Viha ei ole vain negatiivinen tunne – mutta teinin kannattaa oppia hallitsemaan kiukkuaan, Kirkko ja kaupunki 21.7.2017

Tarmo Ylhävuori

Vanhempi on vaikean paikan edessä, kun teini kiukkuaa. Mikä lievittäisi vihaa?

Murrosiässä nuoren keho tuottaa hurjan määrän hormoneja, jotka vaikuttavat kehon lisäksi mieleen. Aina vanhempi ei pysy perässä tunteiden vuoristoradassa. Hormonit vaikuttavat siihen, että nuori kokee tunteet aiempaa voimakkaampina ja herkempinä.

Tunnepurkauksia on kuitenkin mahdollista opetella hallitsemaan. Hyvänä esimerkkinä toimii viha. Se on vahvasti fyysinen tunne, joka vaatii toimintaa. Aggression voi purkaa väkivallan sijaan mielekkäästi.

Vihaa ei kannata jättää sisälle vellomaan. Hyviä tapoja purkaa kiukkua on muun muassa tyynyn mäiskiminen, taikinan vaivaaminen tai musiikin soittaminen. Helpotusta voivat tuoda myös liikunnan endorfiinit.

Panssarin takana on pelko

Vihaisena voi olla vaikea ajatella järkevästi, kun tunne täyttää mielen. Nuoren on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että hän on vastuussa vihaisena tehdyistä teoista ja sanotuista sanoista.

Viha saattaa toimia suojapanssarina. Sen taakse on helppo piilottaa esimerkiksi oma pelko tai yksinäisyys. On helpompi olla vihainen kuin peloissaan.

Suojapanssarin takana piileskeleviä tunteita on mahdollista oppia tunnistamaan. Silloin nuori oppii ilmaisemaan itseään selkeämmin. Ei tarvitse olla vihainen, vaan saa olla peloissaan.

Jokaisen tunteen takana on jokin tarve. Se voi olla tarve tulla kuulluksi tai hyväksytyksi. Jokainen tarvitsee ravintoa, lepoa, liikuntaa ja turvallisuutta.

Nuori tietää myös parhaiten, mitä kaipaa saadakseen tarpeensa tyydytettyä. Aina tarpeen tyydyttäminen ei ole kuitenkaan mahdollista. Siksi nuoren on tärkeää oppia kestämään ajoittain sellaisia tilanteita, jotka eivät ole miellyttäviä.

On hyvä oivaltaa, että viha ei ole ainoastaan negatiivinen tunne.

Vanha niksi auttaa

Vihan voimakkuutta voi opetella säätämään. Siihen toimii vanha niksi. Vihakohtauksessa kannattaa keskittyä hengitykseen ja laskea rauhassa kymmeneen.

Tunnetilaan voi palata vielä myöhemmin. Silloin vihan säätäminen helpottuu.

Mieleen voi palauttaa sen, miltä keho tuntui vihaisena. Tunteen voimakkuutta voi yrittää määritellä asettamalla sen asteikolla yhdestä kymmeneen.

Miltä tuntuu, jos tunnetta säätää pari pykälää suuremmalle? Entä jos sen säätää hieman alkuperäistä pienemmälle?

Mielikuvaharjoittelu ja syvään hengittäminen auttavat tunteen säätämisessä. Voimakkuuden voi mielessään lukita kohtuulliselle tasolle, jotta tunne ei pääse vyöryämään.

Kiukulla uutta oppimaan

On hyvä oivaltaa, että viha ei ole ainoastaan negatiivinen tunne. Kiukku auttaa tekemään asioita, jotka eivät ole itselle mieluisia.

Se voi antaa voimia puolustaa itseämme ja toisiamme. Toisaalta se tarjoaa rohkeutta toimia pelottavissakin tilanteissa. Aggression voimalla voi siis vaikkapa harjoitella englannin sanoja.

Vihalla ja kaikilla muillakin tunteilla on tarkoituksensa. Elämä ilman tunteita olisi tylsää ja vaarallista, sillä ilman vihaa nuori olisi puolustuskyvytön.

Vihaa ei siis kannata lähteä kitkemään, vaan sen voi ohjata uusille uomille. Tuhovoiman sijaan sen voi käyttää uuden luomiseen.


Alkuperäinen juttu on julkaistu Kirkko ja kaupunki-verkkolehdessä 21.7.2017.

Tunnetaitoja voi oppia. 28.8.2018.

Teksti: Antti Karvonen
Rauhantervehdys -lehti 28.8.2018

 

Titta Karannan mukaan tunnetaidot ovat lasten vanhempien tärkeää osaamista.
     Kun sota-aikana piti tukahduttaa tunteet selviytymisen vuoksi, nykyaikana olisi hyvä saada niihin yhteys samasta syystä. Tätä mieltä on Titta Karanta, joka vieraili puhumassa tunnetaidoista Oulun seurakunnan varhaiskasvatuksen työntekijöille.
     Karanta on lasten tunnetaito-ohjaaja ja kouluttaja.
     Hänen mukaansa omien tunnetaitojen kehittäminen auttaa aikuista kohtaamaan lapsen tunteet.
– Jos lapsi esimerkiksi sanoo, että häntä pelottaa, ei tulisi todeta, että mitään pelättävää ei ole. Kannattaa mieluummin myötäelää lapsen kokemus todellisena niin, että lapsi saa tunteilleen vahvistuksen, Karanta sanoo.
     Tunnetaitojen perusteet opitaan lapsuudessa. Moni kantaa mukanaan historiaa, josta ei ole välttämättä tietoinen. 
    Tällöin omien tunteiden ja reaktioiden välissä ei ole ehkä lainkaan tilaa tietoiselle kokemiselle, vaan toimimme automaattisten, menneisyydestä kumpuavien mallien pohjalta.

Sanat voivat johtaa harhaan

Yksi keino saada yhteys omiin tunteisiinsa on vahvistaa niin sanottua tunnekehoyhteyttä. Tunteilla on aina myös fyysinen puoli. Kun tämän tiedostaa, voi oppia tunnistamaan ja nimeämään tunteitaan paremmin.

    – Tukahdutettu tunne jää kehoon. Kun alkaa tunnistamaan, miltä pelko tai viha tuntuu, myös niiden tietoinen kokeminen tulee mahdolliseksi.

Tukahdutettu tunne jää kehoon

Tunteiden älylliselle pohdinnalle on oma paikkansa, mutta se ei pelkästään riitä. Sanat voivat johtaa meitä harhaan, sillä niillä on mahdollista selittää ei-toivottuja tunteita olemattomaksi, Karanta sanoo.

     – Sanat saattavat olla jopa haitallisia, mikäli ne erottavat meidät tunteiden kokemisesta. Siksi tunteiden tunteminen kehon kautta on niin tärkeää.

Turvallinen ihminen on suuri apu

Hyviä keinoja tunnekehoyhteyden vahvistamiseen ovat erilaiset menetelmät ja terapiat, joissa keskitytään tunteiden keholliseen puoleen. Tunnetaitoja voi harjoitella myös itsekseen.

     – Tietoisen läsnäolon harjoitukset ovat hyviä keinoja tunteiden kokemiseen. Konkreettinen pysähtyminen ja syvähengitys auttavat meitä säätelemään tunnekokemuksia.
     Suuri merkitys tunnetaitojen opettelussa myös aikuiselle ovat turvalliset ihmiset.
     – Turvallisen ihmisen läsnäolo voi auttaa kokemaan sellaisia tunteita, joita ei ole aiemminkin uskaltanut kokea.

