Kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta

Yrittäjällekin laajempaa palvelutarjontaa koulutuksen kautta!

LASTENHOITAJAN JA YRITTÄJÄN KOKEMUKSIA PIENTEN KANSSA

Kuka olet ja mitä teet? 

Olen Anne-Maria Palosaari Oulusta, Kiimingistä. Toimin lastenhoitajana päiväkodissa. Olen tällä hetkellä kotona hoitovapaalla hoitamassa kahta alle kouluikäistä lastani.

Teen samalla keikkaluonteisesti töitä päiväkodissa sekä vanhus- ja mielenterveystyössä palvelukodissa. Olen aloitellut toiminimellä yritystoimintaa, missä ohjaan lasten tunnetaitoryhmiä.

Miten hyödynnät Lasten Tunnetaito-ohjaaja (LTTO) -taitojasi? 

Olen oppinut kuuntelemaan itseäni, tarpeitani, tunteitani ja sanoitan niitä itselleni. Näin pysyn voimissani ja jaksan paremmin kuunnella ja huomioida toisten tarpeita ja tunteita. Minulla on neljä lasta, joista yksi murrosiässä ja toinen murrosiän kynnyksellä. Kaksi pienempää saavuttaa uhmaikää.

LTTO-koulutuksessa opitut taidot ovat käytössä kotiarjessa 24/7.

Katso Anne-Marian haastattelu (juttu jatkuu videon jälkeen):

Käytän erilaisia koulutuksessa opittuja menetelmiä ja harjoitteita kotona sekä töissä lasten (ja itseni) rauhoittamiseen, tunteiden tunnistamiseen, sietämiseen, säätelyyn ja purkuun. Esimerkiksi pitkäaikaisen lemmikkimme kuoltua tuin lasten surutyötä mielikuvaharjoitteiden, satuhieronnan ja maalaamisen avulla. Tämä auttoi suuresti erityisesti murrosiän kynnyksellä olevaa lastani, joka kokee tunteista puhumisen hankalaksi.

Työssäni ohjaan tunnetaitoryhmiä. Mutta niiden ohella hyödynnän päiväkodin ja lastenhoitajan arjessa LTTO-taitojani ihan koko ajan pienillä teoilla ja asioilla. Olen läsnä, katson käytöksen taakse ja sanoitan lapsen tunteita ja tarpeita. Saatamme tehdä esimerkiksi pukiessa hengitys tai mielikuvaharjoitteita tai voimauttavia ajatusleikkejä.  Kirjoitan satuja, joiden avulla lapsi pääsee sadun keinoin tutustumaan tunnetaitoihin ja siihen miten tunnetaidot auttavat.

Olen käyttänyt LTTO-taitojani jopa vanhus- ja mielenterveystyössä mm. antamalla satuhierontaa ja sanoittamalla tarpeita.

Millaisia vaikutuksia olet huomannut ohjaamissasi ja kohtaamissasi lapsissa tai nuorissa?

Saan yhteyden lapsiin vieläkin paremmin kuin ennen. He huomaavat, että olen aidosti kiinnostunut ja läsnä. Läsnäolon voima on valtava. Kohtaamisen ei tarvitse kestää kuin pienen hetken, mutta jo se antaa lapselle tunteen siitä, että hän on tärkeä ja hyväksytty ja häntä halutaan oikeasti kuunnella. Tällä on usein rauhoittava vaikutus lapsen käytökseen. Ei ole tarvetta hakea huomiota “häiriökäyttäytymisillä” kun voi luottaa siihen, että tulee kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin on, eikä käytöksensä summana.

Esim. toisten satuttaminen, tavaroiden heittely jne. on loppunut jopa kokonaan. Lapsella on turvallisempi olo ja hän uskaltaa luottaa paremmin myös itseensä ja siihen, että hänkin osaa ja pärjää.

Mikä sai sinut lähtemään Lasten Tunnetaito-ohjaaja koulutukseen?

