Tunteiden ja stressinsäätely – asiakkaan ja terapeutin kompastuskivestä voimavaraksi

Koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä lapsen stressistä sekä sen yhteydestä lapsen kokemiin tunteisiin. Käsittelemme myös stressin vaikutusta oman työn kuormittavuuteen ja siihen vaikuttamiseen tunnetaitojen näkökulmasta.
Miten kuunnella tunteitani ja mitä ne kertovat stressistä? Miten toimia omien tarpeideni mukaan niin, että stressi helpottuu?
Miten palauttaa asiakas takaisin tunteiden sietoikkunaan yli- tai alivireystilasta niin, että kuntoutus mahdollistuu?
Koulutus antaa osallistujalle konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria stressin kanssa.

Koulutus koostuu kahdesta 1,5 päivän osiosta:
1. osa 12.-.13.9.2019
2. osa 7.-8.11.2019

Tunteiden Ja Stressinsäätely Ohjelma 2019

Kohderyhmä: Kuntoutusalan terapeutit

Kouluttaja: Anne-Mari Jääskinen, tunnetaitokouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja, kirjailija, Tunne ja Taida Oy