Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus Rovaniemellä

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op)
16.9.2019-21.10.2020 Lapin kesäyliopistolla, Rovaniemellä

Vuoden kestävässä Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

Aikataulut, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä löydät Lapin kesäyliopiston sivuilta.

Titta Karanta

Kouluttajana lähiosioilla Titta KarantaTitta Karanta on Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on itsekin käynyt LTTO -peruskoulutuksen, ohjannut tunnetaitoryhmiä ja tehnyt yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa.

Lämpimästi tervetuloa Rovaniemellä aloittavaan koulutusryhmäämme! Hae nyt!