Lapsi oppii tunnetaitoja aikuisen tuella. Päivämies 1.8.2018

Päivämies 1.8.2018
Teksti: Johanna Rentola

– Kun ihminen uskaltaa näyttää haavoittuvuutensa ja inhimillisyytensä, syntyy usein syvällisempi yhteys toiseen.

Näin toteaa Haukiputaalla asuva Titta Karanta, suurperheen äiti ja yrittäjä.

Karanta on aina ollut kiinnostunut ihmisestä: siitä, miten ihmismieli toimii ja miten ihminen selviytyy haastavistakin elämäntilanteista.

– Olen elementissäni kun ihmiselämään avautuu uusia näköaloja ja innostun, kun saan oivaltaa ja oivalluttaa, hän jatkaa.

Karanta on opiskellut NLP-menetelmää. Se on eräänlainen malli siitä, miten ihmisen mieli toimii. Mallia käyttään yksilöiden ja yritysten toimintatapojen kehittämisessä.

Kannustimena opiskelussa Karannalla oli opittujen asioiden siirtyminen arkeen, perhe-elämään ja ihmissuhteisiin oivallusten ja ymmärryksen kautta.

– Voimme vaikuttaa elämäämme sillä, miten ajattelemme. Ajatus siirtymisestä elämässä hallinnasta sallintaan on ollut suuri asia, Karanta sanoo.

Aikuisen tehtävänä on toimia lapsen tunnetilanteissa kanssasäätelijänä

Myöhemmin Karanta hakeutui myös Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutukseen.  Koulutuksessa käydään läpi omaa tunne-elämän prosessia ja pyritään sitä kautta ymmärtämään omien tunteiden rooli kohtaamisissa lasten kanssa. On tärkeää että aikuinen ymmärtää oman tunnehistoriansa merkityksen lapsen kohtaamisessa.

– Usein on niin, että aikuinen ei pelkää lapsen voimakasta tunnetta, vaan sitä, mitä lapsen tunnepitoisen käytöksen myötä itsessä herää, hän jatkaa.

– Kun havaitsee itsessä herääviä voimakkaitakin tunteita, on hyvä pysähtyä ja kuulostella, tunnustella, mitä itsessä herää, hän jatkaa.

Aikuisen tehtävänä on toimia lapsen tunnetilanteissa kanssasäätelijänä. Lapsen aivojen kehitys ja tunteidensäätely on vielä hyvin keskeneräinen. Siksi tarvitaan aikuista vierelle näyttämään mallia ja tuomaan turvaa: tästäkin selvitään. 

– Emme laittaisi pientä lasta ison pyörän selkään. Silti saatamme laittaa hänet yhtä vastuullisiin tilanteisiin oman elämänsä kannalta, esimerkiksi selviytymään suuren tunnekuohun kanssa yksin omaan huoneeseen, Karanta havainnollistaa.

Meillä jokaisella on elämän kartta, johon on kertynyt merkintöjä monenlaisista tunnekokemuksista ja kohtaamisista.

– On hyvä lähteä aina siitä ajatuksesta liikkeelle, että jokainen tulkitsee tilannetta oman karttansa kautta, Titta Karanta sanoo.

– Lapsi jolla on hyvin vähän myönteisiä säätelykokemuksia, on aivan eri lähtöviivalla lapsen kanssa joka on saanut paljon turvaa stressaavissa tilanteissa, hän tarkentaa.

– Samoin aikuisilla on oma kokemushistoriansa. Tarvitsemme paljon armollisuutta sekä itseämme että muita kohtaan.

Kuinka toimia kun lapsella on haastava, vaikealta tuntuva tunnetila?

–  Tärkeää on, että lapsen tunnetta ei selitetä pois tai pyritä ohittamaan. Aikuisen rooli on olla vastaanottajana. Tärkeää on viestittää erityisesti kehon kielellä että olen nyt tässä, en ole lähdössä mihinkään, Karanta jatkaa.

– Jokainen tunne on oikein. Tunne tuo viestin. Sen takana on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ilman tunteita emme voisi huolehtia itsestämme emmekä toisista.

– Usein ihan pelkkä lapsen puheen toistaminen riittää: “Niin, sinua pelottaa, äiti on tässä”, Karanta havainnollistaa.

Tunne tuo viestin

Tunnepitoisissa tilanteissa lasten kanssa vaikuttaa paljon myös aikuisen omien tarpeiden tila: Onko nälkäinen ja väsynyt vai levännyt ja kylläinen?

Lisäksi vaikuttaa oma stressitaso, kuinka on pystynyt huolehtimaan rentoutumisestaan arjen kiireen keskellä.

– On tärkeää olla itselleen armollinen ja antaa itselleen myötätuntoa, Titta Karanta toteaa.

Jos aikuisella itsellään on haasteita omien tunteidensa säätelyn kanssa tai tunne-elämä on estynyttä, suurimman palveluksen lapsille tekee hakeutumalla tilanteisiin, joissa voi turvassa kokea tunteita ja saada korjaavia kokemuksia. Pikkuhiljaa niiden kautta rakentuu uudenlainen turvan kokemus. Myötätunto ja turva ovat aikuisellekin elintärkeitä voimakkaissa ja vaikeissa tunnekokemuksissa.

-Sisäisen lapsen kohtaamisen kautta ihmiselle rakentuu kokemus turvallisen aikuisen olemassaolosta. Kun tunteet tulevat tutummiksi, alkaa huomaa miten palkitsevaa on olla turvallisen aikuisen roolissa kun oma tunneperustus on tukeva, Karanta sanoo.

Titta Karanta näkee, että oman tunnehistorian ymmärtäminen on tärkeää vanhemmalle, jotta hän voi auttaa tunnekuohun vallassa olevaa lasta.


Titan luotsaamia Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksia on alkamassa Ylivieskassa, Oulussa, Kajaanissa ja Kuopiossa.

Katso lisää täältä ja hae mukaan!

 

Äiti räyhää ja isä piilottaa pelkonsa – monien vanhempien tunnetaidot ovat hukassa ja malli periytyy lapsille, YLE Uutiset 29.4.2018

Lasten tunnekasvatus voi olla vaikeaa jos omatkin tunnetaidot ovat puutteelliset. Asiantuntija sanoo, että aikuisten on aika ottaa vastuu omista tunteistaan ja kertoo, miten se tehdään.

Hanna Terävä, YLE Uutiset
29.4.2018

Aikuinen tulee väsyneenä töistä kotiin. On ollut kiireinen päivä, töissä tuli huonoja uutisia ja liikennekin takkusi. Kotona odottavat kiukuttelevat lapset. Aikuisen pinna kiristyy ja paha olo purkautuu huutamisena.

Toinen vaihtoehto on hengittää syvään, rauhoittua ja tunnistaa, että nyt harmittaa. Sitten voi päättää, että väsymyksestä huolimatta ei kaada omia ikäviä tunteitaan toisten niskaan ja miettiä, miten oman väsymyksen voisi tuoda toisille esille huutamatta.

Osa kuitenkin toimii ensimmäisen vaihtoehdon mukaan, tiedostamattaan, lapsena opittujen mallien mukaan. Silloin olisi jälkikäteen hyvä käsitellä ja sanoittaa tilanne lasten kanssa, jotta lapsi ymmärtää, mistä oli kyse.

– Lapsi ei osaa kääntää tilannetta niin, että äiti tai isä on väsynyt. Lapsi kokee, että hän on itse huono, kun hänelle huudetaan ja häntä kohdellaan huonosti, sanoo tunnetaitojen ohjaaja ja kouluttaja Anne-Mari Jääskinen.

Huonot tunnetaidot voivat pilata terveyden ja ihmissuhteet

Tunnetaidoilla tarkoitetaan sitä, miten ihminen toimii tunteidensa kanssa. Tunnetaitoihin kuuluu muun muassa omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen, erilaisten tunteiden sietäminen, sääteleminen ja ilmaiseminen sekä niiden käsitteleminen ja purkaminen.

