Koulutuksissa palataan lähiopetukseen koronatilanteen sallimissa rajoissa

Kokemuksellista online-opetusta ja tunnetaitojen etätukemista kehitetään edelleen.

Tunne & Taida varautuu palaamaan lähiopetukseen kesäkuun alusta alkaen hallituksen eilen (4.5.) antamien ohjeiden mukaisesti.

Asiasta odotetaan vielä Kesäyliopistojen tarkempaa ohjeistusta.

Koulutusosioiden toteutustavasta kerrotaan tarkemmin kullekin koulutusryhmälle ja koulutuksen tilaajalle erikseen.

– Samalla kehitämme kokemuksellista online-opetusta niin, että koulutukset pystytään järjestämään myös jatkossa laadukkaasti koronatilanteen mahdollisista vaihteluista huolimatta, Tunne & Taidan perustaja, pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen sanoo.

Kireiden rajoitustoimien aikana Tunne & Taida on toteuttanut pitkälti toistakymmentä kokemuksellista koulutuspäivää eri koulutusryhmien ja -tilaajien kanssa online-yhteyksien avulla, ja palaute on ollut kiittävää. 

– Panostamme myös lasten ja nuorten tunnetaitojen etäohjaamisen tukemiseen. Ensimmäiset yli 30 Lasten tunnetaito-ohjaajaa on jo lisäkouluttautunut tukemaan tunnetaitoja monimenetelmällisesti ja kokemuksellisesti etäyhteyksien avulla! Anne-Mari Jääskinen iloitsee.

 

 

 

 

 

 

Tiedote: Koronavirus siirtää koulutuksia verkkoon

Yleinen tiedote 15.3.

Koronavirus siirtää koulutuksia verkkoon

Koronavirustilanne on valitettava ja herättää monenlaisia tunteita, pelkoa ja huolta. Nyt jos koskaan tarvitaan tunnetaitoja ja myötätuntoista suhtautumista itseen ja toisiin vaikeiden tunteiden ja huolten äärellä.

Poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa meihin kaikkiin, myös Tunne & Taidan koulutuksiin.

Tunne & Taida on parhaillaan muokkaamassa koulutusten sisältöjä sopivaksi verkossa tapahtuviin livekoulutuksiin ja ryhmätapaamisiin sekä ohjattuun itsenäiseen harjoitteluun. Näin pysymme dialogisuudessa lähikontaktin puuttumisesta huolimatta. Tunne & Taidalla on tähän hyvät tekniset valmiudet sähköisen oppimisympäristön ja verkkokoulutusalustan ansiosta.

Pyrimme varmistamaan koulutusten jatkumisen erilaisin poikkeusjärjestelyin yhteistyössä koulutuksen järjestävien tahojen eli Suomen eri kesäyliopistojen ja muiden tilaajien kanssa. Alkavista koulutuksista neuvottelemme parhaillaan koulutuksen tilanneiden tahojen kanssa.

Seuraamme toiminnassamme viranomaisten ja kesäyliopistojen linjauksia. Koulutusryhmäkohtaisista muutoksista tiedotetaan aina kouluturyhmittäin.

 

Joko tilasit YouTube-kanavamme?

Tule tilaajaksi kanavallemme Tunne & Taida. Löydät sieltä lyhytvideoita ja haastatteluja, uusimmat tässä:

“Nyt tunnetyöskentely lasten kanssa on huomattavasti monipuolisempaa ja kokonaisvaltaisempaa”

Lasten Tunnetaito-ohjaajat, varhaiskasvatuksen opettaja ja yrittäjä Emma Nikkanen sekä luokanopettaja Henna Jämsä-Luoto kertovat millainen on ollut heidän matkansa tunnetaito-ohjaajiksi.

Mitä he ovat vuoden koulutusmatkasta saaneet itselleen, ihmissuhteisiinsa ja työhönsä?

 

“Mähän tiedän jo aika paljon tunnetaidoista”

Titta Karanta oli jo käynyt itseään läpi ja tiesi tunnetaito-aiheestakin melko paljon ennen koulutukseen tuloa.

Katso, mitä Titta muistelee oppimismatkastaan nyt, kun toimii itse kouluttajana samassa Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutuksessa. Haastattelijana koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen.

Nähdään YouTubessa!