Koin, että kaipasin uudistusta kasvatusmenetelmiini. Mielestäni lapsen tunteet, toiveet ja ajatukset tuli herkästi sivuutetuksi kun tavoitteena oli saada lapsi käyttäytymään niin kuin aikuinen siinä hetkessä ja tilanteessa toivoo. Pahimmillaan se saattoi johtaa “valtataisteluun” siitä kumman tahto on voimakkaampi.

Kaipasin työkaluja ja keinoja siihen miten asettaa rajat niin että myös lapsi ja hänen tarpeensa tulisi kuulluksi ja kohdatuksi.

Mitä sait koulutuksesta? Miten koulutus on vaikuttanut sinuun – mitä se toi elämääsi tai työhösi?

Menin hakemaan konkreettisia työkaluja kasvatustyöhön. Ja sainkin salkullisen toinen toistaan monipuolisempia ja mielenkiintoisempia harjoitteita, joita voin soveltaa eri ikäisten lasten kanssa.

Pelkästään jo se oli mahtavaa. Mutta sitä en osannut arvata kuinka suuri muutos itsessäni koulutuksen aikana tapahtuisi!

Olen päätynyt ihan uudelle polulle niin ihmisenä kuin ammatillisestikin.

Suuretkaan tunteet eivät enää pelota, sillä tiedän, että niillä on minulle tärkeää asiaa. Sen sijaan, että olisin tunteideni vietävissä, annan niiden ohjata minua oikeaan suuntaan.

Olen oppinut itsestäni aivan valtavasti uusia asioita kuuntelemalla ja kohtaamalla tunteitani. Kun huomaan jonkun tilanteen herättävän minussa voimakkaita tunteita, ymmärrän, että nyt pitää pysähtyä kuuntelemaan itseäni. Kun tiedän mitä minussa tapahtuu, osaan vastata tarpeisiini paremmin ja silloin myös luonnollisesti voin paremmin.

Stressinsietokykyni ja kärsivällisyyteni on kasvanut huomattavasti. Osaan katsoa paremmin lapsen käytöksen “taakse” sillä ymmärrän, että käytös ei johdu minusta. Lapsella on siinä hetkessä elossa tunteita ja tarpeita, jotka ei ole tulleet kuulluksi tai kohdatuksi.

Merkityksellisin oppi minkä sain on omakohtainen kokemuksellinen ymmärrys tunnetaidoista.

Koulutuksessa sanottiin osuvasti “Ei voi viedä toista pidemmälle, kuin missä itse on ollut”. Tämä on niin totta!

Koulutuksessa teoriatieto ja kokemuksellinen oppi nivoutuu upeasti yhteen. Nyt en pelkästään tiedä vaan todella ymmärrän, kuinka merkittäviä tunteet ovat. Ja kuinka tärkeää on tulla kuulluksi ja kohdatuksi oli ne tunteet sitten millaisia tahansa.

Olen vielä keskeneräinen ja polkuni on vasta alussa. Ja se on ihan OK!

On valtava helpotus osata hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin on – keskeneräisenäkin!

Luottaa siihen, että myös minulta löytyy avaimet omaan hyvinvointiini ja kaikki taidot elämässä pärjätäkseni.

Nämä ovat koulutuksesta saatuja oppeja, joita haluan viedä työssäni ja elämässäni eteenpäin.

Anne-Maria Palosaari
Lähihoitaja
Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM

TUNNEPOLULLA tmi
Kiiminki/Oulu
tunnepolulla@gmail.com
Tunnepolulla Facebookissa.

Lue lisää koulutuksesta täältä.

Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja? Hae mukaan koulutukseen!


TOIMINTATERAPEUTIN KOKEMUKSIA NUORTEN KANSSA

Kuka olet ja mitä teet? 

Olen Mira Mertanen ja ammatiltani toimintaterapeutti, lähihoitaja ja lasten tunnetaito-ohjaaja. Teen nuorten kriisityötä, ohjaan tunnetaitoryhmiä ja teen yksilötapaamisia toiminimellä TunneTaitosi.

