Haastavat kasvatustilanteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, Outokumpu

Koulutus antaa osallistujalle ymmärrystä lapsen haastavan käyttäytymisen taustoihin ja herättelee siihen vaikuttamiseen myönteisin keinoin. Osallistuja saa ymmärrystä tunnekuohussa vaikuttavista tekijöistä myös aivojen tasolla. Koulutuksessa saa ajatuksia, miten toimia omien ja lapsen tunteiden äärellä rakentavasti, itseä ja lasta kunnioittavasti.

Lisätietoja ja ilmoittaudu!

Aika ja paikka: 4.5.2019 klo 9–15, Outokumpu

Kouluttaja: Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja Titta Karanta

Hinta: 160 €, kesäyliopiston arvonlisäveroton koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.04.2019