Haastavat kasvatustilanteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, Joensuu

15.4.2020 Joensuu

Kouluttajana: Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja Titta Karanta

Ammattilaisina joudumme kohtaamaan monenlaisia lapsia, monenlaisista lähtökohdista, monine temperamentin piirteineen ja ehkä neurologisinekin haasteineen. Miten ymmärtää näitä tilanteita? Miten toimia niissä rakentavasti? Millainen työkalupakki tilanteissa olisi hyväksi? Mitä sitten, kun sanat eivät auta? Ja entäs ne omatkin tunteet – pelot, epävarmuudet, sisäiset raivot? Koulutus antaa ymmärrystä lapsen haastavan käyttäytymisen taustoihin ja herättelee siihen vaikuttamiseen myönteisin keinoin.

 

Palautteita aiemmasta koulutuspäivästä:

”Heti aluksi tuli tunne, että WAU, on joku, jolla on näin paljon kokemusta ja tietoa tästä. Sain paljon irti koulutuksesta myös omaan elämääni.”

”Kouluttajan kokemusten jakaminen toi meille konkretiaa. Pistit itsesi likoon, toit teemat ja asiat lähelle omakohtaisesti ja annoit konkreettisia vinkkejä tilanteisiin. Kiitos!”

”Tosi taitava luennoitsija. Ihana ihminen. Helppo seurata.”

”Erittäin kattava ja opettavainen päivä! Asiat hyvin jäsennelty ja helppo seurata omista materiaaleista.”

”Sain itse henkilökohtaisesti paljon irti päivästä ja opin itsestäni jotain uutta.”

”Kouluttajaa oli helppo kuunnella, selkeä vuorovaikutus, osallistava, mielenkiintoinen. Diat olivat hyvin jäsennellyt ja selkeät.”

”Koulutus antoi hyviä käytännön vinkkejä, joilla voi yrittää tyynnyttää tunnekuohuja.”

”Pidin erityisesti mietittävästä kerrontatavasta. Olen tosi tyytyväinen koulutukseen!”

”Olen saanut koulutuksesta monia hyödyllisiä neuvoja.”

”Päivä kului nopeasti ja asiat oli esitetty hyvin selkeästi, kiitos!”

”Esimerkit arjesta olivat erittäin mielenkiintoisia.”