Tunnetaidot kannattelevat niin vanhempaa kuin lasta, Tampere.fi 7.5.2019

Tunnetaidot tunnustetaan tutkimustenkin mukaan merkityksellisiksi ihmisen hyvinvoinnille ja niistä puhutaan jo ihailtavan paljon. Käytännössä ja arjen kiireissä, saati erityislasten perheissä haasteet tasapainoiseen tunne-elämään voivat olla kuitenkin melkoisia. Lisäksi on ne omatkin tunteet vanhempana – oma inhimillisyys.

“Vanhemmuuden kipukohdat tulevat monesti esiin silloin, kun vanhemman omat tarpeet eivät ole täyttyneet, mutta samaan aikaan niin kipeästi haluaisi kannatella omaa lastaan ja täyttää tämän tarpeita.”

“Tunnetaitoja voi oppia ja sisäistää kaikista parhaiten tunteitaan kokemalla.”

Lasten Tunnetaito-ohjaaja Sanna Lehtiniemi kirjoittaa Tampereen kaupungin nettisivuilla sekä tunnetaitojen merkityksestä kuin kokemuksistaan tunnetaitoryhmässä, minkä hän toteutti LTTO-koulutuksen lopputyönä yhdessä LTTO Elina Suikin kanssa Tampereen Perheiden talolla erityislasten sisaruksille.

“Lasten tunnetaitoryhmissä opitaan kokemuksellisesti ja luovasti keinoja omien tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja säätelyyn.”

Juttu on julkaistu 7.5.2019. Linkki juttuun tässä.

 

Miten teinille voi puhua rakkaudesta ja seksuaalisuudesta? Suplan podcast 23.4.2019

Kuinka vanhemmat voivat tukea teiniä parhaalla mahdollisella tavalla rakastumisen tunteessa. Ja mitä muuta seksistä kuin ehkäisy meidän olisi hyvä käydä nuoren kanssa läpi, ja miten? Millaista esimerkkiä näytämme omalla parisuhteellamme? Miten tukea nuorten erilaisia seksuaali-identiteettikokeiluja, ja kuinka opettaa teinille seurustelun taito?

Aiheesta keskustelevat Meidän Perheen ja Vauvan tuottajan Anni Alatalon kanssa tunnekouluttaja Anne-Mari Jääskinen, Poikien talon seksuaaliväkivaltatyön vastaava ohjaaja Tommi P. Pesonen sekä terveydenhoitaja-seksuaaliterapeutti Anne Pelander Väestöliitosta.

Anne Pelander, Anne-Mari Jääskinen ja Tommi P. Pesonen podcastin nauhoituksissa.

Teinit, niitä on vain pakko rakastaa -podcastin rakkaus-jaksossa rakkaus on tuskaa, ainakin teinin mielestä. Aikuiselle tuskaa voi olla teinin yli vyöryvät tunteet ja se seurustelukumppanin ensimmäinen vierailu kotona.

Linkki Teinit, niitä on vain pakko rakastaa -podcastin “Rakkaus on tuskaa” -jaksoon löytyy täältä. Podcastin kesto 52min.

“Lapsi on oppinut kertomaan tunteistaan!” Uusi joukko Lasten Tunnetaito-ohjaajia valmistui Tampereelta

Tampereella juhlittiin huhtikuun alussa 16 ammattilaisen voimin, kun jälleen uusi joukko Lasten Tunnetaito-ohjaajia valmistui Tampereen kesäyliopistolta. Onnea valmistumisesta vielä kerran!

Tunnetaitoja oltiin tehty tutuksi niin lastensuojeluun, perhetyöhön, kouluihin, päiväkoteihin, lastenpsykiatrian puolelle kuin iltapäiväkerhoihinkin. Valmistuneita ohjaajia on Suomessa kaikkiaan jo noin 250 ja koulutuksen mukaista tunnetaitotyöskentelyä on viety jo tuhansille lapsille eri kasvatusalan saroilla.

Koulutusvuoden aikana on otettu merkittäviä askeleita niin omaan itseen kuin ammatillisuuteenkin.

Opittuja asioita tutkitaan käytännössä

Jokainen opiskelija kehittyi vuoden koulutusmatkan lisäksi myös oman lopputyöryhmänsä, lapsille tai nuorille ohjatun tunnetaitoryhmän, kautta. Vaikka lasten kanssa olisikin aiemmin työskennellyt, on tunnetaitojen ohjaaminen monimenetelmällisesti uusi asia.

Miten koulutuksessa opittuja menetelmiä tuodaan monipuolisesti lapsille koettavaksi? Miten lisätä turvan kokemusta niin, että lasten ilmaisu rohkaistuu? Miten linkittää opittu lapsen arkeen oivallukseksi?

