Vuosi koulutusta täynnä – Lasten Tunnetaito-ohjaajat valmistuivat Järvenpäästä!

Järvenpäässä koettiin joulukuussa sekä riemun että haikeuden hetkiä, kun tiiviiksi muodostunut ryhmä ammattilaisia sai vuoden koulutuksen päätökseen ja valmistui Lasten Tunnetaito-ohjaajiksi.

Uusia taitoja tunnetaitojen tukemiseen on vuoden aikana opeteltu itse ja lopputyönään kukin toteutti tunnetaitoryhmän lapsille tai nuorille. Näin ohjaajat pääsivät myös tutkimaan tukemisen vaikutuksia niin lapsiin kuin itseensä.

Koulutuksen myötä työskentelyssäni luokanopettajana oli nyt selkeästi erilainen näkökulma.

Aikaisemmin tunnekasvatukseni oli enemmän keskustelevaa ja pohtivaa, esimerkiksi satujen pohjalta keskustelua. Nyt korostin kehollisuutta, liikettä ja hengitystä, luovaa tunnetyöskentelyä ja esimerkiksi mielikuvaharjoittelua keskustelun ohessa.

Vastavalmistuneiden ohjaajien riemua Järvenpäässä 9.12.2018. Kuvasta puuttuu yksi ryhmämme jäsen.

Kukin ohjaaja vie koulutuksessa oppimiaan taitoja ja syventynyttä ymmärrystään omaan työympäristöönsä niin fysioterapian, varhaiskasvatuksen, luokan opetuksen, kuraattorin, lähihoitajan kuin perhepäivähoitajankin tehtävien rikastamiseksi.

Tunnetaitojen opettamisen kautta koetaan usein syvempää yhteyttä lapsiin ja myös ymmärrys lapsen kokemuksista syventyy.

Inhimillisenä, tasaveroisesti tuntevana ihmisenä lasten kanssa oleminen on molemmin puolin palkitsevaa. Sekä ohjaajalle että lapsille.

Tunnetaitoryhmän ohjaaminen jännitti minua aluksi paljon. Mietin omia taitojani opettaa lapsille asioista, joita vielä itsekin harjoittelen. Ymmärsin kuitenkin, että opettamista tärkeämpää on kohtaaminen. Ilman ennakkoluuloja ja asenteita voin kohdata lapset arvostavasti käyttäen empatiaa.

Ohjaajana tärkein työkaluni on minä itse, omat ajatukseni ja oma suhtautumiseni asioihin. Läsnäoloni ja vuorovaikutukseni lasten kanssa luo kaiken pohjan turvalliselle kohtaamiselle, joka taas itsessään on edellytys uusien asioiden harjoittelulle ja niiden oppimiselle. Leikillinen asenne, läsnäolo ja pyrkimys hyvään kontaktiin lasten kanssa on ollut tavoitteenani. On ollut helpottavaa huomata, että riitän omana itsenäni.

Tunteista kertovia lasten kirjoja on jo varsin paljon saatavilla.

Ohjatessani ryhmääni minulle kirkastui, miten merkityksellistä on, että olen ohjaajana itse kohdannut niin laajan tunteiden kirjon. Miten voisin ohjata lasta, jos olisin itse ihan lukossa ja tukossa?

Yhteys omaan itseen on syventynyt monella tapaa. Asioita on oikeasti ymmärtänyt ja kokenut, eikä oppi ole jäänyt pintapuoliseksi kirja- tai asiatiedoksi.
Sanojen vaikutuksia näkyväksi luovan tunnetyöskentelyn kautta.

Palautteita vuoden koulutusmatkasta:

  • Ehdottomasti suosittelen koulutusta! Aivan mieletön, huikea, upea ja tärkeä koulutus!
  • Suurin hyöty on ollut oman vahvuuden ja tunnetaitojen oppiminen. Sitä kautta voin olla myös parempi vanhempi ja kasvattaja.
  • Hyödyllisimmäksi olen kokenut omien tarpeiden kuulemisen tärkeyden, myötätunnon voiman ja ymmärryksen kasvun lasta kohtaan.
  • Se tapa, jolla kouluttaja on ollut läsnä todellisena ja aitona meille opiskelijoille, on ollut kertakaikkisen aseista riisuvaa ja koskettavaa. Kiitos inspiraatiosta ja lämmöstäsi.

Onnea kaikille valmistuneille ohjaajille vielä kerran!


Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja?

Työskenteletkö lasten tai nuorten parissa? Tule mukaan vuoden koulutusmatkalle!

Koulutusryhmiä käynnistyy vuonna 2019 usealla paikkakunnalla, mm. Hämeenlinnassa, Oulussa, Turussa, Kuopiossa, Järvenpäässä ja Kajaanissa. Syksyksi 2019 on tarjolla myös ensimmäinen LTTO-koulutus Helsingissä!

