Haastavat kasvatustilanteet varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa, Ylivieska

Ammattilaisina joudumme kohtaamaan monenlaisia lapsia, monenlaisista lähtökohdista, monine temperamentin piirteineen ja ehkä neurologisine haasteineen. Miten ymmärtää näitä tilanteita? Miten toimia niissä rakentavasti?
Millainen työkalupakki tilanteissa olisi hyväksi? Millainen kohtaamisen tapa? Mitä sitten, kun sanat eivät auta? Ja entäs ne omatkin tunteet – pelot, epävarmuudet, sisäiset raivot?

Laaja tutkimusnäyttö osoittaa, että pitkäjänteinen kasvattajan omien sosioemotionaalisten taitojen harjoitteleminen tuottaa myönteistä tulosta niin yksilö- kuin ryhmätasollakin lasten kanssa.

Koulutus antaa osallistujalle ymmärrystä lapsen haastavan käyttäytymisen taustoihin ja herättelee siihen vaikuttamiseen myönteisin keinoin. Osallistuja saa ymmärrystä tunnekuohussa vaikuttavista tekijöistä myös aivojen tasolla. Koulutuksessa saa ajatuksia, miten toimia omien ja lapsen tunteiden äärellä rakentavasti, itseä ja lasta kunnioittavasti.

Kouluttaja:
Titta Karanta, Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® sekä NLP Associated Trainer.


Titta Karanta on ohjannut tunnetaitoryhmiä ja tehnyt yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa. Hän on empaattinen ja rauhallinen persoona ja kokenut kouluttaja ja luennoija. Titan sydämen asia on lapsen hyväksyvä ja arvostava kohtaaminen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset