Events at Raudaskylän Kristillinen Opisto

Erityisherkkä lapsi kokee ympäristöään ja itseään voimakkaasti. Hän aistii syvällisesti vivahteita vuorovaikutuksessa ja tunneilmaisussa ja myös ylivirittyy helposti, mikä voi näkyä yksilöllisesti esimerkiksi vetäytymisenä, levottomuutena, aggressiivisuutena tai itkuisuutena. Erityisherkkyys kuvaa ihmisiä, joiden hermojärjestelmä on tavanomaista virittyneempi aistimaan sekä ympäristöstä tulevia että sisäisiä ärsykkeitä. Tämä hermoston synnynnäinen ominaisuus saa aikaan monenlaisia ilmenemiä, joiden oikein ymmärtäminen ja … Read more