Katso tarkemmat paikkakuntakohtaiset tiedot ja lisätietolinkit tämän sivun kautta ja hae mukaan nyt!

Tervetuloa mukaan

oppimaan tunteista

ja tunnetaidoista

sekä niiden tukemista kokemuksellisesti!

Seinäjoella valmistui uusi ryhmä Lasten Tunnetaito-ohjaajia – onnittelut!

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistolla Seinäjoella oli viime viikolla juhlan tuntua. Joukko kasvatus-, opetus- ja terapia-alan ammattilaisia valmistui vuoden kouluttautumisen jälkeen Lasten Tunnetaito-ohjaajiksi.

Vielä kerran lämpimät onnittelut!

Koulutus on kartuttanut valmistuneiden omia tunnetaitoja sekä antanut tietoa lasten tunnetaitojen kehittymisestä ja niiden tukemisesta. Lopputyönään ohjaajat suunnittelivat ja toteuttivat lasten tunnetaitoryhmän valitsemalleen lasten tai nuorten ryhmälle. Yksi tunnetaitoryhmä toteutettiin kehitysvammaisten parissa. Kaikissa tunnetaitoryhmissä oli koettu oppimista sekä osallistuneiden lasten tai nuorten kuin ryhmää luotsanneiden ohjaajien taholla.

”Olen oppinut valtavasti tämän koulutuksen varrella niin itsestäni kuin muista, tunnetaidoista kaikenkaikkiaan. Tunnekehoyhteys on vahvistunut ja olen voimaantunut ja eheytynyt kohdattuani sisäisen lapseni. Koen itsetuntemukseni kasvaneen.

Olen saanut tietoa lapsen tunnekehityksestä, tarpeista ja selviytymisstategioista. Ohjaajana toimimiseen olen saanut varmuutta ja syvyyttä sekä runsaasti erilaisia menetelmiä käytettäväkseni.”

Valmistujaisiloa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistolla 21.11.2018. Kuvasta puuttuu yksi ryhmämme jäsen.

Tunnetaitoja ohjaajat eivät tue pelkästään ryhmissä, vaan tunteiden kuuleminen ja lapsen tukeminen on parhaimmillaan läsnä ihan tavallisissa arkisissa kohtaamisissa.

Olen lopputyön myötä oivaltanut, että juuri se arjessa tapahtuva tunnetaitojen harjoittelu on pienille lapsille kaikkein tehokkainta.

Tunnetaitoryhmät ovat myös tärkeitä ja niissä harjoitellaan ja oivalletaan suuriakin asioita. Kuitenkin pienille se arjessa, aidoissa tilanteissa tapahtuva aikuisen tuki tunnetaitoihin on mielestäni merkittävintä. Siksi toivoisin, että tunnetaito-opinnot tulisivat keskeisemmäksi osaksi kaikkien varhaiskasvattajien koulutusta.”

Kukin ohjaaja vie ohjaamisen taitojaan omalle työkentälleen – päiväkotiin, alakouluun, yläasteelle, kuntoutusterapiaan tai yksityisiin ohjaushetkiin.

”Näen asiat, tunteet ja tarpeet monipuolisemmin ja enemmän sydämellä. Jotkin asiat/tilanteet eivät ole minulle enää niin mustavalkoista oikein-väärin ajattelua. Ymmärrän paremmin omia tunteita ja tarpeitani, mutta myös toisen tunteita ja tarpeita.

Olen päässyt välillä hyvinkin syvälle ihmisyyden ytimeen harjoitusten ja oman mietiskelyn avulla miettien taustalla olevia tarpeita. Ymmärrys lapsen tunne-elämästä on kasvanut hurjasti.”


Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja? Hae mukaan koulutukseen.

Uusia ryhmiä alkaa
vuonna 2019 jo yhdeksällä paikkakunnalla!

Lue lisää täältä.

Vuoden 2019 koulutuksiin haku käynnistynyt!

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksia käynnistyy vuonna 2019 usealla paikkakunnalla läpi Suomen!

Valmistuneita ohjaajia on Suomessa vuoden loppuun mennessä jo lähes 200 ja koulutuksen mukaista tunnetaito-ohjausta on ohjattu jo tuhansille lapsille niin kouluissa, päiväkodeissa, toimintaterapiassa, psykiatrisessa sairaanhoidossa, fysioterapiassa, sijaisperheissä, harrastusryhmissä kuin yksityisyrittäjienkin tarjoamina ryhmäpalveluina.

Ohjaajat toimivat omilla työpaikoillaan lasten ja nuorten tunnetaitojen tukijana oman työnkuvansa sisällä.

Monille ohjaajille on avautunut myös uusia työtehtäviä koulutuksen myötä.

Neuvontaa, tukemista, kiertävänä ohjaajana eri ryhmissä toimimista, ryhmien ohjaamista oman talon sisällä useammalle ryhmälle, lasten kanssa kahden toimimista tunnesäätelyä harjoitellen jne. Osa tarjoaa ohjausta yksityisesti yrittäjänä, osana omaa palvelukokonaisuuttaan.

