Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus Ylivieskassa

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op)
24.9.2018 – 2.10.2019, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Ylivieska

Vuoden kestävässä Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Eheyttävä Satutaide, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

Aikataulut, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä löydät Raudaskylän Kristillisen Opiston sivuilta.

Titta Karanta

Kouluttajana lähiosioilla Titta Karanta.

1. lähipäivänä ja 6. osiolla kouluttajana pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen.

Lämpimästi mukaan jo 3. Raudaskylällä aloittavaan koulutusryhmäämme! Hae nyt!