Traumatisoituneen lapsen kohtaaminen 23.11.2019

Trauma- ja psykoterapeutti, työnohjaaja Heidi Valastin koulutuspäivässä opettelemme emotionaalista turvattomuutta kokeneen lapsen tukemista ja siihen liittyvien asioiden huomioimista kohtaamisissa ja yksilötyöskentelyssä. Miten vaikeat lapsuuskokemukset tai vanhemmuusvaje näkyvät lapsen käyttäytymisessä ja miten voit tukea tällaisen lapsen itsesäätelytaitojen kehittymistä? Mitä on hyvä osata ottaa huomioon ja mitä on hyvä ymmärtää?

Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille – opettajille, varhaiskasvatusopettajille, kuntoutusterapeuteille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, ohjaajille, avustajille ja työssään traumatisoituneita lapsia tai nuoria kohtaaville. Oman kiinnostuksen mukaan päivään voi osallistua myös vanhempana.

Käymme osittain läpi myös trauman näkymistä ja sen huomioon ottamista työskentelyssä lapsen kanssa huomioiden mm. polyvagaaliteorian taustaa. Päivässä myös työnohjauksellisuutta. Katso Heidin haastattelu häpeään liittyen tästä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset