Sara Hellsten

“Pystyt kohtaamaan ja hyväksymään muissa ihmisissä sen minkä olet kohdannut ja hyväksynyt itsessäsi”

Sara kouluttaa Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen 6.osiolla myötäelävää ja rakentavaa vuorovaikutusta (NVC-prosessiin pohjautuen), minkä kautta on mahdollista säilyttää yhteys lapseen ja ylipäätään toiseen ihmiseen myös tunnekuohutilanteissa.

Kouluttajana Sara on innostava ja avoin, ja tukee vahvalla läsnäolollaan opiskelijoita tiedostamaan, hyväksymään ja sanoittamaan sekä omia että toisten tunteita ja tarpeita.

Hän elää neljän lapsen uusperheessä ja on myös tehnyt työtä opettajana ja nuoriso-ohjaajana. Sara kouluttautuu parhaillaan perhe- ja vanhemmuusvalmentajaksi.

Palautteita Sarasta:

“Kiitos turvallisuuden tunteesta, jonka loit ryhmään ja hyvin aidosta olemuksestasi. Sinuun sai helposti yhteyden kun jaoit rehellisesti sisäisestä maailmastasi.”

“Mahtava ja elämyksellinen kouluttaja!”

“Kouluttajan läsnäolo ja ammattitaito tuki oppimistani. Hän antoi tukea juuri oikeissa kohdissa.”

“Pidin tavastasi käsitellä aihetta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Olit selkeä.”