“Jokainen tunnetaitokerta kasvatti meitä ohjaajina. Myös lapset kehittyivät huimasti ryhmiemme aikana. Vaikutukset olivat näkyneet myös kotona.”

LTTO:iksi valmistuneet lähihoitajat

“Alussa koulutuksen hinta hirvitti – olisiko siitä mitään hyötyä? Mutta voihan video millainen matka tästä tulikaan!”

“En muista kokeneeni aikoihin iloa niin kokonaisvaltaisesti kuin lasten ainutlaatuisuutta korostavan tunnetaitokerran vetämisen jälkeen.”

Tampereelta 10.4. valmistuneiden Lasten Tunnetaito-ohjaajien juhlaa!

Vanhemmat huomaavat muutosta kotona

Vanhemmat kokevat tunnetaitoryhmät myönteisenä ja moni huomaakin lapsen kokoista kehitystä arkitilanteissa kotonakin.

”Tyttö on oppinut kertomaan tunteistaan enemmän ja sanoittamaan niitä eri tilanteissa ihan arjessa. Tuntuu, että on saanut varmuutta.”

Palaute vanhemmalta

”Paljon kiitoksia ihanasta ja tärkeästä kurssista. Lapsi on ollut motivoitunut ja erittäin ylpeä kurssistaan ja on moneen kertaan halunnut kotona käydä läpi kurssilla tehtyjä juttuja.”

Palaute vanhemmalta

“Voitko tehdä vielä yhden?” Hyväksyvän kosketuksen Satuhieronta on tunnetaitoryhmissä tykättyä ja rauhoittaa usein levottomimmankin mielen.

Tunnekerhosta puhutaan päiväkodissa

”Aivan ihana special-juttu lapsille ja kasvattajille. Lapset odottavat aina tunnekerhoa ja todella nauttivat siitä. Lapset puhuvat päikyssä ja kotona keskustellaan paljon. Tunnekerhon ”oppeja” kasvattajat ovat pystyneet hyödyntämään arjessa.”

Palaute päiväkodin henkilökunnalta

”Tunnekerho on todella mietitty ja suunniteltu alusta loppuun, on monipuolinen, lapset huomioiva, vastavuoroinen, jossa kohdataan lapsi yksilönä.”

Palaute päiväkodin henkilökunnalta

Nuoret haluavat usein ymmärtää enemmän tunteiden takana vaikuttavia asioita aivojen toiminnasta lähtien. Luova tunnetyöskentely antaa nuorille mahdollisuuden ilmaista oloaan ilman sanoja, joita ei aina löydy.

Seinäkirjoituksia koulutusvuodesta.

“Ennen koulutusta olin kriittinen ja mietin, että mitähän lässytystä tämäkin tulee olemaan ja onkohan tästä tieteellisyyskin aika kaukana. Epäilykseni on totisesti hälventynyt. Olen saanut lukea paljon oivaltavia ja sekä tiedettä että käytäntöä yhdisteleviä oppaita, jotka ovat tarjonneet niitä kuuluisia life-linkityksiä omaan elämääni.”

Kokemuksia LTTO-koulutuksesta:

 • “Monimenetelmällinen tapa opiskella on ollut antoisaa ja minun juttuni ihan selvästi!”
 • “Oppimismatka on ollut itselleni ihana ja ihmeellinen prosessi ja tuonut elämääni paljon uutta sisältöä ja merkitystä.”
 • “Kiitos aidosta kohdatuksi tulemisesta!”
 • “Tunnen suurta kiitollisuutta tästä matkasta, jonka herättämiä oivalluksia ja voimavaroja uskon kuljettavani ja vahvistavani lopun elämääni.”
 • “Olen oppinut valtavasti tunteista ja niiden merkityksestä ja tarpeellisuudesta ihmisen toiminnalle.”
 • “Lähipäiviä odotti aina innolla!”
 • “Kohdatessani sisäisen lapseni ymmärsin, miten välttämätöntä se oli, jotta voisin kehittyä tunnetaito-ohjaajana.”
 • “Ehkäpä oleellisinta matkassani ja sen onnistumisessa on ollut turvan kokemus, joka heti ensimmäisellä kerralla, ensimmäisestä kohtaamisestamme välittyi kouluttajasta niin vahvasti, että matkalla on ollut helppo ja turvallinen olla oma rikkinäinen itsensä.”
 • “Mieheni kuvaili huomanneen minun hetkittäin ikään kuin avautuneen kuorestani, vaikeiden tunteiden äärellä en enää turvaudu vetäytymiseen tai vaikenemiseen.”
 • “Olen käsitellyt lapsuuden kokemuksista kumpuavaa häpeää elämäni varrella monissa eri koulukuntien terapioissa, mutta vasta nyt koen juuri kehollisuuden, kokemuksellisuuden ja hyväksymisen kautta päässeeni itse voimaannuttamaan itseäni.”

Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja?

Syksyn koulutusryhmiin haku on käynnissä. Ryhmät starttaavat Mikkelissä, Lahdessa, Helsingissä ja Rovaniemellä elo- ja syyskuussa – hae mukaan!

Katso alkavat koulutukset ja hakuohjeet täältä.

Tulossa uudet koulutusryhmät myös Poriin, Tampereelle, Ouluun ja Turkuun – seuraa sivujamme tarkemmista tiedoista.

Oulun ensimmäiset Lasten Tunnetaito-ohjaajat valmistuivat!

Suomen tähän asti pohjoisimmat Lasten Tunnetaito-ohjaajat valmistuivat keskiviikkona Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistolta Oulusta. Tunne&Taida lämpimästi onnittelee!

Tunnetaitoja oltiin tämän kuudentoista ammattilaisen voimin viety niin ala- kuin yläasteelle, lastenpsykiatriaan, päiväkotiin, perhetyön ja toimintaterapian piiriin, iltapäiväkerhoon ja esikouluun.

Ohjaajien ohjaamiin lopputyöryhmiin oli osallistunut yhteensä noin 100 lasta. Kokemukset tunnetaitoryhmistä olivat koskettavaa kuultavaa niin ryhmäläisille kuin kouluttajillekin. Paljon hyvää oli jälleen lähtenyt kasvamaan.

Tunteet välillä myös hämmentävät ja ryhmissä niitä päästäänkin yhdessä koulutetun ohjaajan kanssa tutkimaan.

“Eikö näistä tunteista pääse koskaan eroon, vaikka kuinka harjoittelee?”

Tunnetaitoryhmään osallistunut  1. luokkalainen

Tunnetaitotyö jatkuu koulutuksen päättymisen jälkeen kullakin valmistuneella ohjaajalla oman työnkuvan ja mielenkiinnon mukaisesti – toisilla yksilöohjauksissa ja toisilla isommissa ryhmissä kuten koko luokan tasolla.

Lasten palaute kaiken kaikkiaan oli innostunutta ja tunnetaitotunneista pidettiin poikkeuksetta.

“Nää tunnit on tosi kivoja.” “Ootan aina näitä tunteja.”

“Olen oppinut kertomaan tunteistani”, “Uskallan näyttää tunteitani”, “Osaan rentouttaa hengityksellä”, “Olen arvokas”, “Kaikki on arvokkaita”, “Oon oppinu tunnesanoja”, “Minulla on voimaa puolustaa itseä”, “Sain kotiinkin vesivärit. Tykkään maalata kotonaki”, “Tykkään patjatehtävistä”, “Harmittaa kun nää loppuu.”

”Ei haittaa vaikka ei pääse välitunnille kun nuo toiset ei saa tehdä tämmöstä!”

Tarvetta tunnetaitoryhmille on paljon. Monen tunnetaitoryhmään osallistuneen vanhemman palaute oli kiitollinen ja tunnetaitotyötä toivottiinkin jatkuvaksi tuntityöskentelyksi kaikille lapsille. Lapset ja nuoret olivat mm. rohkaistuneet puhumaan tunnekokemuksistaan, antaneet empatiaa toisilleen, ottaneet rauhoittavaa hengitystä käyttöönsä, harjoitelleet itsesäätelyä ja nauttineet kuulluksi tulemisesta.

“Olen kokenut onnistuneeni tämän lukuvuoden aikana niin monta kertaa oppilaiden ja itseni kanssa, etten voi kun olla tyytyväinen tähän koulutukseen ja omaan matkaani. Tästä ovat hyötyneet kaikki!”

Oulussa 27.3. valmistuneiden ohjaajien juhlaa! Kuvasta puuttuu yksi ryhmämme jäsen.

Kasvatus- ja opetusalalla suurimmiksi haasteiksi moni kokee perheiden, lasten ja nuorten kuin opettajien ja henkilökunnankin pahan olon, hektisyyden ja kiireen sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen riittämättömät taidot.

“Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus vastaa aivan mahtavasti näihin haasteisiin.”

“Ennen tunnetaito-ohjaajakoulutuksen aloittamista ajattelin, että tunnetaidot ovat lähinnä ajattelun tasolla tapahtuvia asioita.”

Koulutuksessa kuljetaan kahta rinnakkaista polkua – toinen on ammatillinen polku kohti tunnetaito-ohjaamista ja toinen on oma sisäinen matka omiin tunteisiin ja niistä vastuun ottamiseen. Usein merkityksellisemmäksi nousee juurikin oma prosessi, mikä hyödyttää tunnetaito-ohjaajuuden lisäksi opiskelijaa itseään ja hänen läheisiäänkin.

“Olen nauttinut koulutuksen loogisesta sisällön rakenteesta ja laajuudesta. Ymmärrän nyt, että uusien tietojen ja taitojen oppimisessa omakohtainen kokemus on ollut ihan välttämätöntä.”

“Oppiminen ja opiskelu tunnetaitoryhmässä, ovat olleet elämäni paras koulutus. Olen kokenut valtavan sisäisen myllerryksen ja matka on ollut huikea seikkailu.”

“Vaikka lähdin tähän koulutusprosessiin puhtaasti työni vuoksi, olen saanut tästä paljon myös itselleni.”

“Koulutuksen kirjallisuus, tehtävät, läsnäolopäivät ja erilaiset harjoitteet saivat minut näkemään kirkkaammin, minkä kaiken olen aiemmin ohittanut.”

“Perheessäni on aina puhuttu tunteista avoimesti, mutta nyt niistä puhutaan entistä syvemmin ja avataan niitä paremmin.”

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa on mukana neljä vierailevaa kouluttajaa pääkouluttajan lisäksi. Oulun koulutuksessa pääkouluttajana toimi koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen ja apukouluttajana kouluttajamme Titta Karanta.

 • “Kouluttajat olivat kaikki todella ammattitaitoisia ja sitoutuneita. Suosittelen koulutusta kaikille, jotka työskentelevät lasten kanssa.”
 • “Huippuhienosti suunniteltu kokonaisuus ja aivan ihania, taitavia kouluttajia. Suosittelen!”
 • “Kiitos! Anne-Mari on suuri timantti! Ja kaikki kouluttajat ovat olleet niin taitavia, mukaansatempaavia ja aitoja ihmisiä.”
Hyväksyvän, myönteisen kosketuksen merkitys tuli myös tutuksi koulutuksen aikana.

“Olet synnyttänyt meille Suomeen hienon koulutuksen! Kaikesta näkee, että olet paneutunut asioihin täydellä sydämellä ja taidolla. On ollut ilo seurata opetustasi.”

Vielä kerran lämpimät onnittelut, tuoreet Lasten Tunnetaito-ohjaajat!


Kiinnostuitko koulutuksesta?

Tampereella kesäkuussa alkavaan koulutukseen mahtuu vielä yksi hakija. Syksyn koulutukset starttaavat Mikkelissä, Lahdessa, Helsingissä ja Rovaniemellä elo- ja syyskuussa – hae mukaan!

Katso alkavat koulutukset ja hakuohjeet täältä.

Tulossa uudet koulutusryhmät myös Poriin, Ouluun ja Turkuun – seuraa sivujamme tarkemmista tiedoista.


Webinaari 11.4. – vielä muutama paikka vapaana!

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan tunteista ja niihin vaikuttamisesta webinaariin torstaina 11. huhtikuuta klo 18-19!

Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen ja kouluttaja Inkeri Meriluoto kertovat, miten tarpeet vaikuttavat tunteiden takana – ja miten voit itse vaikuttaa niihin! Samalla kuulet ja voit kysyä lisää Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta.

Varaa paikkasi täältä.

“Tämä koulutus on ihan kymppi plus!” Tampereelta valmistui jo toinen ryhmä Lasten Tunnetaito-ohjaajia

Tampereen kesäyliopistolta valmistui tammikuussa jo toinen ryhmä Lasten Tunnetaito-ohjaajia. Tähän upeaan ammattilaisten joukkoon kuuluu sekä toiminta- että puheterapeutteja, opettajia, varhaiskasvattajia, yrittäjiä kuin lähi- ja mielenterveyshoitajiakin.

Kaiken kaikkiaan Lasten Tunnetaito-ohjaajaksi on valmistunut jo yli 200 kasvatusalan ammattilaista, ja heidän vetämissään ryhmissä on viety tunnetaitoja tuhansille lapsille.

Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutusmatka on ollut yksi tämän hetkisen elämäni merkittävin prosessi, joka jatkuu edelleen ja varmasti vielä pitkään!

Tunne&Taida onnittelee vielä kerran!

Ohjaajuudesta oli opittu paljon. Mikä on olennaista ja missä halutaan vielä kehittyä?

Miten opiskelijat kokivat vuoden oppimismatkansa?

Vaikka työtä lasten parissa on tehnyt jo jonkin aikaa, antoi tunnetaito-ohjaaja-koulutus aivan uudenlaista syvyyttä ja ohjaamisen taitoa omaan tekemiseen.

Koulutus antoi lisää ymmärrystä lapsen toiminnan taustalla olevista syistä, ja tätä kautta uudenlaisia keinoja lähestyä ja ohjata lasta. Koulutus antoi myös runsaasti uusia työvälineitä, menetelmiä ja käytännön harjoituksia tulevaan.

Sain paljon lisätietoa teoriatasolla tunteista, stressistä, aivojen toiminnasta, hermostosta yms., mikä on lisännyt ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä.

Koen, että olen oppinut paljon myös itsestäni ja omista tunteistani ja niiden taustalla vaikuttavista asioista. Tämä on ollut yksi tärkeimmistä opeista ja toisaalta se on antanut paljon myös ohjaajana kasvamiseen.

Tampereella 16.1. valmistuneiden ja viittä vaille valmistuneiden ohjaajien juhlaa!

Lähipäivät ovat painuneet ihanana muistona mieleen. Oppimistani ovat tukeneet erityisesti ryhmässä tapahtuneet keskustelut ja toteutetut harjoitteet.

Kouluttajan tapa puhua elävästi ja innostuneesti sekä kohdata jokainen osallistuja tuntui tosi hyvältä. Tarjosit hyvän mallin tuleville ohjaajille.

Koulutus on ollut todella ammattitaitoinen, sisältö on ollut huikea ja erittäin mielenkiintoinen. Koulutuksen monimuotoisuus on ollut hieno asia. Ensimmäinen koulutus missä ei ole tullut kyllästymistä.

Lasten tunnetaitoryhmissä oli opeteltu mm. jämäkkyyttä ja oikeus omiin rajoihin oli jäänyt myös lasten mieleen.

Entä mitä tapahtui lopputöinä tehdyissä lasten tunnetaitoryhmissä?

Olin yllättynyt siitä, kuinka kaikki lapset ryhmässä heittäytyivät tunnemaalaukseen ja siitä, että vaikka maalausten aikana saatettiin puhua niitä näitä, maalauksista kertoessaan oltiin aina aiheen ytimessä.

Ryhmässä tapahtui palautteiden mukaan selvää muutosta kymmenen kerran aikana. Tunnesanat tulivat aktiivisempaan käyttöön sekä kotona että päiväkodissa. Myös tunteiden säätelyssä ja ilmaisussa näkyi muutosta.

Tunnetaitoryhmissä oli harjoiteltu vaikka mitä!

Tosi mukava kerho, tunnit aina erilaisia ja kivoja. Joskus on ihanan toimeliaita tunteja, mutta joskus myös rentouttavia. Mä tykkäsin erityisesti kaikista luovista taidejutuista ja tunteisiin liittyvät leikit oli mukavia. Opin paljon uutta eri tunteista.

Tunnetaitoryhmään osallistunut nuori

Meillä jokaisella on tunnetaitoja, joita käytämme joka ikinen päivä arkisissa ohikiitävissä hetkissä. Usein huomaamattammekin. Voimme kuitenkin aina kehittää omia taitojamme ja parantaa siten oman elämämme laatua ja vaikuttaa niin myös ihmissuhteisiimme, perheemme hyvinvointiin kuin terveyteemmekin. Itsestään saa pitää huolta ja itsensä puolella saa kulkea!

Lapset oppivat tunnetaitoja meiltä aikuisilta. Niiltä, joiden kanssa he viettävät arkeaan. Siksi tunnetaito-ohjaajia tarvitaan. Mallintamaan, ohjaamaan ja olemaan läsnä ihmisenä ihmiselle. Tuntevana ja yhdessä tunteiden maailmaa tutkien.

Sillä tutkittavaa siinä tosiaan riittää!


Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja?

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus on vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus, jota voi
opiskella eri puolilla Suomea kesäyliopistoilla. Täältä löydät alkavat ja meneillään olevat koulutusryhmät.

