Sari Saario

Sari Saario

”Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä”

Sarin työn pohjana on logoterapeuttinen ihmiskuva, joka näkee ihmisyyden fyysisenä-psyykkisenä-henkisenä kokonaisuutena, keskittyen vaikutusmahdollisuuksiin ja korostaen ihmisen omaa vastuuta ja vapautta tehdä valintoja – vähintään oman asennoitumisen kautta.

Palautteita Sarista:

”Kiitos Sari koulutuksesta. Tykkäsin siitä hyvin paljon. Sinusta huokui rauha. Olit rauhallinen liikkeissäsi ja äänen painolta ja voimakkuudelta. Se rauha tarttui minuunkin.”

”Minusta päivä oli oikein onnistunut. Ohjaaja oli lämmin ja lähestyttävä. Taukoja oli tarpeeksi.”

”Ohjaaja loistava, loi turvallisen, rauhallisen tunnelman. Tiesi kokemuksesta, miltä meistä voi tuntua, antoi sille tilaa, sopivasti jakamista – ei liikaa puhumista, vaan kokemalla, hyviä harjoituksia!”

”Olemme usein tottuneet käymään dialogia enemmän mielemme kuin kehomme kanssa ja löytämään vastauksia mielestä. Työni on auttaa eri tavoin havainnoimaan ja tiedostamaan itseään ja kehokokemustaan, sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Miten löytää kehokokemuksen ja hengityksen kautta keinoja itsesäätelyn tueksi, tunnistaa ja vapauttaa kehoon tallentuneita tunteita ja energiamalleja, löytää aitoa läsnäoloa, sekä olla vuorovaikutuksessa itsen ja toisten kanssa enemmänkin kehon kuin mielen kautta, sekä ymmärtää kehon ja mielen yhteyttä syvällisesti. Oppimisessa korostan oman itsen ja kokemuksen kautta tapahtuvaa oivaltamista ja tiedostamista.

Työvälineitäni ovat mm. tunnekehoterapia, psykofyysinen hengitysterapia, logoterapia, terapeuttinen kosketus ja mielikuvatyöskentely. Erityisherkkyys ja sen tukeminen, sekä ihmisyyden kokonaisvaltainen ymmärtäminen ovat lähellä sydäntäni. Olen itse erityisherkkä ja käynyt pitkän tien purkaakseni pois väärinkäsityksiä sen edestä löytäen erityisherkkyyden voimavaraksi itselleni. Molemmat lapseni ovat erityisherkkiä ja olen saanut myös työskennellä erityisherkkien kanssa jo kaksi vuosikymmentä omalla vastaanotollani.

Voimme kohdata toisia vain siinä määrin kuin olemme kohdanneet itseämme, olla läsnä toisille vain sen verran kuin kykenemme olemaan läsnä itsellemme. Inhimillisenä ihmisenä toisen rinnalle uskaltamalla löydämme todellisen yhteyden, jossa aito kohtaaminen on mahdollista. Siksi vanhempina ja kasvattajina yksi tärkeimmistä tehtävistämme on tulla tietoiseksi ja todeksi oman itsen suhteen, olla itse se muutos, jonka haluamme maailmassa nähdä ja lapsillemme välittää.”

Ohjaajana Saria on erityisesti kiitelty läsnäolosta, rauhasta, syvällisyydestä ja turvallisen ilmapiirin luomisesta.

Sarin tavoitat sähköpostitse: sari (at) tunnejataida.fi