Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus Kouvolassa

16.11.2018 – 6.12.2019 Kymenlaakson kesäyliopistolla!

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM).

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Tarkemmat aikataulut, kustannukset, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä löydät Kymenlaakson kesäyliopiston sivuilta.

Inkeri Meriluoto

Kouluttajana lähiosioilla Inkeri Meriluoto.

1. lähipäivänä ja 6. osiolla kouluttajana pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen.

Lämpimästi mukaan ensimmäiseen Turun koulutusryhmäämme! Hae nyt!