Kaksi kirjaa tunnetaidoista kirjoittaneen Jääskisen mukaan suomalaisten tunnetaidoissa olisi parantamisen varaa. Toiset tukahduttavat tunteensa ja toiset taas kaatavat kaikki tunteensa toisten ihmisten päälle.

Tunnetaidot vaikuttavat Jääskisen mukaan moneen asiaan.

Tukahduttamalla tunteensa ja unohtamalla itselle tärkeät asiat, voi päätyä elämään ihan toisenlaista elämää, kuin todellisuudessa haluaisi. Tunteiden tukahduttaminen vaikuttaa terveyteen ja voi aiheuttaa esimerkiksi masennusta.

Se, miten toimii omien tunteidensa kanssa, vaikuttaa myös ihmissuhteisiin. Tunnetaidoilla on lisäksi iso merkitys yhteiskunnan tasolla. Vihapuhe on yksi esimerkki huonoista tunnetaidoista, kun omaa epävarmuutta tai pelkoa peitetään vihalla ja paha olo kaadetaan sosiaalisessa mediassa kanssaihmisten niskaan.

Menneitä sukupolvia ei voi enää syyttää

Tunteiden tukahduttamisella saattaa olla perheissä pitkät perinteet. Aiemmat sukupolvet ovat eläneet vaikeita aikoja, jolloin ei ole ollut tilaa tunteille.

Sota on yksi esimerkki. Jääskisen mukaan silloin ei ole ollut mitään keinoja eikä mahdollisuutta keskittyä tunteisiin.

– Tilaa ei ollut kuin hengissä selviämiselle ja sitten se on jäänyt vallitsevaksi olotilaksi. Me maksamme sukupolvien hintaa tässä ajassa tosi paljon.

Menneisiin aikoihin ei kuitenkaan voi enää vedota. Tämän päivän lapset eivät suostu sitä nielemään.

– On aika palauttaa vastuu sinne, minne se kuuluu eli jokaiselle itselleen, Jääskinen sanoo.

Tunnetaitojen ohjaaja Anne-Mari Jääskinen.
Tunnetaitojen ohjaaja Anne-Mari Jääskinen.Nelli Kivinen

Jokainen on itse vastuussa siitä, mitä tunnetta ruokkii missäkin tilanteessa omilla ajatuksillaan ja asenteillaan. Jokainen on vastuussa niistä tarpeista, joita tunteiden takana on.

Ei voi jäädä enää odottamaan, että elämä tai muut ihmiset jollain tavalla huomioisivat ja ymmärtäisivät omat tarpeet ilman, että itse ilmaisee niitä.

Tunnetaitojen työkaluja aikuiselle

Hyvät tunnetaidot eivät tarkoita sitä, että osaa olla hillitysti. Olemme inhimillisiä olentoja ja räjähtäminen silloin tällöin kuuluu tunteisiin, Jääskinen sanoo. Tärkeää on olla tietoinen omista tunteistaan ja sallia itselleen erilaisia tunteita.

Tunteiden ilmaisuun vaikuttavat luonne, temperamentti ja vireystaso. Suurin rooli on kuitenkin lapsena aikuiselta opitulla mallilla. Osa on oppinut esimerkiksi tukahduttamaan tunteensa, sillä aikuinen on saattanut suuttua lapselle, jos tämä on ollut vaikka vihainen.

Jokainen aikuinen voi silti kehittää omia tunnetaitojaan, Jääskinen lohduttaa.

Ensimmäiseksi pitää tulla tietoiseksi omista tunteistaan ja siitä, mitä pitäisi muuttaa. Arjen touhuissa voi pohtia mitä minussa tapahtui äsken ja miten ilmaisin sen. Voi pohtia mikä on minun perusvireeni, olenko esimerkiksi usein ärtynyt ja näenkö kaikessa aina jotain negatiivista. On hyvä myös tarkkailla, miten muut ihmiset reagoivat minun tunteideni ilmaisuun.

Toiseksi voi tarkkailla kehollisia aistimuksia. Mistä tunnistin, että olin esimerkiksi ahdistunut? Tunsinko painon tunnetta rinnassa? Mitä enemmän vahvistaa tunteiden ja kehon yhteyttä, sitä aiemmin omiin tunteisiin voi tarttua.

Omien tunteiden kanssa toimimiseen voi Jääskisen mukaan käyttää kahta työkalua: myötätuntoa ja jämäkkyyttä. Olen myötätuntoinen itselleni ja tunteilleni. Sallin, että itseäni jokin tilanne pelottaa. Mutta samaan aikaan olen myös jämäkkä: siitä huolimatta, että tämä asia pelottaa ja jännittää, kokeilen ja yritän tehdä sen silti.

Päättäväisyys on myös hyvä apuväline haastavissa tilanteissa. Vaikka koen nyt näin voimakkaita tunteita, en lähde heti reagoimaan, vaan esimerkiksi vain hengitän rauhallisesti. Hengittäminen auttaa pitkittämään esille nousseen tunteen ja reagoimisen väliä ja laskemaan myös sydämen sykettä.

Suomalaisten tunnesanasto on liian suppea

Omia tunnetaitoja on hyvä kehittää myös siksi, että pystyy antamaan omille lapsilleen paremman mallin tunteiden ilmaisemiseen ja käsittelemiseen. Lapsuudessa saadut mallit vaikuttavat siihen, miten itse toimii vanhempana.

Jääskisen mukaan tunnekasvatus ei ole mitään erityistä ja ihmeellistä vaan arjen auki sanoittamista ja esimerkin antamista. Omia tunnekokemuksiaan voi alkaa jakaa aktiivisesti. Kun esimerkiksi tulee töistä kotiin, voi kertoa, että olipa rankka päivä ja nyt on helpottunut olo, kun pääsi kotiin.

Tunnesanastoa olisi hyvä myös laajentaa. Jääskinen neuvoo laittamaan tunnesanaston keittiön seinälle ja pohtimaan yhdessä lapsien kanssa erilaisia tunteita. Milloin voi tulla tuollainen tunne, miltä se tuntuu ja mitä sen kanssa tehdään?

– Me käytämme hirveän suppeasti tunnesanastoa. Suomen kielessä on kuitenkin yli 300 tunnesanaa.

Lapsi ei kerro tunteistaan, jos aikuinen ei ole läsnä

Jääskisen mukaan usein kuulee, että tunnekasvatus olisi lasten tahdon mukaan hyppimistä. Siitä ei ole kyse.

Lapsen tunteille pitää antaa tilaa: “Ymmärrän, että sinua harmittaa, kun olisit halunnut vielä jatkaa kivaa leikkiä.” Lapsen pitää voida kokea tunteensa ja aikuisen on hyvä olla lapsen kokemuksessa mukana hetki ilman omia mielipiteitä ja neuvoja.

Myötäelämisen jälkeen on kuitenkin oltava jämäkkä ja asetettava rajat: “Nyt on kuitenkin päiväkotiin lähdön aika ja selviämme tästäkin.”

Jääskinen muistuttaa, ettei lapsen biologisen kehityksen yli voi hypätä, tietyt kehitysvaiheet kuuluvat asiaan. Tunteita ei opi kuin tuntemalla. Tärkeää on sallia lapselle pettymykset ja opettaa, että ikävistäkin tunteista selviää. Jos pettymyksen tunteet kielletään, lapsi oppii, ettei hän saa olla pettynyt ja ikävät tunteet pitää tukahduttaa.

