Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus Mikkelissä

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op)
7.11.2019–16.1.2021, Mikkelin Kesäyliopisto

Vuoden kestävässä Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

Tarkemmat aikataulut, kustannukset, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä löydät Mikkelin Kesäyliopiston sivuilta.

Inkeri Meriluoto

Kouluttajana lähiosioilla Inkeri Meriluoto.

Lämpimästi tervetuloa mukaan ensimmäiseen Mikkelin koulutusryhmäämme! Hae nyt!