Minulla on  toimitilat Hyvän Olon Asemalla, Jokelassa, mutta toimin koko pääkaupunkiseudun alueella esim. kouluissa tai kotikäynneillä.

Miten hyödynnät Lasten Tunnetaito-ohjaajan taitojasi?

Olen aina uskonut ryhmämuotoiseen terapiaan ja kuntoutukseen sillä ryhmässä on mieletön voima. Hyödynnän koulutuksessa saamaani oppia erityisesti ryhmämuotoisessa työskentelyssä nuorten kanssa.

Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta sain konkreettisia menetelmiä, joilla käsitellä mm. nuoren ahdistusta, vihaa, häpeää ja jännitystä ja joita käyttämällä nuori oppii oman kokemuksensa kautta tunteiden tunnistamista, sietämistä, säätämistä ja purkamista. Nämä ovat tärkeitä elämäntaitoja!

Koulutus antoi ensiarvoisen tärkeitä toimintoja, joilla haavoittuvaisessa iässä olevaa nuorta voi voimaannuttaa ja muistuttaa kuinka ainutlaatuinen, ihana ja arvokas hän on.

Koulutuksesta olen saanut vahvistusta ja syvempää ymmärrystä ihmisen käyttäytymiselle ja tarvelähtöisyydelle.

Olen saanut keinoja helpottaa omaa stressiäni.

Millaisia vaikutuksia olet huomannut ohjaamissasi ja kohtaamissasi lapsissa tai nuorissa?

Turvallisuudentunteen maksimointi on hyvän vuorovaikutuksen pohja erilaisissa tunnereaktioissa. Nuoret tarvitsevat vielä kovasti sanoittamista ololleen ja olemiselleen, tullen näin kuulluksi ja nähdyksi. Nuoret ovat alkaneet tunnistamaan omia tunteitaan ja rohkaistuneet puhumaan niistä. Tunnekehoyhteyden vahvistaminen on tuonut levollisuutta ja rauhantuntua.

Itsetunto on vahvistunut, ajattelu itsestä on tullut positiivisemmaksi.

Oman voiman huomaaminen on antanut toivoa ja uskoa vaikuttaa itse omaan hyvinvointiin. Myös ryhmien vertaistuki on ollut merkittävä tekijä nuorille ”en ole yksin ajatusteni ja kokemusteni kanssa”.

Mikä sai sinut lähtemään Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutukseen? 

Ennen koulutukseen hakemista tiesin, että haluan tehdä nuorten parissa töitä. Halusin saada lisää ymmärrystä ja keinoja, joilla voin tukea ja ohjata heitä arjen haasteissa, kipukohdissa. Toimintaterapeutin työtäni olen tehnyt vahvasti psykososiaalisesta näkökulmasta ja pyrkinyt aina siihen, että nuori itse hoksaa asioita itsessään ja elämässään.

Olen myös pohtinut tahdon vaikutusta toimintakykyyn, vihan vaikutusta tahtotilaan, ”päämäärättömään ajelehtimiseen” sekä ylisuorittamiseen, sillä tunteet vaikuttavat suoraan toimintakykyyn. Tunteet ja ihmisen mieli ovat aina kiehtoneet minua niin omassa elämässäni kuin ammatillisestikin ja kaipasin syvempää ja konkreettisempaa ymmärrystä tunteista ja niiden kehityksestä.

Mitä sait koulutuksesta? Miten koulutus on vaikuttanut sinuun – mitä se toi elämääsi tai työhösi?

Koulutuksessa käydään läpi myös omaa elämää.

Itselleni prosessi oli terapeuttinen ja sain käsiteltyä asioita eri tavalla syvemmin, ei vain järkeillen puhumalla.

