Tunnetaitoja aikuiselle – Intensiivikurssi omiin tunteisiin, Turku

Koulutus tarjoaa kokemuksellisia oivalluksia tunteiden ja tarpeiden voimasta ja antaa konkreettisia keinoja toimia niiden kanssa erilaisissa tilanteissa.

Koulutuksessa saat vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

  • Miten tunteet meissä vaikuttavat?
  • Mistä tunteet kertovat ja mitä niitä kuuntelemalla voi saavuttaa?
  • Miten tunteitaan voi oppia tunnistamaan ja ilmaisemaan rakentavasti?
  • Milloin yli- tai alisäätelen tunteitani ja miten voin silloin toimia?
  • Miten voin käsitellä pidempiaikaisia tunnelasteja?
  • Miten voin voimaannuttaa itseäni kuormittavissa elämäntilanteissa?

Koulutus koostuu neljästä kurssitapaamisesta sekä omaa oppimista tukevista artikkelilähteistä Moodle-oppimisympäristössä. Kurssilla työskennellään helppojen kehollisten ja luovien harjoitteiden avulla. Lähiopetus on kokemuksellista, ja teoriaopetusta vahvistetaan verkko-oppimisella.

Aika:
pe 18.10. klo 17.30-20.30
la 19.10. klo 9-16

pe 15.11. klo 17.30-20.30
la 16.11. klo 9-16

Koulutuksesta sanottua:

”Kurssi on lisännyt valtavasti ymmärrystä ja hyväksyntää itseäni kohtaan. Jokainen tunne ja tarve niiden takana auttavat minua olemaan syvemmässä yhteydessä itseni kanssa.”

”Olen oppinut paljon eri tunteista ja siitä, että ne ovat inhimillisiä ja ihmisyyteen kuuluvia. Olen tullut todeksi itselleni ja läsnäolevammaksi omassa kehossani.”

”Upea kurssi! Tämä antaa jatkoon niin paljon, että vielä ei varmasti pysty edes hahmottamaan.”

”Harvinaislaatuisen avoin vuorovaikutus, hienot kohtaamisen ja vuorovaikutuksen hetket.”

”Eniten mieleen jää turvallinen ja innostunut ilmapiiri – sallivuus ja läsnäolo. Eväät omien tunnetaitojen kehittämiseen.”

Kouluttaja: 
VTM, tunne- ja vuorovaikutusohjaaja Inkeri Meriluoto.
Kouluttajana Inkeri on lempeän jämäkkä, avoin ja myötätuntoinen. Inkeri osaa avata käsiteltävät asiat arkisten esimerkkien kautta ja selkeyttää vaikeatkin kokonaisuudet helposti ymmärrettäviksi.


Inkeristä sanottua:

”Todella hyvä, kohtaava ja tunteva kouluttaja. Aikataulutus ja asioiden eteneminen onnistui tunteita tukien.”

”Oppimista tuki suuresti Inkerin luoma haavoittuvainen ja avoin ilmapiiri. Yhteinen jakaminen antoi uutta näkökulmaa ja kosketti syvästi.”

”Kouluttajan tilanneherkkyys, joka ilmeni kipeän herkästä pontevaan jämäkkyyteen.”

”Kouluttaja on aivan huippu! Hän omalla esimerkillään ja empaattisuudellaan auttoi, tuki ja kannusti meitä pääsemään kiinni tunteisiimme ja loi turvan tulla näkyväksi omien tunteiden kanssa.”

Lisätietoja ja ilmoittautumiset