Lasten Tunnetaito-ohjaaja koulutus 40 op

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille kokemuksellisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutus vastaa laajuudeltaan 40op ja soveltuu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

Koulutuksen mukaisia menetelmiä on viety jo noin 15 000:lle lapselle - kuntoutusterapiaan, kouluihin, päiväkoteihin, lastensuojeluun, harrastustoimintaan, sosiaali- ja terveysalalle ja mm. lastenpsykiatriaan yli 300 valmistuneen ohjaajan kautta.

Vuoden koulutusta järjestetään usealla paikkakunnalla ympäri Suomea - aina Helsingistä Rovaniemelle. Katso tarkemmat paikkakohtaiset tiedot täältä.

Lisää lyhytvideoita:

 

Tuskin minulla oli aavistustakaan siitä rikkaudesta, jota koulutuksen aikana, sen kautta ja sen avulla sain nähdä ja kokea. Koko koulutuksen aikana on ollut erittäin monta kertaa suu auki, että vieläkö tämäkin? Se on antanut niin paljon enemmän kuin olisin koskaan voinut kuvitella.

Lue tunnetaitojen opettelemisen vaikutuksista niin lapsiin kuin ohjaajiin tekemästämme kyselystä.

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen koulutuskansioita valmiina uudelle ryhmälle!

Oppimista on tukenut parhaiten monimuotoisuus; kirjallisten, luovien, ryhmä- ja muiden erittäin rikkaiden työtapojen yhdistelmä.

Keskeisessä osassa on opiskelijan sisäinen matka omaan tunnemaailmaan ja lapsuuteen sekä omien tunnetaitojen kehittäminen. Vain itseemme tutustumalla, omat haavat ja heikkoutemme kohtaamalla voimme kohdata lapsen ja nuoren ja ohjata häntä aidosti ja inhimillisesti tunnetaitoihin. Aito inhimillinen läsnäolo välittyy meistä läpi sanojen ja käyttämiemme menetelmien.

Koulutuksessa on mukana Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävän, tunne- ja tarvelähtöisen vuorovaikutuksen perusteet (NVC -prosessiin pohjautuen).

KOULUTUKSESTA SAAT

 • - tutkittua tietoa tunteista ja tunnetaitojen oppimisesta
 • - taitoja avoimempaan vuorovaikutukseen ja varmuutta tunnetilanteisiin
 • - henkilökohtaisen kasvumatkan omiin tunteisiisi ja tunnetaitoihin
 • - Lasten tunnetaito-ohjaajille kehitetyn 300-sivuisen ohjaajan käsikirjan ryhmistä, toiminnasta ja sisältörakenteista
 • - monipuolisia menetelmiä tunnetaitojen tukemiseen
 • - moniammatillisen ryhmän vertaistuen
 • - verkko-oppimisympäristön opintojesi tueksi ja runsaasti oppimista ja tunnetaitojen opettamista tukevaa lisämateriaalia, jota voit hyödyntää heti työssäsi
 • - oman pääkouluttajan sekä vierailevien asiantuntijakouluttajien ammattitaidon käytettäväksesi
 • - arvostetun, rekisteröidyn Lasten tunnetaito-ohjaaja MM -nimikkeen

 

OPIT, MITEN VOIT TYÖSSÄSI JA ARJESSASI

 • - tunnistaa tunteita ja tarpeita lapsen käyttäytymisen takaa
 • - rakentaa emotionaalista turvaa ja yhteyttä kohtaamishetkissä
 • - syventää tunnetaitojen ohjaamista monimenetelmällisesti
 • - vahvistaa lapsen tunnesäätelyä ja minäkuvaa
 • - auttaa lasta ymmärtämään ja tunnistamaan tunteitaan sekä toimimaan niiden kanssa rakentavasti
 • - muokata saatavilla olevia harjoitteita paremmin tunnetaitoja tukeviksi

 

Lue neljän ohjaajan kokemuksia blogistamme Ohjaajakoulutus laannutti iltatähden raivarit sekä Tunnetaito-ohjaajaksi kasvetaan oman herkkyyden kautta. Kokemuksia siitä, miten koulutus on hyödyttänyt opiskelemaan lähteneitä ammattilaisia niin työssä kuin perheenkin kanssa löydät Kokemuksia koulutuksesta -sivulta.

Tunnekortteja valitsemassa.

Koulutuksen sisältö ja tavoite 

Tunnetaitotyöskentelyssä lasten kanssa tavoitteena on kasvattaa lapsen yhteyttä itseensä sekä omiin tunteisiinsa ja tarpeisiinsa, ohjata lasta tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan, toimia omia ja muiden tarpeita kuunnellen, oppia olemaan kontaktissa itseen ja toisiin, luoda levollisuutta ja vahvistaa lasta sisäisesti kohtaamaan erilaisia tilanteita.

Koulutus antaa ammatillista tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta monimenetelmällisesti n. 3-16 vuotiaille lapsille ryhmissä ja omaan työtaustaan soveltuen myös yksilöohjauksissa. Peruskoulutus ei anna valmiuksia kouluttaa tunnetaitojen ohjaamista ammattilaisille tai ohjata tunnetaitoja aikuisille.

Satuhierontahetkessä pysähdytään läsnäolon hetkeen.

