Kouluttajat

Koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen

PÄÄKOULUTTAJA JA KOULUTUKSEN KEHITTÄJÄ

Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutuksen kehittäjä, taideterapiaohjaaja, tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, neuropsykiatrinen valmentaja Anne-Mari Jääskinen. Anne-Mari toimii Lasten Tunnetaito-ohjaajakouluttajana osassa Etelä-Suomen koulutuksia, kuten Järvenpäässä ja Tampereella.

Kouluttaja Inkeri Meriluoto

KOULUTTAJA 

VTM, Lasten tunnetaito-ohjaaja MM ja hieroja Inkeri Meriluoto. Inkeri toimii Lasten Tunnetaito-ohjaajakouluttajana osassa Etelä-Suomen koulutusryhmistämme, kuten Turussa ja Kouvolassa.

Kouluttaja Titta Karanta

KOULUTTAJA 

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM, kouluttaja, NLP ohjaaja Titta Karanta. Titta toimii Lasten Tunnetaito-ohjaajakouluttajana Pohjois-Suomen koulutusryhmissämme kuten Oulussa ja Ylivieskassa.

Sara Hellsten

TUNNE- JA TARVELÄHTÖINEN VUOROVAIKUTUS

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, kehityspsykologian maisteri Sara Hellsten. Sara toimii koulutuksen 6.osion kouluttajana kaikissa koulutusryhmissämme. Saran ohjaamana harjoitellaan myötäelävää ja rakentavaa vuorovaikutusta (NVC-prosessiin pohjautuen). Tunne- ja tarvelähtöisen vuorovaikutuksen kautta on mahdollista säilyttää yhteys lapseen ja ylipäätään toiseen ihmiseen myös tunnekuohutilanteissa. Mitä selkeämmin pystymme minä-viesteillä ilmaisemaan sitä, mitä tunnemme ja tarvitsemme, sitä paremmin tulemme usein myös ymmärretyksi ja kuulluksi. Samaan tapaan voimme harjoitella kuulemaan toisen ihmisen tunteita ja tarpeita hänen sanojen ja käyttäytymisen takaa. Erityisen tärkeää tämä on lapsen kohdalla, jonka itseilmaisutaidot ovat vasta kehittymässä.

Sanna Tuovinen

SATUHIERONTA

Koulutukseen kuuluu 1 päivän Satuhieronta-osuus menetelmän kehittäjän Sanna Tuovisen tai fysioterapeutti, Satuhieronta-kouluttaja Topi Laitisen kouluttamana. Satuhieronta on satujen, tarinoiden ja lorujen yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Satuhieronnalla voidaan tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia helpolla ja lapsilähtöisellä tavalla. Kosketus ja rentoutuminen mahdollistavat lapsen tunteiden tunnistamisen ja niiden käsittelyn.

Leena Ylimäki

DRAAMAN KEINOT

Draaman keinoja tunnetaito-ohjaajuudessa kouluttaa puoli päivää draamakouluttaja ja esiintyjä, KM Leena Ylimäki. Draamatyöskentelyn avulla on mahdollisuus perehtyä käsiteltävään asiaan kokemuksellisesti. Draama ei ole näyttelemistä vaan eläytymistä ja ympäröivän tilanteen aistimista eri tavoin. Tunteita ja tunnetilanteita voi tarkastella eri näkökulmista omaa ilmaisua ja vuorovaikutusta hyödyntäen. Oman ilmaisun kehittyessä on myös tunteiden tunnistaminen ja ilmentäminen helpompaa. Draamatyöskentely myös ryhmäyttää, rikkoo ennakkoasetelmia ja rohkaisee omaan luovuuteen niin lapsia kuin ohjaajaa.

Karita Palomäki

EFT TUNTEIDEN VAPAUTUSMENETELMÄ

EFT Tapping -menetelmää eli lapsillakin erinomaisesti toimivaa tunteiden vapautusmenetelmää opettaa koulutuksessa verkkokurssin välityksellä Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, EFT-terapeutti ja -kouluttaja, kirjailija sekä NLP työnohjaaja. Karita on kirjoittanut myös kirjat Kehon viisaat viestit. Vapaaksi kivusta, stressistä ja kuormittavista tunteista (2016) sekä Elämää voi aina parantaa (2018). EFT-menetelmässä stimuloidaan kehon helposti opittavia tunnepisteitä, mikä suoraan rauhoittaa aivojen stressi- eli pelkokeskusta.

Eija Reinikainen

OHJAAJANA TOIMIMINEN JA ILO (osassa Etelä-Suomen koulutuksia)

KM, erityisopettaja Eija Reinikainen (Leimatut lapset -kirjan kirjoittaja, 2007) vierailee Etelä-Suomen koulutuksissa. Eija kertoo luento-osuudellaan ohjaajana ja opettajana toimimisesta myös erityisen tarvitsevien lasten kanssa. Hän avaa omia ohjenuoriaan ja sitä, miten hän on saanut lapsista parhaimman esiin. Eijan elävästä esiintymisestä saa paljon käytännön kokemuksia ja iloa ammennettavaksi.