Lasten Tunnetaitoryhmistä

Lasten Tunnetaito-ohjaajien pitämien tunnetaitoryhmien tavoitteena on kasvattaa lapsen tai nuoren tietoisuutta itsestään ja omista tunteistaan, vahvistaa lapsen tunne-kehoyhteyttä ja tukea tunnetaitojen oppimisessa kokemuksellisesti. Näin lapsi voi voimaantua olemaan rohkeammin oma itsensä.

Vanhempien mukaan lapsi uskaltaa näyttää tunteet avoimesti ja läksyjen lukemiseen on tullut lisää kärsivällisyyttä. Toisen perheen lapsi uskaltaa kertoa omista asioista, rauhallisesti ja suuttumatta. Kolmannessa perheessä lapsi on oppinut tunnistamaan tunteita, missä osassa kehoa ne tuntuvat ja hieman säätelemäänkin niitä.

Luokanopettaja, Lasten Tunnetaito-ohjaaja, Pohjois-Suomi

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen mukaisissa lasten tunnetaitoryhmissä taitoja harjoitellaan monimenetelmällisesti luovin ja toiminnallisin keinoin. Tunnetaitomenetelmiä voidaan käyttää ikätasoittain muokaten aina 3-16-vuotiaiden kanssa, myös aikuisten kanssa.

Maailman pienin tunnekirja. Päiväkoti Sympaatti, Tuusula.

Käytettäviä menetelmiä ovat:

 • mielikuvitus ja sadut
 • hengitys ja kehon kuuntelu
 • toiminnallisuus ja liikkeellisyys
 • luova tunnetyöskentely kuten maalaus- ja savitehtävät
 • Satuhieronta ja myönteinen kosketus
 • pohdintatehtävät ja keskustelut

Ryhmässä lapset pääsevät harjoittelemaan leikinomaisesti ja tutkien tunteiden tunnistamista, sietämistä, säätelemistä, ilmaisemista, käsittelemistä eli purkamista ja omaa voimaantumista. Lapsia osallistetaan itse tekemään, kokemaan ja oivaltamaan.

Lapsia rohkaistaan huomioimaan miten tunteet vaikuttavat heihin ja miten tunteiden kanssa voi toimia rakentavasti säilyttäen kunnioitus itseä ja toisia kohtaan. Pienten kanssa tunnetaitoja lähestytään sadun maailmasta käsin.

Kiukku voi olla ihan mahdottoman kokoinen.

Kohtaaminen lähtökohtana

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen mukaisissa tunnetaitoryhmissä toiminnan ydin on kohtaamisessa. Siinä, miten ohjaajat kohtaavat itsensä, tunteensa ja sen myötä lapset edessään. Ohjaaja kohtaa lapsen ihmisyydessä ja tunne- ja tarvetasolla tasavertaisena.

“Myös minä olen kokenut noita tunteita. Minäkin olen tarvitseva, enkä aina osaa toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Myös minä olen aikuisena inhimillinen ja erehtyväinen.”

Tunne kannustetaan kohtaamaan sen välttelyn, liian aikaisen muuttamisen tai ohittamisen sijaan. Myönteistä ajattelua ei käytetä tunteen välttelykeinona vaan sitä opetellaan hyödyntämään arkipäiväisessä asenteessa elämää kohtaan.

Tunnetaitoryhmän tarkoitus

Tarkoituksena on antaa lapselle kokemuksellista tietoa ja elämäntaitoja tunteista ja niiden kanssa toimimisesta. Tämän kautta lapsen kokemus omista vaikuttamismahdollisuuksista omaan oloonsa kasvaa ja hän voi kokea vahvempaa kyvykkyyttä toimia itsensä kanssa erilaisissa tilanteissa. Kaiken tämän kautta lapsen itsetunto voi vahvistua ja ennenkaikkea hänen on mahdollista säilyttää vahvempi yhteys itseensä ja omiin tunteisiinsa.

Tunnetaitoryhmä ei ole terapiaa, vaan ennaltaehkäisevää elämän oppikurssia.

Jokaisessa ryhmässä näkyy kunkin ohjaajan yksilöllinen kädenjälki, josta ohjaaja vastaa itse.

Pienten kanssa tunteita käsitellään mm. sadun keinoin.

Miten tunnetaitojen harjoittelu vaikuttaa lapsiin?

Yleisesti lapset tunnetaitoryhmissä rohkaistuvat ilmaisemaan tunteitaan ja huomioimaan myös toisten tunteita paremmin. Näin konfliktitilanteet voidaan ratkaista rakentavammin ja empaattisemmin.

Lapset alkoivat tunnetaitoryhmissä puhua tunteista ja olotiloistaan kerta kerralta enemmän ja luontevammin.

Perheneuvoja, Lasten Tunnetaito-ohjaaja, Uusimaa

Lasten itsetuntemus syvenee ja he usein alkavat nähdä itsensä arvokkaampina, samoin kuin omat tunteensa.

Lue kyselytutkimuksemme tuloksista blogijutustamme Kysely kertoo: Näin tunnetaitojen opettelu vaikuttaa aikuiseen ja lapseen

Minä olen ihana!

Ryhmän aikana tunteista tulee ymmärrettävämpiä, eikä niitä tarvitse enää pelätä. Ymmärretään, että muillakin on samanlaista ja kaikesta voi selvitä.

Tunnetaitoja opitaan kuitenkin koko elämämme ajan ja sillä matkalla tunnetaitoryhmä antaa yhden pienen siemenen lapselle matkaevääksi. Ehkä sellaisen, jota lapsi mielellään myöhemminkin hoivaa yhdessä lähiaikuistensa kanssa.

Tarkista oman paikkakuntasi lähellä toimivat Lasten Tunnetaito-ohjaajat täältä.

Tunnetaitoryhmä tukee ja kannustaa lasta:

 • Tulemaan tietoiseksi tunteistaan ja ilmaisemaan niitä
 • Rikastamaan tunnesanastoa
 • Kasvattamaan ymmärrystä tunteista sekä ajatusten ja oman toiminnan vaikuttamisesta niihin
 • Käsittelemään ja ilmaisemaan tunteita luovin tavoin
 • Tulemaan tietoiseksi kehostaan ja kasvattamaan tunne-kehoyhteyttä
 • Tulemaan tietoiseksi omista rajoistaan ja kunnioittamaan omaa ja toisten tilaa
 • Myönteiseen sosiaaliseen toimintaan
 • Rohkaistumaan yhteistyöhön ja itsensä ilmaisemiseen ryhmässä
 • Myönteiseen asenteeseen itseä ja toisia kohtaan
 • Kehittämään herkkyyttä toisten tunteille