko sinä

 • ymmärtää lasten ja nuorten käyttäytymisen takana olevia tunteita enemmän?
 • osata tukea lapsen tunnetaitoja ja tärkeitä elämäntaitoja syvemmin?
 • kokea työssäsi syvempää merkityksellisyyttä siinä, mitä pystyt lapsille antamaan?
 • saada tietoa lapsen tunnekehitykseen vaikuttavista tekijöistä?
 • saada kokemusta eri menetelmien käytöstä lasten tunnetaitojen tukemisessa?
 • vahvistaa yhteyttä ja ymmärrystä omiin tunteisiisi ja lapsuutesi vaikutukseen omassa tunnekehityksessäsi?
 • saada ammatillisen vertaisryhmän turvallista tukea matkalla omiin tunteisiisi?
 • työstää tunteitasi luovin, kehollisin ja mielikuvallisin menetelmin ammattitaitoisen ohjaajan tuella?
 • saada vahvistusta ja ammatillista näkökulmaa jo tietämiisi ja ehkä käyttämiisikin menetelmiin?

Jos vastasit useampaan kuin yhteen kysymyksistä kyllä, koulutus voi olla juuri sinua varten!

Lue ohjaajien kokemuksia blogistamme Ohjaajakoulutus laannutti iltatähden raivarit sekä Tunnetaito-ohjaajaksi kasvetaan oman herkkyyden kautta – kätketyt prinsessat ja avautuvat sydämet.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja alkavista koulutuksista löydät täältä. Tervetuloa mukaan kokemukselliseen koulutukseemme!

Yle AamuTV 20.6.: Epämiellyttävätkin tunteet kuuluvat loman aloitukseen

Tunne&Taidan pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen oli Yle AamuTV:n Teresa Meriläisen haastattelussa 20.6.2017. Haastattelussa pohdittiin kireää loman aloitusilmapiiriä, kun moni tunne on arjessa painettu kuulumattomiin ja purkautuukin loman alussa kun tilaa kuulluksi tulemiselle avautuu.

Miten tunneyhteys vaikuttaa tunteiden tunnistamiseen ja niiden ilmaisemiseen? Entä millaisen haasteen tuo digimaailma perheen vuorovaikutukseen? Mitä voi tehdä, kun perheen ilmapiiri on kireä?

Katso Yle AamuTV:n 8 minuutin haastattelu tästä.

Lomalla ihmiset ovat yleisesti ottaen leppoisampia ja rennompia, kun työ- ja suorituspaineet helpottavat. Toisaalta etenkin pikkulapsiperheissä lapset ovat läsnä 24/7 ja vastuu kaikista päivän ruoanlaitoista on vanhemmilla. Teinillä taas on omat halunsa nukkua pitkään ja olla kavereiden kanssa. Jokaisella on omanlaisensa tarve lomalle – rentoutuminen, yhdessä puuhastelu tai kalareissut.

Lue myös Ilta-Sanomien vinkkijuttu 21.6.17 Anne-Mari Jääskiseltä loman leppoisampaan aloitukseen.

Tunteista puhuttiin Huomenta Suomi -ohjelmassa 19.6.

Huomenta Suomen 19.6. lähetyksessä Mitä sä rageet -nuorten tunnetaitokirjan kirjoittaja ja Tunne&Taida:n pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen kertoi tunteista, tunne-kehoyhteydestä sekä tarpeista tunteiden alla.

Entä mitä tapahtuu usein kesäloman alussa, kun tunnesaldot on arjen kiireissä jo liian pitkään kasvaneet ja paine niiden purkamiseen on jokaisella perheen jäsenellä ilmeinen?

Katso 10 minuutin haastattelu tästä linkistä. Haastattelu alkaa kohdasta 58:10.

Tunnetaitokirjat ovat ilmestyneet!

Tunteita ja tunnetaitoja käsittelevät Anne-Mari Jääskisen kirjat, Sanna Pellicionin inspiroivan kuvituksen siivittäminä, ovat ilmestyneet.

