Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus Kuopiossa

17.2.2020-3.2.2021

Las­ten Tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja MM® -kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan tun­ne­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta 3-16 vuo­ti­ail­le lap­sil­le ja nuo­ril­le oma­koh­tai­ses­ti ja moni­me­ne­tel­mäl­li­ses­ti (MM). Kou­lu­tuk­sen las­ken­nal­li­nen opin­to­pis­te­mää­rä on 40 opin­to­pis­tet­tä.

Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja on saa­nut työ­ka­lut oh­ja­ta ryh­mä­muo­toi­sia las­ten tun­ne­ryh­miä, aut­taa lap­sia tun­ne­keho­yh­tey­den ja itse­tun­non vah­vis­ta­mi­ses­sa sekä tu­kea las­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­ti omas­sa tun­ne­il­mai­sus­saan. Osal­lis­tu­jal­la on ym­mär­rys­tä kat­soa lap­sen käyt­täy­ty­mi­sen ta­ka­na vai­kut­ta­viin syi­hin ja tu­kea las­ta hä­nen omal­la kie­lel­lään.

Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja on saa­nut työ­ka­lut oh­ja­ta ryh­mä­muo­toi­sia las­ten tun­ne­ryh­miä, aut­taa lap­sia tun­ne­keho­yh­tey­den ja itse­tun­non vah­vis­ta­mi­ses­sa sekä tu­kea las­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­ti omas­sa tun­ne­il­mai­sus­saan. Osal­lis­tu­jal­la on ym­mär­rys­tä kat­soa lap­sen käyt­täy­ty­mi­sen ta­ka­na vai­kut­ta­viin syi­hin ja tu­kea las­ta hä­nen omal­la kie­lel­lään.

Kou­lu­tuk­ses­sa on mu­ka­na myös satu­hie­ron­ta, draa­man me­ne­tel­mät, tun­tei­den va­pau­tus­tek­niik­ka EFT sekä myö­tä­e­lä­vä väki­val­la­ton vuo­ro­vai­ku­tus NVC.

Aikataulut, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä löydät Snellman-kesäyliopiston sivuilta.

Kouluttajana lähiosioilla Titta Karanta.

Titta Karanta on Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on itsekin käynyt LTTO -peruskoulutuksen, ohjannut tunnetaitoryhmiä ja tehnyt yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa.

Lämpimästi tervetuloa Kuopiossa aloittavaan koulutusryhmäämme! Hae nyt!