Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus Järvenpäässä

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40 op.

Kevään 2019 koulutusryhmä aloittaa helmikuussa Järvenpää-talolla. Osa koulutuksen lähipäivistä järjestetään Järvenpään Seurakuntaopistolla.

Vuoden kestävän koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Aikataulut, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä päivitämme mahdollisimman pian. Tietoja edellisestä, toukokuussa 2018 alkaneesta koulutuksesta, löydät täältä.

Kouluttajana pääkouluttajamme ja koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen.

Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle tunteisiin!