Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus Tampere

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 3.8.2020-4.8.2021, Tampere

Vuoden täydennyskoulutus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille valmiudet ohjata tunnetaitoja omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä. Koulutuksen laajuus on 40 op, ja se voidaan suorittaa työn ohessa.

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen japerusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön ammattilaiselle tai ohjaustyön yrittäjälle.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata tunnetaitohetkiä monimenetelmällisesti, auttaa lapsia ja nuoria tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekät unne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen.

Kouluttaja

Titta Karanta on Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on itsekin käynyt LTTO -peruskoulutuksen, ohjannut tunnetaitoryhmiä ja tehnyt yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa.

Tarkemmat aikataulut, kustannukset, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Tampereen kesäyliopisto