Opiskelussa tärkeässä osassa on myös osallistujan henkilökohtainen prosessi ja matka omaan tunnemaailmaan, minkä lisäksi osallistuja toteuttaa lopputyönään lapsiryhmälle ohjatun tunnetaitoharjoitusryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana. Lue lisää työnantajan hyödyistä täältä.

Koulutuksessa on lähiosioiden lisäksi vertaistyöskentelyä pienryhmissä, kirjallisuuteen tutustumista, ja kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista. Lue koulutuksen rakenteesta lisää täältä.

Lopputyöraportti esitellään koulutuksen viimeisessä osiossa. Lue kokemuksia tunnetaitoryhmälopputyön vaikutuksista esimerkiksi täältä ja tunnekasvatuksen merkityksestä kaksiosaisesta blogikirjoituksestamme täältä.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua syventävään, vuoden pituiseen jatkokoulutukseen. Syventävässä koulutuksessa oppeja syvennetään, opitaan uutta ja syvennytään myös yksilölliseen tunnetaitojen ohjaamiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.

Minun hoivaavat käteni.

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa (omaan työtaustaan ja kokemukseen soveltuen), osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Koulutukseen kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen ko. koulutuspaikan viimeistä hakupäivää - soveltuvat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. HAE MUKAAN!

Lisätietoa: koulutus (at) tunnejataida.fi

Koulutuksiin haku suoraan ko. kesäyliopistolle.

Itse tehden koulutus vahvistaa kasvattajan yhteyttä omaan itseensä ja toimii siten voimaannuttavana kokemuksena ja kasvuprosessina omassa kasvattajuudessa. Koko koulutus käydään kokemuksellisesti läpi hyödyntäen omissa oivalluksissa rikkaasti mm. tunnekehotietoisuutta, luovan tunnetyöskentelyn menetelmiä, mielikuvaharjoituksia, kirjoittamista ja eft-tunneterapiaa.

Olen oppinut tunteista aivan uskomattoman paljon, sekä myös läsnäolosta ja yhteydestä toisiin ihmisiin. Jännittävällä tavalla koulutus on tehnyt minut paremmaksi myös työssäni, epäilen jopa, että se on vaikuttanut aivojenikin toimintaan. Osaan myös tunnistaa ja kommunikoida selvemmin omista tarpeistani käsin.

Lisäksi joogaharjoituksista ja meditoinnista on löytynyt aivan uusia puolia koulutuksen aikana. Äitiydestä tuskin tarvitsee mainitakaan – vaikutukset ovat uskomattomat. Lapseni ovat puhjenneet kukkaan, ottaneet koko potentiaalinsa käyttöönsä, rohkaistuneet ja avautuneet.

Tarkoituksena on vahvistaa kasvattajan luottamusta itseensä ja omiin taitoihinsa lasten kanssa erilaisten menetelmien käyttäjänä, jotta taitojen siirtäminen työhön olisi mahdollisimman vaivatonta. Tähän tukee myös koulutukseen kuuluva lopputyö. Tavoitteena on myös löytää aikuisena vuorovaikutukselliset keinot toimia lasta tukien arjen kohtaamistilanteissa sekä haastavissa ristiriitatilanteissa.

Vahvana suosituksena on myös käydä henkilökohtaisessa taide- tai muussa kokemuksellisessa terapiassa (esim. hahmo- tai rosenterapia) koulutuksen ohella vähintään 5-10 kertaa (ei pakollinen).

Palautteita

Olen oppinut sekä teoriassa että käytännössä paljon tunteiden perustasta ja lapsen tunnekehityksestä, voimakkaat maalaukset herättelivät. Olen avautunut omille tunteilleni!

Ymmärrys tunnetaitoihin kasvoi itsellä merkittävästi. Enää en opeta vain mekaanisesti taitoja, vaan annan lasten tuntea ja kokea taidot.

Käytännön harjoitukset kokemuksellisesti vahvistivat uuden oppimista.

Kouluttajan inhimillisyys ja läsnä oleva, kuunteleva olemus nopeuttivat ryhmäytymistä.

Teoriaa ja tekemistä on ollut suhteessa sopivasti  - kiitos ihanista koulutuspäivistä!

Mieleen jäi erityisesti, kuinka voimakkaita tunteita harjoitukset saivat aikaan. Aina ei sanoja tosiaankaan tarvita lastenkaan kanssa.

Kiitos! Parasta mitä olen ikinä missään oppinut!

Kouluttajassa on lempeä rauhallisuus, jota näin opiskelijana on ihana aistia ja kuulla.

En mitään voisi lisätä näihin mielenkiintoisiin, antoisiin ja taidolla suunniteltuihin koulutuspäiviin. Plussaa on hyvät ja selkeät koulutusmateriaalit.

Sydämellisesti tervetuloa koulutukseen!

Lisätietoa koulutuksesta

Katja Forsström
Koulutuskoordinaattori

koulutus (at) tunnejataida.fi
p. 050 540 9400

Katja vastaa koulutukseen liittyviin käytännön kysymyksiisi.

Anne-Mari Jääskinen
Lasten tunnetaito-ohjaaja- koulutuksen kehittäjä, pääkouluttaja 
Taideterapiaohjaaja
Tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja (RVO- ja  Gordonohjaaja)

anne-mari (at) tunnejataida.fi
p. 041 435 0000

Anne-Mari Jääskinen toimii koulutuksen johtajana.