Lapsen kanssa on hyvä olla läsnä ja viettää leppoisia puuhasteluhetkiä yhdessä. Pienen lapsen kanssa voi tehdä metsäretkiä ja teinin kanssa lähteä vaikka shoppailemaan. Yhdessä puuhastelun lomassa syntyy luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, jossa lapsi uskaltaa tuoda esiin ikävätkin tunteet.

– Lapsi harvoin tuo kipeitä asioita esille ihan tuosta vain. Lapsi ei avaudu, jos hän tietää, että aikuisella on vain 15 minuuttia aikaa.

Hyväksyvällä kosketuksella voi lisäksi vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsetuntemusta.

Lapsen jokaisessa tunnetilassa ei kuitenkaan voi olla läsnä.

– Aikuinen aiheuttaa lapselle tunnetasolla väistämättä vaille jäämisiä ja sekin on osa sitä, miten lapsi oppii toimimaan ja selviämään maailmassa.

Kiintymysvanhemmuusperheet ry järjestää 5.–13.5. ensimmäisen valtakunnallisenLempeän kasvatuksen viikon, jonka teemana on tunnekasvatus ja tunnetaidot.

Linkki YLE Uutisten juttuun tässä.

Enemmän yhteistä aikaa kasvokkain, Keski-Uusimaa 22.3.2018

JÄRVENPÄÄ | Keski-Uusimaa 22.3.

Teksti: Anne Kanerva
Kuva: Anton Soinne

Yhä useampi lapsi joutuu taistelemaan vanhempiensa huomiosta älylaitteiden kanssa.

Järvenpääläisen tunnekouluttaja Anne-Mari Jääskisen mukaan asetelma vaikuttaa lapsen tunne-elämään.

– Osa lapsista hakee huomiota kaikin keinoin. Osa taas luovuttaa ja vaipuu alakuloon. Kun lapsen tunnekehoyhteys ei vahvistu, eivät sosiaaliset taidotkaan kehity, hän sanoo.

 

Sosiaalinen media koukuttaa aikuisia ja lapsia. Kiireisen arjen ainoat tyhjät hetket vietetään puhelin kädessä.

Jääskinen pahoittelee, että älylaitteet menevät monessa kodissa perheenjäsenten edelle.

Vanhempien tulisi näyttää lapsille ja nuorille mallia, että puhelimen voi laittaa sivuun.

– Suosittelen viettämään yhteistä aikaa myös kasvokkain puuhastellen. Leppoisa ja rento ajanviete ilman laitteita edistää tunteiden säätelyn kehittymistä ja henkistä hyvinvointia, hän huomauttaa.

 

Elämän pirstaleisuus on yksi suurimmista pahan olon aiheuttajista sekä aikuisille että lapsille.

– Huomiostamme taistelevat monet asiat ja informaatiolähteet, jotka ovat koko ajan käden ulottuvilla. Ikään kuin joku koko ajan huutaisi korvassa: hei katso tämä, huomioithan minutkin!

Älylaitteiden käyttö saattaa lyhentää yöunien määrää, mikä lisää ärtymystä.

– Moni vanhempi on väsynyt eikä jaksa toimia rakentavasti. On hyvä pohtia, mihin omaa väsymystään tai ärtymystään voi purkaa niin, ettei se kaadu lapsen päälle, 12- ja 14-vuotiaiden lasten äiti kertoo.

Jääskisen viimeinen kirja käsittelee lasten ja nuorten tunnetaitojen tukemista.

– Myös vanhempien on hyvä pohtia sitä, mikä merkitys omalla toiminnalla on tilanteiden kärjistymiseen riidaksi asti. Nuori voi kysyä kiukkuiselta äidiltä ihan syystä, ”mitä sä rageet”. Aikuisen tulee osata pysähtyä lapsen tunnekokemuksen äärelle huutamatta.

 

Tunnekouluttaja näkee jatkuvalla ärtymyksellä seurauksia lapsen hyvinvointiin.

– Sosiaalisen liittymisen hermosto aktivoituu lapsella, kun hän saa aikuiselta turvan merkkejä, kuten rauhoittavaa kosketusta, lempeää katsetta, ehkä hyräilyä ja tyynnyttävää syliä. Vasta lapsen kehollisen jännitystilan rauhoituttua hän kykenee ottamaan vastaan sanoja ja pohtimaan tilannetta.

Tunnetaitojen perusta rakentuu turvallisesti kotona. Kun lapsen hermostumisen tai jumittamisen jaksaa ajatella tunteiden säätelyn oppimistilanteena, on aikuisen helpompi suhtautua tilanteeseen rauhallisesti.

– Aina kun lapsi menettää tunteiden säätelykyvyn, on aikuisen tehtävä astua lähelle tunteiden kanssasäätelijäksi. Hän voi omalla olemuksellaan ja lempeällä rauhoittamisella edistää sitä, että tunteita säätelevä etuotsalohko aktivoituu ja kehittyy myönteisesti.

 

Jokaisella rangaistuksella ja aikuisen maltin menetyksellä näissä tilanteissa lapsen mahdollisuudet oppia omaa säätelytaitoaan heikkenevät ja riski sille, että lapsi ei jatkossakaan osaa toimia rakentavasti kasvaa.

Myös monilla aikuisilla on heikko yhteys omiin tunteisiin, mikä ilmenee tunteiden panttaamisena tai ylireagointina, jolloin tunteet säätelemättöminä kaadetaan toisten päälle.

– Onneksi tunnetaitoja voi aina opetella, kouluttaja sanoo.

Seuraava lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus alkaa Järvenpäässä 25.5.

 

Tunnekoulutus lisää empatiaa ja itsetuntoa

Järvenpäässä pitkään asunut Anne-Mari Jääskinen kiertää tunnetaitokouluttajana kouluissa, päiväkodeissa ja opistoissa ympäri Suomea.

Työ liittyy uuteen opetussuunnitelmaan, jossa nostetaan esille tunnetaitojen merkitystä.

Tunnetaitojen opettelussa tärkeää on tunteiden salliminen ja niiden myötätuntoinen kohtaaminen.

– Ikäviä tunteita ei ole tarkoitus taikoa pois, vaan itsensä voi hyväksyä niidenkin kanssa. Arvostus alkaa siirtyä pian muitakin kohtaan, hän huomauttaa.

Tunnetaitokoulutuksesta on saatu hyviä tuloksia. Lasten itsetunto on kasvanut sekä empaattisuus ja sosiaaliset taidot lisääntyneet.

– Hyvä käytös syntyy lapsesta sisältä käsin, eikä päälle liimattuna vaatimuksena, Jääskinen huomauttaa.

Seuraava lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus alkaa Järvenpäässä 25.5.

Jutun nettilinkki tässä.

Luuri menee nukkumaan yhdeksältä

Jo älylaitteen oleminen saatavilla vähentää keskittymiskykyä.

  • Perheissä voisi pohtia, mikä meillä on älylaitteiden lepopaikka?
  • Mihin aikaan kaikki perheenjäsenet laittavat laitteet yöpuulle?
  • Miettikää, millainen yhdessäolo tuntuu hyvältä?
  • Mitä saisimme perheenä lisää, jos toinen viikonlopun päivistä olisi laitteeton?
  • Mitä olemme kaivanneet, mihin ei ole jäänyt aikaa?
  • Miten voisimme itse aktivoitua lastemme kanssa yhteiseen puuhasteluun?

