Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus Lahdessa

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op)
12.12.2019 – 22.1.2021, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti

Vuoden kestävässä Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

Tarkemmat aikataulut, kustannukset, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä löydät Päijät-Hämeen kesäyliopiston sivuilta.

Inkeri Meriluoto

Kouluttajana lähiosioilla Inkeri Meriluoto.

Lämpimästi mukaan ensimmäiseen Lahden koulutusryhmäämme! Hae nyt!