Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus Kajaaniin

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM).

Koulutus vastaa laajuudeltaan 40 op (uudistettu sisältö 1.1.2018).

Keskeisessä osassa on opiskelijan sisäinen matka omaan tunnemaailmaan ja lapsuuteen sekä omien tunnetaitojen kehittäminen. Vain itseemme tutustumalla, omat haavat ja heikkoutemme kohtaamalla voimme kohdata lapsen ja nuoren ja ohjata häntä aidosti ja inhimillisesti tunnetaitoihin. Aito inhimillinen läsnäolo välittyy meistä läpi sanojen ja käyttämiemme menetelmien.

Koulutuksessa on mukana Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Aikataulut, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä löydät Kainuun kesäyliopiston sivuilta.

Titta Karanta

Kouluttajana lähiosioilla Titta Karanta.

Lämpimästi tervetuloa! Hae nyt!