Tunnetaitokouluttajan ajatuksia

“Älä anna lapsesi periä käsittelemättömiä tunnehaavojasi” – terapiaohjaaja antaa elämän tärkeimmän ohjeen vanhemmille, Helsingin Uutiset 2.7.2017

Helsingin Uutiset verkkojulkaisu 2.7.2017

Teksti: Toni Vähämaa
Kuva: Helsingin Uutisten arkisto/Päivi Tuovinen

Etenkin lapsi aistii tehokkaasti kaiken ympäristössään tapahtuvan. Rintamaidon lisäksi se imee itseensä vanhempiensa tapoja, eleitä, ilmeitä ja tunteita. Matkaan voi tarttua myös kätketyt tunteet – vanhempien tunnehaavat, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet käsittelemättä.

Järvenpääläisen tunnekouluttajan ja terapiaohjaajan Anne-Mari Jääskisen mukaan vanhempien käsittelemättömät tunnehaavat, kuten suomalaisille tyypilliset häpeä ja viha, kaatuvat suoraan lapsen kannettavaksi. Pitkään piilossa muhineen vihan seuraukset voivat olla hyvinkin vakavat ja kauaskantoiset.

– Jos aikuinen pitää vihan sisällään, lapsi aistii kireyden, mutta ei saa sille ymmärrystä. Se aiheuttaa turvattomuutta ja hämmennystä. Jos vanhemmalta ei saa tarvittavaa peiliä, lapsi ei opi tunnistamaan mikä on omaa ja mikä toisen tunnetta, eikä saa tukea myönteiseen toimintaan. Pahimmassa tapauksessa lapsi erkaantuu omasta itsestään, tunteistaan ja tarpeistaan, Jääskinen sanoo.

– Varttuneemmalla iällä lapsi – tai kuka tahansa meistä – täyttää sisäistä tyhjyyttään esimerkiksi syömällä, juomalla, pelaamalla tai yltiöpäisellä suorittamisella.

Isoin haaste on tunnistaa piiloutuneet tunnehaavat. Pahimmillaan vanhempi saattaa olla täysin tiedoton omista tunteistaan. Nähdään, että vika on aina muissa.

On pysähdyttävä.

– Vanhempien on hyvä pohtia aika ajoin, millainen ilmapiiri perheessä on. Onko ilmassa kireyttä, jota emme käsittele? Miksi minussa tapahtuu aina näin? Miksi toimin näin?

– Ihmisillä on joskus todella vahvoja kokemuksia ja uskomuksia, jotka vaativat sinnikästä työskentelyä. Minun täytyi itsekin kulkea äärirajalle asti ennen kuin tunnistin oireet. Syy pahaan olooni löytyikin padotuista tunteistani, keskivaikean masennuksen aikanaan läpikäynyt Jääskinen kertoo.

Jotta äärirajoille johtaneilta tilanteilta vältyttäisiin, kannustaa Jääskinen vanhempia puhumaan avoimemmin tunteista perheen lisäksi ulkopuoliselle ihmiselle.

Ystäväkin voi auttaa. Antakaa itkun tulla.

– Kaikkien on mielestäni hyvä puhua jossain vaiheessa elämää tunteistaan ulkopuoliselle. Sen ei tarvitse olla aina ammattilainen, jos kokee että ystäväkin voi auttaa. Antakaa itkun tulla.

Viimeiset kahdeksan vuotta tunne- ja vuorovaikutuskouluttajana toimineella Jääskisellä on runsaasti hyviä kokemuksia vanhemmista, jotka ovat esimerkiksi kehollisen ja luovan tunnetyöskentelyn kautta saaneet helpotusta tunteiden käsittelemiseen. Jääskistä auttoivat masennuksen yli muun muassa terapia, maalaaminen ja luonto.

– Käsitellyn tunteensa kautta vanhempi voi ymmärtää ja oppii ohjaamaan lastaan. Ärsyyntyneen lapsen tunne ei enää tunnukaan pois saatavalta, vaan sitä voi rauhallisesti kanssasäädellä oman olemuksen ja sanoittamisen avulla. Usein jo pienetkin muutokset arjessa ohjaavat lasta kohti positiivisempaa lopputulosta.

 

Sydän auki ihmisenä ihmiselle, Maaseudun Tulevaisuus 19.6.2017

Anne-Mari Jääskinen toivoo, että tunteiden kontrolloimisen sijaan opettelisimme kohtaamaan ne.

Järvenpää

Teksti: Lumi Nivaro
Kuvat: Jaana Kankaanpää

Maaseudun Tulevaisuus 19.6.2017

Mitä hyvää voi seurata burnoutista ja keskivaikeasta masennuksesta? Anne-Mari Jääskisen tapauksessa vaikka mitä. Hän tutustui tukahdutettuihin tunteisiinsa ja todellisiin tarpeisiinsa, mikä johdatti hänet unelmatyöhönsä.

Jääskinen on viimeiset kahdeksan vuotta toiminut tunne- ja vuorovaikutuskouluttajana. Hän on myös kehittänyt lasten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen, ja nyt hän on kirjoittanut kirjan Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin. Se on erityisesti nuorille suunnattu tunnetaitojen opas. Miten burnout ja masennus johtivat naisen tähän pisteeseen?

“Burnout pakotti tutustumaan omiin tukahdutettuihin vihan tunteisiin” Jääskinen kertoo toimitilassaan Järvenpäässä.

“Olin kilttinä tyttönä aina suorittanut asiat niin kuin piti. Ajattelin, etten muuten riitä. Lopulta se johti siihen, että olin ihan solmussa. Rupesin kysymään, että pitääkö kaikkien ihmisten vasta aikuisina alkaa ymmärtää ja kohdata omia tunteitaan. Voisiko jo lapsia auttaa kehittämään terveen suhteen omiin tunteisiin?”

Jääskinen lähti kouluttautumaan lasten tunnekouluohjaajaksi, minkä jälkeen hän ryhtyi pitämään lapsille tunnetaitoryhmiä. Vanhemmat olivat niin vaikuttuneita ryhmien toiminnasta, että he tahtoivat Jääskisen opettavan heitäkin.

 

Jääskiselle tuskaa sydämeen tuottaa sukupolvelta toiselle siirtyvät tunnehaavat.

“Ne asiat, joita vanhempi ei itsessään käsittele, häpeät, vihat, surut kaatuu valitettavasti suoraan lapsen kannettavaksi”, Jääskinen huokaa. “Vaikka sanottaisiin, että meidän perheessä voi kaikesta puhua, niin jos vanhempi ei ota jotain asiaa esille, niin ei se nuorikaan ota.”

Yhdessä vietetty aika ilman kännyköitä tai muita häiriötekijöitä on hyvä tapa luoda rento ilmapiiri keskustelulle.

“Kaikkien tunteiden käsittelyssä on tärkeää, että voi luottaa siihen, ettei toinen kohta ampaise muualle, tai vaadi tai odota mitään”, Jääskinen kertoo.

Vaikeita keskusteluista tulee, jos aikuinen ei itse ole kohdannut omia tunnehaavojaan.

“Ei voi viedä toista pidemmälle, kuin missä itse on ollut”, Jääskinen lausuu.

Tämän takia jokainen lasten tunnetaito-ohjaajakoulutukseen tulija käy läpi myös omaa lapsuuttaan ja omia tunteitaan.

“Kaikilla meillä on niitä tunteita ja kipuja, jotka on syystä tai toisesta painanut alas, usein siksi, ettei kukaan ole ollut kannattelemassa, tai auttamassa säätelemään niitä.”

Anne-Mari Jääskinen

Jääskinen puhuu tunne-kehoyhteydestä, jonka ihminen saattaa katkaista, kun tunteet käyvät liian tuskallisiksi.

“Ihminen voi tietää paljonkin asioita lapsuudestaan, voi puhua vaikeistakin asioista kuin vettä vaan, mutta hänellä ei ole mitään tunneyhteyttä asioihin”, Jääskinen selittää.

