Sisäisen lapsen päivä kasvattajille

Oman Sisäisen Lapsen tiedostaminen ja yhteyden vaaliminen ovat perusta, jonka kautta meidän on mahdollisuus kohdata kanssaihmiset aidommin ja läsnäolevammin, uskaltaen olla inhimillisiä ihmisiä toisillemme.

Eheytemme on riippuvainen siitä, millainen yhteys on Sisäisen Lapsemme ja Sisäisen Aikuisemme välillä. Jos Sisäinen Aikuisemme päättää suojella itseään kokemasta Lapsen todellisia tunteita ja tarpeita, ja olemasta vastuussa niistä, se katkaisee yhteytensä Lapseen tavalla tai toisella. Tällöin Lapsi jää yksin ilman rakkautta ja hyväksyntää. Yhteytemme kehoomme, tunteisiimme ja tarpeisiimme heikentyy, koemme sisäistä voimattomuutta, olemassa olomme keskittyy tekemiseen/suorittamiseen, yritämme eri tavoin täyttyä ulkoapäin tulevilla asioilla ja saada kaipaamaamme toisilta tai meillä on ehkä tarve omalla käytöksellämme yrittää hallita muiden käytöstä ja tunteita. Emme myöskään voi silloin tavoittaa Sisäisen Lapsen voimavaroja – iloa, spontaaniutta, viattomuutta, aitoutta, elävyyttä, innostusta, leikkisyyttä, herkkyyttä, intuitiivisuutta, aistillisuutta ja kykyä ihmetellä.

Niinpä yksi kehitystehtävämme aikuisina on olla se rakastava, läsnäoleva Aikuinen itsellemme, jota olemme niin kipeästi kaivanneet, jotta voimme tukea lasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Vanhempina ja kasvattajina tietoisuus omasta Sisäisestä Lapsesta ja yhteyden vahvistaminen häneen on tärkeä elementti lasten kanssa toimiessa. Sitä kautta pystymme olemaan aidosti rakastavia ja läsnäolevia aikuisia myös ulkopuolellamme oleville lapsille ja nuorille, eivätkä omat vaille jäämisemme pääse vaikuttamaan tiedostamattamme kohtaamisiin heidän kanssaan. Sallimme heidän olla erillisiä omia itsejään kokematta sen johdosta minuuttamme tai arvovaltaamme uhatuksi.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 14.5.2018!

Lähdemme tutkimaan ja vahvistamaan suhdettamme Sisäiseen Lapseemme – millainen Sisäinen Lapsi minussa on vaikuttamassa, mitä hänelle oikeasti kuuluu juuri nyt, miten tavoittaa hänet selkeämmin ja vahvistaa yhteyttä, mitä Sisäisen Lapseni tämän hetkinen tila vaikuttaa tähän elämän vaiheeseen.

Työstämme aihetta kehollisin harjoituksin, mielikuvatyöskentelyllä ja kirjoittamalla. Saat myös ennakkotehtävän virittämään päivään.

Päivä on tarkoitettu Sinulle, joka haluat;

  • luoda syvempää suhdetta ja ymmärrystä Sisäiseen Lapseesi ja tunnemaailmaasi, todellisiin tarpeisiisi sekä kehoosi
  • tutkia Sisäisen Lapsesi olemusta – mitä hän kantaa sisällään, millainen hän on juuri nyt
  • päästää irti aikansa eläneistä toimintamalleista ja uskomuksista, sekä tavoittaa voimavaroja, jotka ovat Sisäisen Lapsesi perusominaisuuksia
  • löytää tekemisen, suorittamisen ja kiireen tilalle enemmän olemista
  • ymmärtää elämäntilannettasi ja sen haasteita Sisäisen Lapsen näkökulmasta
  • laajentaa tietoisuuttasi, sekä löytää syvempää ja aidompaa läsnäoloa ja yhteyttä itsesi kanssa
  • löytää uudenlaista syvyyttä ja läsnäoloa lasten ja nuorten kanssa toimimiseen

Tunnin ruokatauko omin eväin.

Aika: la 26.5. klo 10-17

Paikka: Järvenpään Seurakuntaopisto, Järvenpääntie 640

Sari Saario

Ohjaaja: Tunnekehoterapeutti, logoterapiaohjaaja ja psykofyysinen

hengitysterapiaohjaaja Sari Saario.

Hinta: 155€ sisältäen tee- ja kahvitarjoilun. Osta paikkasi!

Päivän aikana on ruokatunti joten otathan omat eväät mukaan, lämmitys mahdollisuus.

Lisätietoja päivän sisällöstä: sari(at)tunnejataida.fi

Saat kurssi-infon ohjaajalta ilmoittautumisajan päätyttyä.