Etsi itseäsi lähinnä alkava ryhmä ja hae mukaan kasvavaan joukkoomme!

Kokemuksia voit lukea täältä tai katsoa lyhyen videon opiskelijoiden kertomana täältä.

Vuosi koulutusta täynnä – Lasten Tunnetaito-ohjaajat valmistuivat Järvenpäästä!

Järvenpäässä koettiin joulukuussa sekä riemun että haikeuden hetkiä, kun tiiviiksi muodostunut ryhmä ammattilaisia sai vuoden koulutuksen päätökseen ja valmistui Lasten Tunnetaito-ohjaajiksi.

Uusia taitoja tunnetaitojen tukemiseen on vuoden aikana opeteltu itse ja lopputyönään kukin toteutti tunnetaitoryhmän lapsille tai nuorille. Näin ohjaajat pääsivät myös tutkimaan tukemisen vaikutuksia niin lapsiin kuin itseensä.

Koulutuksen myötä työskentelyssäni luokanopettajana oli nyt selkeästi erilainen näkökulma.

Aikaisemmin tunnekasvatukseni oli enemmän keskustelevaa ja pohtivaa, esimerkiksi satujen pohjalta keskustelua. Nyt korostin kehollisuutta, liikettä ja hengitystä, luovaa tunnetyöskentelyä ja esimerkiksi mielikuvaharjoittelua keskustelun ohessa.

Vastavalmistuneiden ohjaajien riemua Järvenpäässä 9.12.2018. Kuvasta puuttuu yksi ryhmämme jäsen.

Kukin ohjaaja vie koulutuksessa oppimiaan taitoja ja syventynyttä ymmärrystään omaan työympäristöönsä niin fysioterapian, varhaiskasvatuksen, luokan opetuksen, kuraattorin, lähihoitajan kuin perhepäivähoitajankin tehtävien rikastamiseksi.

Tunnetaitojen opettamisen kautta koetaan usein syvempää yhteyttä lapsiin ja myös ymmärrys lapsen kokemuksista syventyy.

Inhimillisenä, tasaveroisesti tuntevana ihmisenä lasten kanssa oleminen on molemmin puolin palkitsevaa. Sekä ohjaajalle että lapsille.

Tunnetaitoryhmän ohjaaminen jännitti minua aluksi paljon. Mietin omia taitojani opettaa lapsille asioista, joita vielä itsekin harjoittelen. Ymmärsin kuitenkin, että opettamista tärkeämpää on kohtaaminen. Ilman ennakkoluuloja ja asenteita voin kohdata lapset arvostavasti käyttäen empatiaa.

Ohjaajana tärkein työkaluni on minä itse, omat ajatukseni ja oma suhtautumiseni asioihin. Läsnäoloni ja vuorovaikutukseni lasten kanssa luo kaiken pohjan turvalliselle kohtaamiselle, joka taas itsessään on edellytys uusien asioiden harjoittelulle ja niiden oppimiselle. Leikillinen asenne, läsnäolo ja pyrkimys hyvään kontaktiin lasten kanssa on ollut tavoitteenani. On ollut helpottavaa huomata, että riitän omana itsenäni.

Tunteista kertovia lasten kirjoja on jo varsin paljon saatavilla.

Ohjatessani ryhmääni minulle kirkastui, miten merkityksellistä on, että olen ohjaajana itse kohdannut niin laajan tunteiden kirjon. Miten voisin ohjata lasta, jos olisin itse ihan lukossa ja tukossa?

Yhteys omaan itseen on syventynyt monella tapaa. Asioita on oikeasti ymmärtänyt ja kokenut, eikä oppi ole jäänyt pintapuoliseksi kirja- tai asiatiedoksi.
Sanojen vaikutuksia näkyväksi luovan tunnetyöskentelyn kautta.

Palautteita vuoden koulutusmatkasta:

 • Ehdottomasti suosittelen koulutusta! Aivan mieletön, huikea, upea ja tärkeä koulutus!
 • Suurin hyöty on ollut oman vahvuuden ja tunnetaitojen oppiminen. Sitä kautta voin olla myös parempi vanhempi ja kasvattaja.
 • Hyödyllisimmäksi olen kokenut omien tarpeiden kuulemisen tärkeyden, myötätunnon voiman ja ymmärryksen kasvun lasta kohtaan.
 • Se tapa, jolla kouluttaja on ollut läsnä todellisena ja aitona meille opiskelijoille, on ollut kertakaikkisen aseista riisuvaa ja koskettavaa. Kiitos inspiraatiosta ja lämmöstäsi.