Mitä sä rageet? -tuoteperheeseen kuuluu sekä nuorille ja varhaisnuorille suunnattu käytännönläheinen kirja että vanhemmille ja kasvattajille suunnattu käsikirja.

Nuorten ja varhaisnuorten kirja

Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin

Kansi nuoret 1.12. 210-15-vuotiaille ja aina aikuisiin saakka

”Coolein reissu ikinä – tutustuminen suhun ja sun tunteisiin!”

Mitä tunteiden kanssa oikein voi tehdä? Mikä tarkoitus niillä on? Mihin kukaan tarvitsee vihaa, pelkoa tai epävarmuutta?

Mitä sä rageet? on kirja tunteista ja tunnetaidoista nuorille ja varhaisnuorille. Kirjan sanoma on voimaannuttava. Selviät tunteistasi ja sinulla on aina valinnan mahdollisuus, vähintäänkin ajatuksiisi.

Niin arat kuin ulospäin suuntautuneetkin nuoret saavat kirjan kautta ymmärrystä itseensä, toisiinsa ja käytännön vinkkejä siihen, miten erilaisissa tilanteissa voi toimia itseään ja muita kunnioittavasti ja miksi se kannattaa.

Nuoria puhutteleva Sanna Pellicionin kuvitus havainnollistaa tunneteemaa. Kirjassa on kehon ja mielen harjoituksia sekä luovia tehtäviä nuoren itsensä kokeiltavaksi. Selkeää perustietoa tunteiden dynamiikasta ja tunnetaidoista.

”Kun viha sumentaa pään, kannattaa keskittyä hengitykseen. Silloin saat aikaa kuulla, mitä tarkalleen ottaen vihasi alla on.”

”Mikään nyt tuntuva olotila ja tunne ei ole lopullista. Sateen jälkeen paistaa aina jossain vaiheessa aurinko!”

Kirjaan kuuluu myös kasvattajan opas, missä nuoren tunnetaitojen tukemista avataan teorian ja ryhmässä toteutettavien harjoitteiden kautta.

Lisätietoa täällä.

Hinta 24,90€

Palautteita kirjasta aikuisilta:

Hei. Pidin kovasti kirjasta. Hienosti selostettu eri tunteita ja myös opastettu tunteiden tunnistusta ja niiden käyttöönottoa! Kiva ulkoasu ja mukaansatempaava teksti, uskoisin kiinnostavan myös nuoria. Hyvä te ja kiitos!

Nainen 62v.

 

Kirjaa oli helppo pala kerrallaan lukea oman mielenkiinnon mukaan. Sitä pystyi kivasti selailla lukematta koko kirjaa kerralla. Sisällöstä löytyy niin tuttuja asioita kuin sulateltavaakin myös aikuiselle. Lukiessa syntyy omia oivalluksia, miten yksi asia vaikuttaa toiseen.

Mies, junnuvalmentaja 52v.

Kasvattajan ja vanhemman käsikirja

Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen

Opettajalle, vanhemmalle, kasvatustyötä tekevälle, lapsia ja nuoria kohtaavalle ammattilaiselle

”Parasta oppia tunnetaitoihin ovat kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja omat oivallukset!”

”Ihmetelkää yhdessä, tutkikaa ja kokekaa. Tunteet avaavat mielenkiintoisen matkan omaan itseen ja erilaisiin ilmiöihin ryhmässänne.”

Tunnetaidot ovat elämäntaitoja, joita voidaan harjoitella ja oppia.

Kasvattajan ja vanhemman käsikirja.
Käsikirja kasvattajalle ja vanhemmalle.

Mitkä asiat vaikuttavat lapsen tunne-elämän kehittymiseen? Mitä tunnetaitojen tukeminen vaatii aikuiselta? Mikä merkitys vihalla on lapsen ja nuoren tunne-elämän kehityksessä?

Lapsi mallintaa tunne-elämän taitoja eritoten läheisissä aikuis- ja kaverisuhteissa. Tunnetaitojen kehittymistä voidaan myös tukea, kunhan se tehdään pitkäjänteisesti ja kokemuksellisesti, erilaisia lähestymistapoja käyttäen ja lasta kuunnellen.

