Events at Raudaskylän Kristillinen Opisto

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op) 24.9.2018 – 2.10.2019, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Ylivieska Vuoden kestävässä Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa … Read more