“Silloin ei kohtaa sitä, miltä oikeasti tuntui, kun mua vaikka rangaistiin.”

“Me ollaan aika kadoksissa tuntemiselta tänä päivänä. Me ollaan hyvin suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, joka on auki 24/7. Ei ole tilaa tuntemiselle. Aikuisen vastuu on järjettömän suuri; aikuinen raivaa sen tilan, että nyt vain ollaan, eikä ole mitään hätää.”

Jääskinen selittää, että tunnekuohutilanteessa ei tarvitsisi saada tunteita pois, vaan ihanteellisempi tapa toimia olisi seurata niitä ja kokea. Hänen mukaansa yksi kompastuskivi kasvatuksessa on opettaa lasta vain kontrolloimaan tunteitaan. Vaikka sopivan käyttäytymisen opettaminen on hyvä lähtökohta, voi lapsen käyttäytymisen takana oleva tunne jäädä silloin kohtaamatta.

“Parempia tuloksia tunne-elämän kannalta saadaan, kun aikuinen antaa lapsen tunteille tilaa ja esimerkiksi sanoittaa niitä sekä tarpeita niitten takana”, Jääskinen kertoo.

“Kun lapsi oppii tunnistamaan omat tunteensa ja tulee niiden kanssa kuulluksi, oppii hän helpommin myös lukemaan toisten tunnetiloja. Se vaikuttaa myös käytökseen.”

“Varsinkin pienellä lapsella käyttäytyminen ja tunnekokemus on kietoutunut yhdeksi ja samaksi. Se pieni lapsi ei pysty ymmärtämään, että kun hänen käyttäytyminen kielletään, niin se tunne kuitenkin saisi olla. Oikeastaan tämä pätee ihan kaikkiin. Tunnekokemuksessa pudotaan pienen lapsen tasolle. Silloin jokainen kaipaa toisen kanssa käsikkäin kulkemista.”

Jääskiselle itselleen haasteita ovat tuottaneet kahden kirjan kirjoittaminen, lasten tunnetaito-ohjaajakoulutusten suosio sekä ohjauksiin haluavat ihmiset. Muille työn ja perheen välillä tasapainotteleville Jääskinen haluaa muistuttaa oman inhimillisyyden näkemisestä.

“Täytyy muistaa, että minäkin mokaan”, hän naurahtaa. “Se on oikeasti voimavara, että voi olla riittämätön.”

Jääskinen kehottaa jokaista miettimään, mitkä asiat itselle tuovat voimia ja mitkä vievät niitä.

“Jos en ole yhteydessä omiin tunteisiini, niin en myöskään pysty yhdistämään niitä siihen, mitä tarvitsen.”

“Ja sitten, kun en tiedä, mitä tarvitsen, niin en voi myöskään mennä sitä kohden. Niitä tarpeita ei voi silloin tyydyttää. Sitten tyytymätön elämä jatkaa etenemistään koko ajan siihen väärään suuntaan.”

“Kun tulee tietoiseksi asioista, mitä kaipaa, mitkä tuovat iloa ja auttavat jaksamaan, niin kannattaa miettiä, voiko niitä lisätä omaan arkeen”, Jääskinen sanoo.

“Mikä saa mun sydämen laulamaan?”

 

Yltiöpositiiviseen ajattelutapaan ammattilainen ei kannusta.

“Kipua on tärkeä katsoa silmästä silmään. Jos kääntää kaiken myönteiseksi, voi ohittaa oikean tunnekokemuksen.”

Niitä meistä, joilla on vielä omia tunteita ja kokemuksia läpikäytävänä, Jääskinen lohduttaa.

“Aivot on plastiset, eli ne muovautuvat sen mukaan mitä teemme. Toistamalla ja tekemällä aivoja voi treenata.”

Oli oma lähtökohta tunteisiinsa minkälainen tahansa, voi tunnetaitoja opetella ja oppia koko elämän ajan.

Mutta mitä kehitettävää Jääskisellä itsellään sitten vielä on?

“Minulle haastavaa on häpeän tunne. Se nousee helposti esiin sillä tavalla, että apua, kuka mä olen sanomaan, miten pitää toimia tai kasvattaa.”

“Törmään omien esiteini- ja teini-ikäisten lasteni kanssa tilanteisiin, että vaikka olen kuinka opettanut tunnetaidoista ja keskustellut, niin silti lapsi käyttäytyy jotenkin, mikä sitten onkin itselle vaikeaa. Niitten tilanteiden sietäminen on avain, että voi todeta, että näin ne asiat joskus menee ja jokainen hakee itse oman polkunsa.”

“Häpeää ei saa pois, mutta sitä voi oppia sietämään”, hän toteaa. “Aina kun maltan olla sen häpeän kanssa, niin se taas hetkeksi puhdistuu musta. Maalaaminen on minulle tosi tärkeä purkukanava. Ja luonto.”

 

Jääskisen tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa on kaksi päälinjaa: oma matka omiin kokemuksiin ja tunteisiin, sekä lapsen tunteiden ymmärtäminen ja tukeminen.

“Kukaan kasvattaja ei pysty tukemaan lapsen tai nuoren tunnetaitoja, jos ei ole itse kosketuksissa omiin tunteisiinsa. Muuten siitä tulee teoreettista sanahelinää, jossa kohtaamisissa ei oikeasti ole mitään. Nuori jos kuka vastustaa aikuisen teennäisyyttä ja sellaista kasvatushöpinää. Siksi juuri nuori saattaa toimia oikein radikaalisti, jotta saisi aikuisesta oikeasti jotain aitoa esiin.”

Jääskinen painottaa, että on tärkeätä voida kasvattajina tai ammattilaisina laittaa “ammattilainen” välillä taka-alalle, ja olla ihan vain ihmisenä toiselle.

“Ammattilaisen keinoja voi ottaa käyttöön tarvittaessa, mutta tärkeintä on olla sydän auki ihmisenä ihmiselle.”


Faktaboksi:

Anne-Mari Jääskinen

Syntynyt 17.4.1973 Helsingissä.

Asuu Järvenpäässä.

Parisuhteessa, perheeseen kuuluu 11- ja 13-vuotiaat pojat.

Työskentelee tunne- ja vuorovaikutuskouluttajana sekä tunne- ja taideterapiaohjaajana. Kehittänyt lasten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen. Toiminut aikaisemmin projektipäällikkönä markkinointialalla.

Kirjoittanut nuorten tunnetaito-oppaan Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin. Kirjalle valmistuu syksyllä myös vertaisteos, joka opastaa aikuisia lapsen ja nuoren tunteiden tukemisessa.


Linkki Maaseudun Tulevaisuuden verkkojuttuun “Tunnekouluttaja: “Ne kivuliaat asiat, joita vanhempi ei itsessään käsittele, kaatuu suoraan lapsen kannettavaksi” tässä.


Nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville suunnattua Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin -kirjaa voi tilata Tunne&Taida -verkkokaupasta.

Tunteiden tulkinta on taitolaji, Keski-Pohjanmaa 12.5.2016

Lasten Tunnetaito-ohjaajia koulutetaan Raudaskylällä

Keski-Pohjanmaa 12.5.2016
Kalajokilaakso 11.5.2016

Juhani Rintakumpu, Ylivieska

 

Eheyttävän satutaiteen tuokiossa Anu Raines kertoo tarinan meduusasta.

Kaupan karkkihyllyn edessä raivoava lapsi on sangen yleinen näky. Pitääkö aikuisen tässä tilanteessa huutaa jälkikasvulleen pää punaisena vai löytyykö jokin muu keino hillitä tunnereaktioita?