Onnea kaikille valmistuneille ohjaajille vielä kerran!


Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja?

Työskenteletkö lasten tai nuorten parissa? Tule mukaan vuoden koulutusmatkalle!

Koulutusryhmiä käynnistyy vuonna 2019 usealla paikkakunnalla, mm. Hämeenlinnassa, Oulussa, Turussa, Kuopiossa, Järvenpäässä ja Kajaanissa. Syksyksi 2019 on tarjolla myös ensimmäinen LTTO-koulutus Helsingissä!

Katso tarkemmat paikkakuntakohtaiset tiedot ja lisätietolinkit tämän sivun kautta ja hae mukaan nyt!

Tervetuloa mukaan

oppimaan tunteista

ja tunnetaidoista

sekä niiden tukemista kokemuksellisesti!

Seinäjoella valmistui uusi ryhmä Lasten Tunnetaito-ohjaajia – onnittelut!

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistolla Seinäjoella oli viime viikolla juhlan tuntua. Joukko kasvatus-, opetus- ja terapia-alan ammattilaisia valmistui vuoden kouluttautumisen jälkeen Lasten Tunnetaito-ohjaajiksi.

Vielä kerran lämpimät onnittelut!

Koulutus on kartuttanut valmistuneiden omia tunnetaitoja sekä antanut tietoa lasten tunnetaitojen kehittymisestä ja niiden tukemisesta. Lopputyönään ohjaajat suunnittelivat ja toteuttivat lasten tunnetaitoryhmän valitsemalleen lasten tai nuorten ryhmälle. Yksi tunnetaitoryhmä toteutettiin kehitysvammaisten parissa. Kaikissa tunnetaitoryhmissä oli koettu oppimista sekä osallistuneiden lasten tai nuorten kuin ryhmää luotsanneiden ohjaajien taholla.

”Olen oppinut valtavasti tämän koulutuksen varrella niin itsestäni kuin muista, tunnetaidoista kaikenkaikkiaan. Tunnekehoyhteys on vahvistunut ja olen voimaantunut ja eheytynyt kohdattuani sisäisen lapseni. Koen itsetuntemukseni kasvaneen.

Olen saanut tietoa lapsen tunnekehityksestä, tarpeista ja selviytymisstategioista. Ohjaajana toimimiseen olen saanut varmuutta ja syvyyttä sekä runsaasti erilaisia menetelmiä käytettäväkseni.”

Valmistujaisiloa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistolla 21.11.2018. Kuvasta puuttuu yksi ryhmämme jäsen.

Tunnetaitoja ohjaajat eivät tue pelkästään ryhmissä, vaan tunteiden kuuleminen ja lapsen tukeminen on parhaimmillaan läsnä ihan tavallisissa arkisissa kohtaamisissa.

Olen lopputyön myötä oivaltanut, että juuri se arjessa tapahtuva tunnetaitojen harjoittelu on pienille lapsille kaikkein tehokkainta.

Tunnetaitoryhmät ovat myös tärkeitä ja niissä harjoitellaan ja oivalletaan suuriakin asioita. Kuitenkin pienille se arjessa, aidoissa tilanteissa tapahtuva aikuisen tuki tunnetaitoihin on mielestäni merkittävintä. Siksi toivoisin, että tunnetaito-opinnot tulisivat keskeisemmäksi osaksi kaikkien varhaiskasvattajien koulutusta.”

Kukin ohjaaja vie ohjaamisen taitojaan omalle työkentälleen – päiväkotiin, alakouluun, yläasteelle, kuntoutusterapiaan tai yksityisiin ohjaushetkiin.

”Näen asiat, tunteet ja tarpeet monipuolisemmin ja enemmän sydämellä. Jotkin asiat/tilanteet eivät ole minulle enää niin mustavalkoista oikein-väärin ajattelua. Ymmärrän paremmin omia tunteita ja tarpeitani, mutta myös toisen tunteita ja tarpeita.

Olen päässyt välillä hyvinkin syvälle ihmisyyden ytimeen harjoitusten ja oman mietiskelyn avulla miettien taustalla olevia tarpeita. Ymmärrys lapsen tunne-elämästä on kasvanut hurjasti.”


Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja? Hae mukaan koulutukseen.

Uusia ryhmiä alkaa
vuonna 2019 jo yhdeksällä paikkakunnalla!

Lue lisää täältä.