Tapahtumat

Aika: 16.04.2020 – 09.04.2021 Tavoite ja sisältö: Opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Antaa ammatillista tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta tutkittuun tietoon pohjautuvin, ja käytännössä hyväksi koettujen menetelmien avulla. Menetelmät sopivat n. 3-16 vuotiaille lapsille ryhmissä ja omaan työtaustaan soveltuen myös yksilöohjauksissa. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut … Read more

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 3.8.2020-4.8.2021, Tampere Vuoden täydennyskoulutus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille valmiudet ohjata tunnetaitoja omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä. Koulutuksen laajuus on 40 op, ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen japerusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön … Read more

Ammatillinen täydennyskoulutus 40 op 14.9.2020-15.9.2021, Rovaniemi Koulutus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille valmiudet ohjata tunnetaitoja omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä. Koulutuksen laajuus on 40 op, ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata tunnetaitohetkiä monimenetelmällisesti, auttaa lapsia ja nuoria tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä … Read more

Aika: 9.-10.10. ja 13.-14.11.2020 pe klo 17.30-20.30 ja la klo 9-16 Koulutus sopii jokaiselle omien tunnetaitojen kehittämisestä kiinnostuneelle aikuiselle. Tärkeintä on oma kiinnostuksesi ja avoin asenne lähteä tutkimaan itsessäsi virtaavia tunteita. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden aloittaa tutustumismatka omiin tunteisiin, itsen aidoimpaan ja autenttisimpaan osaan sekä itsensä avoimempaan ilmaisemiseen. Kurssilla harjoitellaan omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamista ja … Read more

Koulutuspäivä erityisherkkyyden kohtaamiseen 15.10.2020, Raudaskylän Kristillinen Opisto Nuori käy läpi hormonimyrskyä, joka aivojen kehitysvaiheen kautta vaikuttaa käyttäytymiseen ja vuorovaikutustilanteiden tulkintaan. Kaasu löytyy, mutta jarrut ovat usein hukassa. Pois työntäessäänkin nuori tarvitsee aikuisen tukea tässä haastavassa kehitysvaiheessaan. Vaihe kuitenkin haastaa myös aikuisen. Ammattilaisina kohtaamme nuoria monenlaisista lähtökohdista, monine temperamentin piirteineen ja ehkä neurologisinekin haasteineen. Miten ymmärtää … Read more