Ylivieskassa Raudaskylän Kristillisellä opistolla lasten tunnetaito-ohjaajakoulutusta vetävällä Anne-Mari Jääskisellä on tähän tuttuun tilanteeseen rakentava ehdotus. Se ei ole vanhemman huutaminen pää punaisena, sillä tällöin lapsen tunne vastustaa vain lisääntyy.

– Ensin pitää saavuttaa sanattoman hyväksymisen tila esimerkiksi katseella ja kosketuksella, oman läsnäolon kautta tai ottamalla lapsi vaikkapa syliin. Sen jälkeen lapsen tunne sanoitetaan lapselle. Tällöin lapsi voi ymmärtää, että hänen pettymyksensä on todennettu ja aikuinen kuuntelee lastaan. Vasta tämän jälkeen voi rauhallisesti todeta, ettei tänään ole karkkipäivä.

Jääskinen sanoo lapsen tällöin ymmärtävän, että tunteiden kanssa voi selvitä. Jatkossa hän voi oppia hillitsemään itseään.

– Tunteiden hillintää opetellessa kyseessä on pitkäjänteinen prosessi, jota toistetaan johdonmukaisesti. Aikuisen tuella ja esimerkistä lapsi oppii säätelyn mallin.

Vuoden kestävää Raudaskylän koulutusta vetää Anne-Mari Jääskinen. Kuvassa piirretään omia hoivaavia käsiä.

 

Tunnesäätely kehittyy 25-vuotiaaksi saakka

Tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja Anne-Mari Jääskinen on itse kokenut loppuun palamisen ja keskivaikean masennuksen noin 15 vuotta sitten. Näiden kokemustensa jälkeen hän alkoi perehtyä tunteisiin sekä vuorovaikutukseen ja kouluttautui myös taideterapiaohjaajaksi.

– Tunnesäätely kehittyy 25-vuotiaaksi asti, ja tunnetaitoja sekä vuorovaikutusta voidaan opiskella. Kun kokemuksia vahvistetaan, aivoissa tapahtuu muutoksia. Kyseessä on fyysinen, henkinen ja emontionaalinen prosessi.

Jääskinen muistuttaa, että lapset ovat erilaisia, ja myös tunnetaidot kehittyvät eri tavoin. Hän korostaa sitä, että lasten tunne-elämä kehittyy kokemusten kautta. Esimerkkeinä ovat sekä lähipiiri vanhempineen että myös toiset lapset ja ryhmässä toimiminen.

Tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja jakaa Raudaskylällä oppia, jossa kohderyhmänä ovat 4-14-vuotiaat lapset. Jääskinen nostaa esille tunnetaitojen jatkuvan harjoittelemisen. Tähän sisältyy taideterapiaa, mielikuvaharjoittelua, hyväksyvää kosketusta, kehollisia harjoituksia ja hengitystekniikkaa.

Opiskelijat saavat perehtyä muun muassa lapsen tunnekehitykseen, erilaisiin selviytymiskeinoihin, ohjaajuuteen sekä myötäelävään vuorovaikutukseen. Koulutuksessa käydään läpi esimerkiksi Thomas Gordonin ja Marshall Rosenbergin oppeja.

Eheyttävän satutaiteen tuokiossa satutaiteilija Anu Rainesin kanssa.

Eheyttävä Satutaide osana opetusta

Raudaskylän opetus kestää vuoden, ja se alkoi viime syksynä. Lähiopetusjaksoja on seitsemän, ja lisäksi opiskelijat suorittavat etätehtäviä. Ryhmässä on mukana kaikkiaan 12 kasvatusalan ammattilaista.

Tällä viikolla vierailevana kouluttajana oli satutaiteilija-musiikinopettaja Anu Raines. Hän veti opiskelijoille eheyttävän satutaiteen tuokion. Musiikin soidessa satukuningattareksi pukeutunut Raines opasti opiskelijoita tarkastelemaan asioita eri aistein.

Anne-Mari Jääskinen muistuttaa, että luovissa menetelmissä ymmärrys voi tulla ilman sanoja kokemuksen jakamisen kautta.

Anne-Mari Jääskinen vastaa Raudaskylän kurssiopetuksesta ja Anu Raines on vieraileva opettaja.

Oppii ymmärtämään lasta ja itseään

Lastentarhanopettaja Päivi Rantakangas Ylivieskasta ja Ylivieskan seurakunnan johtava lapsityöntekijä, luokanopettaja Pirkko Pylväs-Kaarlela ovat erittäin tyytyväisiä meneillään olevaan lasten tunnetaito-ohjaajan koulutukseen. Molemmat kokevat saaneensa työkaluja omaan työhönsä sekä samalla he ovat oppineet asioita myös itsestään.

– Olen jo tähän mennessä oppinut ymmärtämään aikaisempaa paremmin, mitä löytyy lapsen käytöksen takaa, sanoo Rantakangas.

Pylväs-Kaarlela on saanut eväitä ongelmallisten tilanteiden kohtaamiseen, mutta samalla hän on oppinut myös itsestään.

– Ei voi antaa muille ennen kuin on sinut itsensä kanssa. Olen myös oppinut hyväksymään itseni paremmin.

Päivi Rantakangas on havahtunut huomaamaan, että lapsen aivot ovat vielä kehitysvaiheessa, ja tunteidensa kehittämiseen hän tarvitsee aikuisen apua sekä esimerkkiä.

Pylväs-Kaarlela muistuttaa, että lapsi ja nuori kaipaavat lämpöä sekä turvaa, ja jos sitä ei ole tarjolla, lapsi oirehtii käytöksellään. Ilman turvallisuutta ei voi oppia.

Tunnetaidot ovat tulossa osaksi uutta peruskoulun opetussuunnitelmaa. Rantakangas ja Pylväs-Kaarlela suosittelevat tunnetaito-ohjaajan koulutusta kaikille lasten kanssa työskenteleville.

Samalla saa kasvueväitä itselleen ja omien lastensa kohtaamiseen.

——-

Tietoa koulutuksesta täältä.

Ylivieskan Raudaskylällä aloitetaan uusi koulutusryhmä keväällä 2018. 

Syksyllä 2018 alkaa koulutusryhmiä Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Järvenpäässä. Lue lisää täältä.

Asenteena ihme

Sana-lehti

Toimittaja: Saila Keskiaho

Keho on tunteiden koti, tunnetaito-kouluttaja Anne-Mari Jääskinen muistuttaa. Siinä kodissa kasvavat myös lasten ja nuorten tunteet.

Kolmevuotias ehtii jo viidessä minuutissa paljon. Hän ehtii paiskoa tavaroita, huutaa typerälle vanhemmalle, nyyhkyttää sylissä, puhjeta hymyyn ja nauraa selkä kaarella. Kolmevuotiaan hetkiseen mahtuu helposti koko tunteiden kirjo. Hänellä ei vielä ole sanoja kaikelle eikä kykyä jäsentää tunteita. Mutta tunteita, niitä hänellä piisaa.

Anne-Mari Jääskisen työtä on työskennellä tunteiden parissa. Hän on tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, joka opettaa tunnetaitoja yksilöille ja ryhmille. Mitä ihmeen tunnetaitoja?

– Tunnetaidoissa on kyse siitä, miten toimin sen kanssa, mitä koen sisälläni ja ympärilläni tapahtuvan, Jääskinen tiivistää.

Tunne ei ole vain järjen asia

Käyttäytyminen on eri asia kuin tunne: sisällä saattaa kiehua, mutta se ei välttämättä näy mitenkään päälle. Miksi tunnetaitojen opettelu sitten on tärkeää?

– Tunnetaitojen avulla päästään palaamaan sinne, missä koetaan. Silloin ei tarvita haitallisia tunteen purkamisen keinoja. Jos en tiedosta tunteitani, en tiedä, mitä tunteet viestivät, Anne-Mari Jääskinen sanoo.