Sain myös käsiteltyä häpeän, surun ja pelon tunteita. Oman kokemuksen kautta on helpompi työstää nuorten kanssa monimenetelmällisesti tunnetaitoja. Olemme jokainen erilaisia oppijoita ja yksilöitä, jolloin harjoitteidenkin tulee olla monimuotoisia. Sain koulutuksesta kaipaamaani lisätietoa ja työkaluja siihen miten vahvistaa nuoren ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

Mira Mertanen
Toimintaterapeutti
Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM

TunneTaitosi tmi
Jokela, Tuusula

Seuraavat Miran kaikille avoimet tunnetaitoryhmät 2018 alkavat Nuorille 21.3. Varhaisnuorille 11.4. ja kouluikäisille lapsille 7.3.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: toimintaterapia.mertanen@gmail.com

Lue lisää koulutuksesta täältä.

Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja? Hae mukaan koulutukseen!


OPETTAJAN KOKEMUKSIA ALAKOULULAISTEN KANSSA

Kuka olet ja mitä teet? 

Olen Sanna Pälli, 34-vuotias luokanopettaja Ylivieskasta, Pohjois-Pohjanmaalta. Teen työtäni suurella sydämellä ja nautin siitä. Perheeseeni kuuluu hyväntuulinen mies ja hurmaavat 7-ja 9-vuotiaat pojat sekä hyvinkin tunteellinen villakoira Nipsu.

Miten hyödynnät Lasten Tunnetaito-ohjaajan taitojasi?

Tällä hetkellä minulla on 20 oppilaan ekaluokka. Olen ottanut tunnetaidot osaksi arkea ja niille löytyy paikka lukujärjestyksestä. On ollut hienoa huomata kuinka tunteiden sanoittaminen ja tunnistaminen on näin lyhyessä ajassa tarttunut oppilaisiin.

Lähdimme syksyllä liikkeelle tunteiden tunnistamisesta aina edeten tunteiden säätelyyn, kannatteluun ja purkamiseen saakka.

On ollut upeaa huomata, kuinka lapset käyttävät tunnilla opittuja asioita arjessa.

Koulutuksen kautta minulla on erilaisia harjoituksia, taitoja ja mahdollisuuksia auttaa lapsia tunnetaitojen tukemisessa. Ymmärrys eri tunnetiloja kohtaan on kasvanut valtavasti.

Myös omassa elämässäni tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta on ollut suuri apu. Osaan paljon paremmin tunnistaa omia tunteita sekä tarpeitani ja sanoittaa niitä muille. Olen oppinut myös sallimaan itselleni epämiellyttävät tunteen, selviämään niistä ja oppimaan tilanteista ihan eri tavalla, kuin ennen. Minulle on tullut enemmän ymmärrystä ja työkaluja myös auttaa omia lapsiani tunteiden viidakossa.

Millaisia vaikutuksia olet huomannut ohjaamissasi ja kohtaamissasi lapsissa?

Tunnetaito opetuksen myötä koen, että puhumme lasten kanssa samaa kieltä. Välitunneilla ja arjen tohinassa lapset sanoittavat sekä osaavat tunnistaa tunnetilojaan. Olemme päässeet myös säätelemään tunteita, kun olemme oppineet niitä tunnistamaan sekä sanoittamaan.

Erään herkän lapsen kanssa käsittelimme paljon erilaisia pelkoja. Lukuisten keskustelujen, luovan tunnetyöskentelyn ja kehollisten harjoitusten myötä hän voitti pelkonsa. Muistan ikuisesti, kun hän sanoi itsevarmasti: ”Kyllä minä näistä peloista vielä selviän!”.

Muutamien kuukausien jälkeen näin lasta uudelleen. Oli huikeaa kuulla, että hän pystyy jo säätelemään pelkojaan oman sisäisen puheen avulla. ”Puhun itselleni, että ei minulla ole mitään hätää, olen turvassa ja kaikki on hyvin.”

Keskusteluistamme oli muodostunut hänen sisäinen puheensa! 

Omien lasten kanssa olen huomannut kuinka hienosti he osaavat sanoittaa omia tunnetilojaan. Ja erityisen onnellinen olen siitä, että lapseni uskaltavat näyttää kaikki tunteensa ja päästää ne ulos. Meillä on kotona jääkaapin ovessa piirtämäni lappu tunteen eri vaiheista muistuttamassa, kuinka jokainen tunne tulee ja menee.

