Ammatilliset koulutukset ja luennot

Teille myös inspiroiva luento tai koulutus?

Tunne&Taidan pääkouluttaja, Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen luennoi tunteista, tunnetaidoista ja lapsen ja nuoren kohtaamisesta niin vanhemmille, kasvatus- ja sosiaalisen alan ammattilaisille kuin työyhteisöillekin.

Anne-Mari Jääskinen

Anne-Mari on innostava, aito ja elämänmakuinen kouluttaja. Erityistä kiitosta hän saa inspiroivasta otteestaan, helposta lähestyttävyydestään sekä huumorista vakavienkin asioiden äärellä. Arkitilannekeskeisyys on tärkeää, jotta kuulija voi samaistua luennon aiheeseen.

“Kiitokset vielä kerran luennostasi. Tapasi esittää asioita on niin käytännön läheinen, että jokainen kuulija sai illasta varmasti pohdittavaa.”

Pekka Niiranen LO, vararehtori, Tiirismaan koulu

Anne-Mari käyttää koulutuksissaan paljon käytännön esimerkkejä ja harjoitteita havainnollistamaan opittavaa asiaa. Myös kehollisia harjoitteita sekä luovia menetelmiä kuten maalaamista,  ja mielikuvaharjoituksia voidaan yhdistää koulutuksiin, etenkin kun halutaan kannustaa omien voimavarojen löytämiseen.

Lue lisää palautteita täältä.

Luento- ja koulutusteemoja

 • Askel kerrallaan – pidäthän kädestä? Lapsen tunnekehitys – miten lapsen tunne-elämä kehittyy? Mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja miten?
 • Auta kasvamaan minuksi! Miten voin tukea lapsen ja nuoren tunnekehitystä? Miten auttaa lasta kasvamaan omaksi itsekseen, omaksi yksilökseen?
 • Mitä sä rageet? Nuori ja esimurkku tunnemyrskyissä. Miten vanhempana tukea uupumatta itse?
 • Innostavat, uuvuttavat tunteet. Perustietoa tunteista –miten tunnistaa omat tunteeni, entä toisen? Mitä tunteiden kanssa tulisi tehdä? Miten lapsuuden ja sukupolvien tunnekokemukset vaikuttavat minuun?
 • Kun lapsi haastaa. Haastavan ja aran lapsen tukeminen– miten ottaa vastaan lapsen aggressiivisuus? Miten tukea hitaasti syttyvää lasta?
 • Lähemmäs vielä. Perheen vuorovaikutustaidot –miten kasvattaa hyvinvointia perheenjäsenten välillä? Miten ratkoa ristiriitatilanteita? Miten kuulla toista ja miten puhua niin, että toinen kuulee minua?
 • No niitä tunnetaitoja – mutta miten? Tunneopetustaitoja lapsille –miten lapsille ja lapsiryhmille voi opettaa tunnetaitoja? Mitä menetelmiä niissä voi hyödyntää?
 • Eskarista Ekaluokkalaiseksi! – toiminnallinen ilta eskarilaisille, vanhemmille ja henkilökunnalle päiväkoteihin
 • Vanhempain- ja kasvatuskumppanuusillat päiväkoteihin ja kouluihin
 • Mun tunne, mun tarve! Tunne- ja tarvetietoisuus – miten tulla tietoiseksi omista ja toisten tunteista ja tarpeista? Miten tunteet meissä kehittyvät ja työstyvät? Miten tarpeiden ilmaiseminen auttaa keskinäisessä vuorovaikutuksessa?
 • Työ ja tukahdutetut tunteet – kun työelämässä joudutaan tukahduttamaan tunteita, niiden vaikutukset ulottuvat pitkälle. Mitä meissä tapahtuu, kun tukahdutamme tunteita? Miten toimia toisin, miten ilmaista tunteita rakentavasti?

Kokoamme mielellämme koulutuksen tai luennon myös muusta tunteisiin tai vuorovaikutukseen liittyvästä aiheesta!

 Palautteita:

“Koulutus antoi itseluottamusta ja uskallan nyt olla reilusti kasvattaja ja ottaa asioita rohkeammin esille kuin aiemmin. Se on ihana tunne!”

”Haluaisin lisää vastaavanlaisia koulutuksia ja sinun vetäminäsi. Sydämelliset kiitokset!”

”Plussaa on etenkin rauhallinen tapasi yksinkertaistaa tunnemyllerryksiä ja käsiteltäviä aiheita!”

”Koulutuksissa on voinut olla ihan oma itsensä ja tunnelma on aina ollut avoin ja luotettava.”

“Suosittelen koulutuksia päiväkodeille ja varhaiskasvattajille, jotta koko työyhteisö kykenisi vastaanottamaan näin tärkeää perustietoa tunteiden ja kohtaamisen maailmasta.”

Suunnitellaan juuri teille sopiva luento- tai koulutustilaisuus!

Ota yhteyttä!