Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus Hämeenlinnassa

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40op.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

Tarkemmat aikataulut, kustannukset, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä löydät Hämeen kesäyliopiston sivuilta.

Koulutuksen lähiosioiden kouluttajana toimii VTM, Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® Inkeri Meriluoto ja koulutuksen johtajana toimii Anne-Mari Jääskinen

     
Inkeri Meriluoto                           Anne-Mari Jääskinen