Mutta tiedostamisessa piilee pieni sudenkuoppa.

– Tunteminen ei ole vain mielen tai järkeilyn asia. Tunteet tuntuvat kehossa, Jääskinen toteaa.

Hän puhuukin mielellään tunne-kehoyhteydestä. Viha ja riemastus eivät tapahdu vain aivoissa, vaan tuntuvat mahanpohjassa ja hartioissa.

Yksi tunnetaitoharjoitusten tehtävä onkin miettiä, miltä jokin tunne tuntuu kehossa. Aikuinen voi kysyä lapselta, missä suuttumus tai ilo tuntuvat.

– Mielessä pyöriminen vie pois tuntemisesta. Ihminen on saattanut käydä vuosikausia puhumassa ongelmastaan mutta vasta tunne-kehoyhteyttä vahvistaessaan hoksaa: nyt tiedän, miltä se tuntuu!

Lapsi on alkutaipaleella

Voimakkaassa tunnetilassa oleva lapsi tai aikuinen tarvitsee lähelleen turvallisen aikuisen.

– Tunne on liian voimakas lapsen käydä yksin läpi. Ei niiden tarvitse olla mitään isoja traumaattisia juttuja, vaan ihan arkisia asioita. Lapsi on vaikka hyvin pettynyt, kun ei saakaan jotain, ja aikuinen vastaa, että sinun pitäisi olla kiitollinen siitä, mitä kaikkea on, Afrikan lapsilla ei ole mitään, Jääskinen kuvailee.

– Siinä kielletään lapsen tunne. Lapsi alkaa uskoa aikuista ja toteaa, että tämä, mitä koen, ei saa olla totta.

Yksin jättämisen tai kieltämisen sijaan aikuinen voi olla fyysisesti lapsen lähellä ja pyrkiä sanoittamaan, mistä on kysymys: sinua harmittaa, koska asiat menivätkin toisella tavalla.

Vasta alakouluikäinen alkaa oppia tunteiden säätelemistä. Siihen asti aikuisen tehtävä on olla vierellä ja etsiä yhteisiä sanoja suurille tunteille.

– Asenteena voisi olla ihme, Jääskinen vinkkaa.

Anne-Mari Jääskinen

– Lapsen kanssa voi asettua ihmettelemään tunteita. Aikuisen ei tarvitse olla se osaaja, vaan yhdessä lapsen kanssa voi kysyä: mitä ihmettä meissä tapahtuu?

Aikuisella on silti aikuisen vastuu. Lapsen tunteiden sanoittaminen ei tarkoita, että aina pitäisi toimia lapsen tahdon mukaan. Tärkeintä on, että tunne tulee ilmaistuksi ja huomatuksi. Silloin siitä pääsee myös yli.

Tunteita säätelevä aivojen etuotsalohko kehittyy 25-30 -vuotiaaksi asti.

– Lapsi on vasta alkutaipaleella, Jääskinen painottaa.

Väärin ymmärretty viha

Tahtoikäisen ja teinin vakiovastaus on ei. Ovet paukkuvat ja desibelit nousevat kodissa kuin kodissa. Siitäkin voi Anne-Mari Jääskisen mielestä löytää hyvää.

– Viha on kaikkein väärin ymmärretyin tunteistamme.Vihassa on elämänvoima. Mitä vahvemmin voin sanoa johonkin ei, sitä vahvemmin voin myös sanoa kyllä.

Viha ei ole sama asia kuin lyöminen tai huutaminen. Viha on tunne, mutta sen purkamiseen on monia rakentavia tapoja. Jääskisen mielestä yksi tapa on puhuminen.

– Lapsi saattaa esimerkiksi vastustamisen kautta ottaa tilaa hahmottaakseen, mitä tulee tapahtumaan. Silloin aikuinen voi kuulla lasta ja kertoa, mitä tehdään seuraavaksi.

Toisin kuin arjen taisteluissa tuntuu, lapsen karjuma ei ei välttämättä tarkoita vanhemman torjumista.

– Ei on kutsu syvempään dialogiin. Silloin vanhempi voi miettiä, mille tarpeelleen lapsi sanoo kyllä. Onko se turvan tarve, tarve saada aikaa tai tietoa siitä, mitä tapahtuu?

Arka lapsi kaipaa turvaa

Kaverisynttärit edessä, mutta lapsi ei uskalla lähteä. Mitä tehdä: pitäisikö vain komentaa lapsi juhlimaan reippaasti ja nielemään epävarmuutensa?

– Arkaa lasta ei saa reippaaksi käskemällä, Anne-Mari Jääskinen sanoo painokkaasti.

– Arka, hitaasti syttyvä lapsi voi olla sosiaalisesti todella taitava. Hän kokee turvattomuutta, ja turvattomuus kaipaa turvaa. Mitä enemmän lapsi saa turvaa, sitä enemmän hän saa kuoriutua.

Kaverisynttäreilläkin vanhempi voi olla aluksi mukana. Jos isot ryhmät jännittävät, ryhmän kokoa voi pikku hiljaa kasvattaa.

Jääskinen toivoo, että aran lapsen kohdalla reippaaksi muuttuminen ei olisi ensisijainen tavoite.

– Pakottamalla saa lapsen, joka oppii nielemään pelkonsa. Hän käyttäytyy ehkä ulkoisesti niin kuin aikuinen toivoo, mutta sisällä on täysi hätätila.

Vaikeiden tunteiden ja tilanteiden äärellä on kiusaus korostaa positiivisia puolia: asiat ovat kuitenkin monella lailla hyvin. Jääskisen mielestä siinäkin on riskinsä, että lapsi oppii nielemään todelliset tunteensa.

– Myönteinen ajattelu ei saa mennä negatiivisten tunteiden kohtaamisen edelle.

Inhimillisyys esiin

Tunnetaidoissa vanhempien esimerkki on ykkönen. Aina ei tarvitse miettiä otsa rypyssä, toiminko oikein. Joskus raadollinen arki ja sen tunnustaminen onkin parasta tunnetaitotyötä.

– Sen sijaan, että yrittäisimme olla hienoja kasvattajia, voisimme näyttää lapsille elämän inhimillisyyden, Anne-Mari Jääskinen pohtii.

Vanhemmissa elää sama tunteiden kirjo kuin lapsellakin – niin iso kuin pienikin ihminen tuntee iloa, surua, raivoa ja pettymystä. Niiden näkyväksi tekeminen ja rakentava purkaminen antaa lapselle mallin, mitä kaikkia tunteita on ja miten niitä ilmaistaan.

– Vanhemmuus on aina matka omaan lapsuuteen. Se nostaa esiin omia haavoja. Toisaalta lapsi on lahja, joka kutsuu katsomaan, miksi reagoin näin.

Jääskisen mielestä aikuisten olisi hyvä vahvistaa omaa ymmärrystään erilaisista tunteista ja kykyä hyväksyä ne.

– Kun on turvassa itsensä kanssa, voi olla turvallinen aikuinen myös lapselle, Jääskinen kiteyttää.

Tunteiden tunnistamisen taidossa on lopulta kyse vapaudesta niin lasten kuin aikuistenkin kohdalla.

– Kun saan kokea, että olen hyväksytty kaikkine tunteineni, minulla on vapaus lähteä elämään omannäköistä elämää.


AJATELTAVAA

  • Sanoita lapsen tunteita, jotta hän oppii hahmottamaan niitä.
  • Lapsi on lahja, joka kutsuu katsomaan, miksi reagoin näin.
  • Kuuntele lasta, ihmetelkää yhdessä. Vanhemman ei aina tarvitse tietää kaikkea.