Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus Helsingissä

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa Helsingin seudun kesäyliopistolla  opiskellaan 18.09.2019 – 26.09.2020 tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40op.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

1. osio 18.–20.9.2019 ke–pe
2. osio 21.–22.11.2019 to–pe
3. osio 16.–17.1.2020 to–pe
4. osio 27.–29.2.2020 to–la
5. osio 2.–3.4.2020 to–pe
6. osio 11.–12.6.2020 to–pe
(välissä ryhmän verkkotapaaminen elokuussa)
7. osio 25.–26.9.2020 pe–la
klo 9.00–17.00

Tarkemmat aikataulut, kustannukset, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä löydät Helsingin seudun kesäyliopiston sivuilta.

Koulutuksen lähiosioiden kouluttajana toimii VTM, Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® Inkeri Meriluoto ja koulutuksen johtajana toimii Anne-Mari Jääskinen

     
Inkeri Meriluoto                           Anne-Mari Jääskinen

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena. Koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa koulutuspäivät toteutetaan kokemuksellisena online-koulutuksena. Lue lisää kokemuksia Tunne & Taidan online-koulutuksista täältä