Kustannukset ja käytännön tiedot

Koulutuksen kustannukset, ilmoittautumiset ja muut käytännön tiedot löydät kunkin opiston sivujen kautta.

Järvenpään koulutuksen hintatiedot ja muut käytännön tiedot täältä. Peruutusehdot Järvenpään koulutuksiin täällä.

Tukea koulutusmaksuun?

Koulutuksen opintopistemäärä täyttää aikuiskoulutustuen 3 opintopisteen keskimääräisen kuukausittaisen kertymävaatimuksen. Tuen saamisehtojen täyttymisestä ja oman koulutuksen kuulumisesta aikuiskoulutustuen piiriin saa tarvittaessa lisätietoa Koulutusrahastolta www.koulutusrahasto.fi. Aikuiskoulutustuki edellyttää kokoaikaiseksi opiskelijaksi ryhtymistä tietyksi ajaksi ja sitä, että koulutuksen järjestää esim. kesäyliopisto. Järvenpään koulutuksiin ei tästä syystä voi hakea aikuiskoulutustukea. Saat koulutuksessa kertyvien opintopisteiden kertymätaulukon tarvittaessa koulutusassistentiltamme koulutus(at)tunnejataida.fi.

Kysy myös työnantajaltasi mahdollisuutta koulutustukeen. Työnantajan saamia hyötyjä koulutuksesta voit lukea täältä.

Erilaisista hankkeista voi myös olla mahdollista löytää rahoitustukea omaan kouluttautumiseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, osallisuuden lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi tunnetaitojen opettamisen kautta.

Läsnäolovaatimus

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutukseen koko koulutuksen ja sen lähijaksojen ajan, koska koulutus on ennenkaikkea omaan kokemukseen perustuvaa. Erityisen tärkeää läsnäolo on 1. ja 2. osioilla. Jos tiedät olevasti estynyt jo hakiessa joillekin koulutusryhmäsi lähiosioille, haethan seuraavaan alkavaan ryhmään.

Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

Suositus omasta terapiasta

Vahvana suosituksena on myös käydä henkilökohtaisessa taide- tai muussa kokemuksellisessa terapiassa (esim. hahmo- tai rosenterapia) koulutuksen ohella vähintään 5-10 kertaa (ei pakollinen).

Koulutuksen lähiosioilla omia tunteita käydään kokemuksellisesti läpi ja työskentely saattaa nostaa paljonkin tunteita pintaan. Lähiosioiden puitteissa ei kuitenkaan ajallisesti ole mahdollista työstää kunkin kokemusta niin syvällisesti kuin joskus voisi yksilöllisesti olla tarpeen. Tämä on hyvä tiedostaa koulutukseen hakiessa.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä.

Koulutus on hyvin terapeuttinen vaikka kyseessä ei olekaan terapiaryhmä.

Tarvikepaketti

Tarvitset koulutukseen myös muutamia itse helposti hankittavia tarvikkeita luovaan tunnetyöskentelyyn. Näitä tarvikkeita käytät lähiosiolla, itsenäisessä työskentelyssäsi ja voit hyödyntää niitä myös lopputyöryhmässäsi. Tarvikepaketin kustannukset noin 15-20€. Saat tiedon hankittavista tarvikkeista kun sinut on hyväksytty koulutukseen.

Ennakkotehtävä

Koulutukseen liittyy myös ennakkotehtävä, millä virität itsesi koulutukseen. Saat ennakkotehtävän kun sinut on hyväksytty koulutukseen.