Erityisherkän lapsen kohtaaminen

Erityisherkkä lapsi kokee ympäristöään ja itseään voimakkaasti. Hän aistii syvällisesti vivahteita vuorovaikutuksessa ja tunneilmaisussa ja myös ylivirittyy helposti, mikä voi näkyä yksilöllisesti esimerkiksi vetäytymisenä, levottomuutena, aggressiivisuutena tai itkuisuutena.

Erityisherkkyys kuvaa ihmisiä, joiden hermojärjestelmä on tavanomaista virittyneempi aistimaan sekä ympäristöstä tulevia että sisäisiä ärsykkeitä. Tämä hermoston synnynnäinen ominaisuus saa aikaan monenlaisia ilmenemiä, joiden oikein ymmärtäminen ja huomioonottaminen edesauttaa tasapainoista ja tukevaa vuorovaikutusta, sekä ryhmään sopeutumista esimerkiksi koulu- ja päiväkotiympäristössä.

Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu kasvatusalan ammattilaisille; pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa. Koulutus sopii kaikille erityisherkän kohtaamisesta kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältö:

  • erityisherkän ominaisuuksia – haasteita ja voimavaroja
  • miten erityisherkkyys ilmenee käytännössä
  • mihin erityisherkkä lapsi haastaa kasvattajaa/aikuista
  • miten tukea erityisherkkää lasta ja nuorta
  • läsnäolevan kohtaamisen vahvistaminen itsessä
  • kehollisuuden ja hengityksen käyttäminen vuorovaikutuksen työvälineenä

Käytämme luento-osuuksien ja keskustelun lisäksi työskentelyssä psykofyysistä hengitysterapiaa, mielikuvatyöskentelyä sekä kehollisuutta.

Koulutuksen tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä erityisherkän lapsen sisäisestä maailmasta ja kokemisen tavoista. Koulutus antaa kokemuksellista tietoa erityisherkän lapsen kohtaamisesta ja tukemisesta myönteisesti.

Kouluttaja:

Kouluttaja Sari Saario on hengitysterapiaohjaaja ja tunnekehoterapeutti. Sari on erityisherkkyyden kokemusasiantuntija parinkymmenen vuoden ajalta asiakastyön sekä oman itsensä ja lastensa kautta. Sari toimii kouluttajana myös syventävässä Lasten Tunnetaito-ohjaajan koulutuksessa.

Koulutuksen hinta:
290 € (alustava hinta, muutokset mahdollisia). Sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalit. Ruokailut erikseen.

Ilmoittautuminen:
Sitovat ilmoittautumiset 12.4.2019 mennessä.

Peruutusehdot:
Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätiedot:
Koulutus- ja viestintäsuunnittelija Kristiina Parkkila, p. 050 3420139 kristiina.parkkila@rko.fi