Haasteita ja herkkyyksiä – miten tukea nuorta?

Koulutuspäivä erityisherkkyyden kohtaamiseen 15.10.2020, Raudaskylän Kristillinen Opisto

Nuori käy läpi hormonimyrskyä, joka aivojen kehitysvaiheen kautta vaikuttaa käyttäytymiseen ja vuorovaikutustilanteiden tulkintaan. Kaasu löytyy, mutta jarrut ovat usein hukassa. Pois työntäessäänkin nuori tarvitsee aikuisen tukea tässä haastavassa kehitysvaiheessaan. Vaihe kuitenkin haastaa myös aikuisen.

Ammattilaisina kohtaamme nuoria monenlaisista lähtökohdista, monine temperamentin piirteineen ja ehkä neurologisinekin haasteineen. Miten ymmärtää näitä tilanteita? Miten toimia niissä rakentavasti? Millainen työkalupakki tilanteissa olisi hyväksi? Millainen kohtaamisen tapa?
Neuropsykiatriset oireet ja erityisherkkyys saattavat korostua murrosiässä ja kulkevat joskus myös limittäin -ilmentyäkseen ulospäin samantyylisinä käyttäytymisinä.Ylivirittyminen on herkässä ja toisaalta alavireisyys seuraa helposti, koska hermosto ja aivojen koneisto toimii erityisellä tavalla.
Erityisherkän nuoren hermosto käsittelee aistien välittämää tietoa tavallista perusteellisemmin ja syvällisemmin, ja hän reagoi keskimääräistä voimakkaammin ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin. Kuormittumiseen ja ärsykkeiden määrään onkin tärkeää kiinnittää huomiota. Entä miten nuoren stressinsäätelyä voi tukea ja miten ennaltaehkäistä ja vähentää stressiä lapsen

elämässä?

Kohderyhmä: Kasvatusalan ammattilaiset, jotka työskentelevät nuorten kanssa, sekä kaikki haastavasti käyttäytyvän nuoren tukemisesta kiinnostuneet, myös vanhemmat ja isovanhemmat.

Kouluttaja: Titta Karanta, Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja sekä NLPkouluttaja.

Hinta: 230 € (sisältää opetuksen ja materiaalit).

Sitovat ilmoittautumiset 30.9.2020 mennessä nettihakulinkin kautta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena. Koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa koulutuspäivät toteutetaan kokemuksellisena online-koulutuksena. Lue lisää kokemuksia Tunne & Taidan online-koulutuksista täältä