Syventävä koulutus

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen syventävä koulutusjakso kestää 6-7 lähiosiota ja on pituudeltaan noin vuoden. Sen laskennallinen opintopistemäärä on noin 35 op.

Syventävässä koulutusjaksossa syvennytään yksilökohtaiseen ohjaamiseen – tunteisiin ja tunteiden neurobiologiaan, omaan itseen, läsnäolevaan ohjaajuuteen sekä tunnetaitojen ohjaamiseen. Peruskoulutuksessa näkökulma ohjaajuudessa on ryhmämuotoinen ohjaaminen. Syventävässä koulutuksessa näkökulma on yksityisohjaamisessa lapsen kanssa kahden kesken. Kummankin koulutuksen menetelmiä voi oman työnsä puitteissa käyttää sekä ryhmissä että yksityisesti lasta ohjatessa.

Koulutusjaksossa on kaksi pääkouluttajaa. Luovaa tunnetyöskentelyä, yksityisohjaamista ja rakentavaa vuorovaikutusta osioilla kouluttava Anne-Mari Jääskinen sekä herkkyyteen, omien tunteiden kehollisuuteen, kehon ja minuuden rajoihin sekä hengitysterapian menetelmiin kouluttava Sari Saario.

Koulutusjaksoille saattaa tulla myös vieraileva luennoitsija. Syventävän koulutuksen tarkempi sisältö, käytännön asiat ja kustannukset täsmentyvät kesän 2018 aikana.

Ensimmäinen syventävä koulutusryhmä käynnistyy loppuvuodesta 2018. Haku aukeaa kesällä. Syventävään koulutukseen voi hakea, jos on käynyt Lasten Tunnetaito-ohjaajan peruskoulutuksen. Ilmoitamme kaikille valmistuneille ohjaajille haun aukeamisesta kesän alussa.