Kerron myös luokassa oppilaille, jos minua joku asia harmittaa tai ärsyttää. En kaada tunnekuormaa heidän niskaansa, vaan kerron avoimesti mistä paha mieleni johtuu. Kenenkään ei tarvitse siis alkaa tehdä tulkintoja, mikähän open mieltä nyt painaa ja mistä se johtuu? Vastuu tunnetilasta on minulla, mutta voin sanoittaa omaa oloani muille. Omalla mallilla on todella suuri merkitys lapsille. Me kaikki olemme ihmisiä, eikä kukaan ole koko ajan superonnellinen tai tyytyväinen.

Mikä sai sinut lähtemään Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutukseen?

Kaipasin omaan työhöni taitoja ja ymmärrystä nähdä asioiden taakse. Miksi lapset ja aikuiset käyttäytyvät, niin kuin käyttäytyvät? Mitä kaikkea on tuon pahan olon tai epävarmuuden takana?

Lähdin hakemaan työhöni lisää työkaluja, mutta todellisuudessa suurimmat avaimet sain omaan elämääni.

Koulutus oli hyvin kokemuksellinen – kaikki piti ensin itse kokea ja käydä läpi, ennen kuin pystyi opettamaan niitä muille. Sain todellakin työkaluja työhöni ja omaan elämään.

Mitä sait koulutuksesta? Miten koulutus on vaikuttanut sinuun – mitä se toi elämääsi tai työhösi?

Olen itse ollut aina hyvin herkkä ja aistinut paljon asioita sekä tilanteita. Koulutuksen myötä sain ymmärrystä ja empatiaa myös itselleni. Olen oppinut huolehtimaan paremmin rajoistani ja jaksamisestani. Olen myös oppinut ymmärtämään itseäni sekä omaa historiaani paremmin.

Tämä oli paras koulutus ikinä!

Koulutus oli rankka, mutta sitäkin antoisampi. Koen, että tänä päivänä tekemälläni työllä on enemmän merkitystä, kuin ennen. Olen saanut huikeita työkaluja tunne-elämääni. Tunnetaitojen myötä elämänlaatuni on parantunut ja olen uskaltanut kohdata epämiellyttäviäkin tunteita ja selvinnyt niistä.

Minulle on kasvanut rohkeus myös kuunnella omia tarpeitani. Aikaisemmin ehkä vaan hyväksyi asiat, että ne on nyt näin ja asiat ei siitä muutu. Nyt minulla on rohkeutta kohdata asioita ja vaatia hyvinvointia. Uskon vahvasti, että jos minä voin hyvin – koko perhe voi hyvin.

Aikaisemmin saatoin ajatella, että ”lukekaa rivien välistä”, kunnes koulutuksessa ymmärsin ottaa vastuun omista tunteistani ja aloin sanoittaa niitä.

Koulutuksen myötä on kasvanut valtavasti ymmärrystä myös muita ihmisiä kohtaan.

Pysähdyn monesti pohtimaan, mikä tarve on eri käyttäytymisen takana? Millaisen mallin hän on ehkä saanut lapsuudessa asioille?

Koulutuksen käytyäni uskallan entistä enemmän tehdä työtä sydämellä ja nautin siitä, kun saan luotua sydänyhteyden ihmisten kanssa. Kohtaamiset ovat aitoja, koskettavia ja inhimillisiä.

Omien voimavarojen tunnistaminen on lisääntynyt ja omasta hyvinvoinnista haluaa pitää entistä enemmän huolta. Koulutus on tuonut työhöni ja omaan elämääni aivan uuden sisällön. Olen kiitollinen ja etuoikeutettu siitä, että olen saanut kokea kaiken tämän. Olen onnellinen, että voin omassa elämässäni ja työssäni laittaa hyvän kiertämään!

Sanna Pälli
Luokanopettaja
Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM

Ylivieska

Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja? Hae mukaan koulutukseen!