Kirjassa on runsaasti erilaisia harjoitteita sekä vinkkejä keskustelun tueksi. Keholliset, liikkeelliset, luovat ja mielikuvaharjoitteet auttavat havainnollistamaan asioita kokemuksellisesti.

Kirjassa kuvataan esimerkein kohtaamisia lasten kanssa ja tilanteiden herättämiä tunteita kasvattajassa.

Lisätietoa kirjoista täällä.

HINTA 38€

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen syksyn ryhmä Järvenpäässä

Seuraava eteläisin koulutuksemme alkaa Järvenpäässä loka-marraskuussa 2017. Koulutukseen voi nyt hakea!

Mitä koulutus sinulle voi antaa?

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa kuljet kahta rinnakkain etenevää kehityspolkua. Toinen on henkilökohtainen matkasi omien tunteidesi ja tunnetaitojen kehittämisen äärelle itsesi kanssa ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Monet sanovat koulutuksen merkityksen henkilökohtaiseen elämään olevan suuri. Yhteys omiin tunteisiin ja kehoon löytyy ja syvenee, ja rohkeus sekä taidot ilmaista itseään vaikeissakin tilanteissa kasvaa. Moni kokee myös oman vanhemmuuden kehittyvän syvemmälle, ymmärtävämmälle ja lasta kannattelevammalle tasolle.

Voimakorteissa on kauneutta ja voimaa.

Kaiken kaikkiaan yhteys niin itseen kuin lapsiin ja toisiin aikuisiin syvenee. Jokainen kuitenkin kulkee oppimismatkansa omalla tavallaan tämänhetkisistä lähtökohdistaan ponnistaen. Sinun tapasi on oikea juuri sinulle.

Koulutustilat Järvenpäässä

Järvenpään Seurakuntaopisto sijaitsee kauniin luonnon ympäröimänä.

Viikonloppuosiot pidämme Järvenpään modernisti sisältä remontoidulla Seurakuntaopistolla, luonnonkauniilla sijainnilla Tuusulanjärven rannalla. Seurakuntaopistolla voi myös tarvittaessa majoittua.

Arkiosiot pidämme Järvenpää-talolla, juna-aseman vieressä. Scandic-hotelli yöpymistä varten on myös vieressä.

Koulutuspaikan saaminen

Soveltuvat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksiin on ollut enemmän hakijoita, kuin ryhmiin on pystytty ottamaan – lähetäthän hakemuksesi siis hyvissä ajoin. Avoin haku on voimassa siihen asti, kunnes ryhmä on täynnä. Voit ilmoittautua koulutukseen myös jonoon mahdollisten peruutuspaikkojen varalle. Koulutuksen peruutusehdot löytyvät täältä.

Mistä LTTO-koulutuksessa on kyse?

Koulutuksessa saat käytännön tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta n.4-14 vuotiaille lapsille yksilötyössä sekä ryhmissä.

Luova tunnetyöskentely on sisällä olevan näkyville tuottamista. Rujostakin voi syntyä kaunis ja tarkoituksellinen itselle.

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa, osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Lue lisää koulutuksen sisällöstä täältä.

KäsiTyöt
Luovuus minussa ja ohjaajuudessani.

Lähiopetus

Koulutukseen sisältyy seitsemän lähiopetusjaksoa, joiden välillä on itsenäistä opiskelua sekä vertaisryhmätapaamisia tai skypetapaamisia. 

Lähiopetusjaksot Järvenpään ryhmässä päivitetään kesän 2017 aikana.

Lähiopetus ensimmäisenä koulutusiltana tapahtuu klo 17.00-20.30, ja sitä seuraavina kahtena päivänä klo 9-17. Tässä koulutusryhmässä on enimmäkseen arkiosioita.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähiosiolla, sillä koulutus on hyvin kokemuksellinen. Koulutus vastaa laajuudeltaan noin 35 opintopistettä (uudistettu koulutussisältö 1.6.2017 alkaen).

Lue lisää Järvenpään koulutuksen käytännön asioista ja koulutukseen hakemisesta TÄÄLTÄ.

Tervetuloa mukaan tunteiden maailmaan!