Koulutuksen rakenne, opiskelutapa ja aikataulu

Kaksi rinnakkaista polkua

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa kuljet kahta rinnakkain etenevää kehityspolkua. Toinen on henkilökohtainen matkasi omien tunteidesi ja tunnetaitojen kehittämisen äärelle itsesi kanssa ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Monet sanovat koulutuksen merkityksen henkilökohtaiseen elämään olevan suuri. Yhteys omiin tunteisiin ja kehoon löytyy ja syvenee, ja rohkeus sekä taidot ilmaista itseään vaikeissakin tilanteissa kasvaa. Moni kokee myös oman vanhemmuuden kehittyvän syvemmälle, ymmärtävämmälle ja lasta kannattelevammalle tasolle. Lue koulutuskokemuksista täältä.

Kaiken kaikkiaan yhteys niin itseen kuin lapsiin ja toisiin aikuisiin syvenee. Jokainen kuitenkin kulkee oppimismatkansa omalla tavallaan tämänhetkisistä lähtökohdistaan ponnistaen. Sinun tapasi on oikea juuri sinulle.

Lue kyselytutkimuksemme tuloksista blogijutustamme Kysely kertoo: Näin tunnetaitojen opettelu vaikuttaa aikuiseen ja lapseen

Voimakorteissa on kauneutta ja voimaa.

Opiskelu lähiosioilla

Lähiosioilla opiskelu tapahtuu monimenetelmällisesti ja kokemuksellisesti. Osallistujan omat kokemukset ja oivallukset ovat siten tärkeässä roolissa.

Käytämme luovaa tunnetyöskentelyä, kehollista, liikkeellistä ja mielikuvallista työskentelyä, myönteistä kosketusta, sadun maailmaa, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, draaman keinoja sekä musiikkia ja kirjoittamista välineenämme.

Työskentelemme yksin, pareittain ja pienryhmissä ja jaamme yhteistä kokemusta. Näin voimme laajentaa omaa näkökulmaamme, saada vertaistukea, ryhmäytyä syvemmin ja rohkaistua käyttämään luovia ja toiminnallisia menetelmiä myös ohjaustyössä.

Itsenäinen työskentely

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista ja kirjallisuusreflektioita
 • Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Muutama lyhyt opponointi eli vertaispalaute erikseen ohjeistetuista oman pienryhmäläisen etätöistä
 • Verkkokurssin muodossa etäopiskeltava tunteiden vapautustekniikka EFT
 • Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi

Koulutukseen sisältyy lopputyöhön liittyvä henkilökohtainen konsultaatioaika oman kouluttajan kanssa puhelimitse tai verkkotapaamisena.

Lisäksi koulutukseen sisältyy verkkotapaaminen koulutuksen loppuvaiheessa koko ryhmän ja kouluttajan kesken. Verkkotapaamiseen tarvitaan vain tietokone tai mobiilipääte, nettiyhteys ja kuulokkeet tai kaiuttimet. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista.

Rakenne ja lähiopetusosiot

Koulutus koostuu seitsemästä 2-3 päivän lähiopetus-osiosta, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teoria- ja keskusteluosuuksien lisäksi. Koulutuksessa pääsee itse kokemaan harjoituksia, joita on tarkoitus ohjata myös lapsille. Kesto yhteensä 16 lähipäivää.

Koulutukseen sisältyy kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä sekä vertaisryhmätyöskentelyä jokaisella lähijaksolla ja itsenäisesti toteutettava lopputyö. Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen.

Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40 op. Koulutukseen sisältyy myös henkilökohtainen konsultaatioaika kouluttajan kanssa lopputyöryhmän yhteydessä.

Lasten Tunnetaito-ohjaajia on Suomessa nyt jo yli 250. Koulutuksen mukaisesti tunnetaitoja on ohjattu jo yli 10 000:lle lapselle. Lue neljän ohjaajan kokemuksia blogistamme Ohjaajakoulutus laannutti iltatähden raivarit sekä Tunnetaito-ohjaajaksi kasvetaan oman herkkyyden kautta. Kokemuksia siitä, miten koulutus on hyödyttänyt opiskelemaan lähteneitä ammattilaisia niin työssä kuin perheenkin kanssa löydät Kokemuksia koulutuksesta -sivulta.

1. OSIO

 • orientoituminen, ryhmäytyminen ja koulutuksen tausta-ajatuksia
 • perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
 • tunnetilanteissa toimiminen ja turva
 • lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat
 • mieli ja keho tunnetietoisuudessa, tunnekehoyhteys

Kesto: 3 päivää

2. OSIO

 • lapsen tunne-elämän kehitys
 • kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • kohtaamisen laadun merkitys tunnetaitojen opettamisessa
 • selviytymisstrategiat ja roolit
 • oma sisäinen lapseni

Kesto: 2 päivää

3. OSIO

 • lapsuuteni tarina ja lapsuuskollaasi
 • ohjaajana toimiminen / Eija Reinikainen (Etelä-Suomen koulutukset)
 • itseni voimaannuttaminen
 • EFT eli Emotional Freedom Techniques

Kesto: 2 päivää

4. OSIO

 • tunnetaito-opetusmenetelmiä – miten tunteista voi kertoa lapsille?
 • ohjaajana toimiminen
 • ryhmien rakentaminen ja periaatteet
 • virittäytyminen, toiminta ja lopetus
 • Satuhieronta/ Sanna Tuovinen

Kesto: 3 päivää

5. OSIO

 • tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • ohjaajana toimiminen ja ohjausharjoitteet
 • lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman menetelmät /Leena Ylimäki

Kesto: 2 päivää

6. OSIO

 • tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
  • kuunteleminen ja minä-viestintä
  • tarpeet tunteiden takana
  • myötätuntoinen vuorovaikutusprosessi

Kesto: 2 päivää

7. OSIO

 • lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
 • koulutuksen päätös

Kesto: 2 päivää

Kiinnostuitko? Katso alkavat koulutukset tai kysy lisää koulutus(at)tunnejataida.fi