Onpa muutama kollega yhdistänyt hynttyynsä ja aloittanut yhteistyönkin tunnetaitojen tiimoilta. Vertaistuen merkitys koulutusryhmissä onkin merkittävä – on arvokasta kuulla ja jakaa kokemuksia kasvatus-, opetus, hoito- ja sosiaalisen alan eri ammattilaisten kanssa.

Järvenpäästä valmistuneet tunnetaito-ohjaajat 15.4.2018

Tunnetaitoryhmällä on sekä yksilölle että koko lapsiryhmälle myönteinen vaikutus

Tunnetaitoryhmissä tunteita koetaan ja niiden kanssa toimimista harjoitellaan itse monien eri menetelmien avulla – luovilla työskentelytavoilla, myönteisellä kosketuksella ja saduilla, hengityksellä ja kehon kuuntelulla, kehollisilla ja liikkeellisillä menetelmillä, draaman keinoin ja myönteisen vuorovaikutuksen keinoin.

Koulutuksessa opiskelijat pääsevät itse kokemaan ja näin juurruttamaan taitoja itseensä koko vuoden ajan. Koulutus onkin myös opiskelijalle itselleen usein kasvattava matka omiin tunnetaitoihin, entistä selkeimpiin oman hyvinvoinnin rajoihin ja itsensä ilmaisuun. Kaikki taitoja, joita mallinnamme ryhmissä lapsille.

– Vaikka tunnetaitoryhmä ei ole terapiaa, sillä on usein terapeuttinen vaikutus lapsiin ja nuoriin. Läsnä on koulutettu, myötätuntoinen ja itsekin tunteva ohjaaja. Kun lapsi saa tilaa ja konkreettisia keinoja ja väyliä ilmaista itseään, moni tunnemykkyrä avautuu ja hermosto rauhoittuu. Ihanteellisinta toki on, jos tunnetaitohetkiä järjestetään lapsille ympäri lukuvuoden, mutta jo muutamienkin kertojen ryhmissä voi tapahtua paljon, sanoo koulutuksen kehittäjä ja pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen.
– Lapsi rohkaistuu pienin askelin olemaan enemmän se, joka on ja epämukavatkin tunteiden kokemiset normalisoituvat. Minä saankin olla minä – kaikkine väreineni! Näitä kokemuksia on joka kerta yhtä koskettava kuulla.
Ryhmien ohjaaminen vaikuttaa myönteisesti myös ohjaajaan itseensä – merkityksen kokemus työssä kasvaa, kun lapsia pystyy oikeasti auttamaan ja yhteys lapsiin syvenee.

“On mahtava tunne, kun on saanut varmuutta tukea lapsia eri tilanteissa konkreettisten työkalujen avulla.”

Miten sinä haluaisit tukea lapsia tai nuoria tunnetaidoissa, mikä olisi sinua kutsuva toimintakenttä? Millaisessa nykyisessä työssäsi haluaisit taitojasi syventää ja siten pystyä varmemmin tukemaan kohtaamiasi lapsia?

Koulutuksessa saat myös kattavan Lasten Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion käyttöösi. Kansiossa on yli 100 harjoitetta, ryhmärungot ja mallikerrat, materiaalivinkkejä, erityistarpeisten lasten ryhmäkertavinkkejä ja vanhempien tukimateriaaleja.

Katso opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta videolta täältä.

Koulutuksia yhdeksällä paikkakunnalla – valitse omasi

Monimenetelmällistä vuoden täydennyskoulutusta järjestetään tällä hetkellä YlivieskassaHämeenlinnassa, TampereellaJärvenpäässäOulussa, Turussa, Kouvolassa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Seinäjoella. Katso tarkemmat paikkakohtaiset tiedot täältä.

Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa pääset lopputyönä suunnittelemaan ja toteuttamaan lapsiryhmälle tunnetaitoryhmän. Näin työpaikkasi hyötyy koulutuksen annista jo koulutuksen aikana. Lasten Tunnetaito-ohjaajanimike on jo monilla työpaikoilla arvostettu nimike ja kertoo yrityksen tai toimipaikan arvoista jo itsessään. Siten koulutettu ohjaaja on kasvatusalan toiminnassa myös kilpailuvaltti. Lopputyön voi ohjata myös muualla kuin oman työpaikan sisällä.

Hae mukaan hyvissä ajoin ennen viimeistä hakupäivää – soveltuvat hakijat valitaan koulutuksiin hakemusjärjestyksessä. Tervetuloa mukaan!

Tunnetaitojen aika on nyt!

Pääkouluttajina lähiosioilla Inkeri Meriluoto (Etelä-Suomi), koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen (Etelä-Suomi) sekä Titta Karanta (Pohjois-Suomi). 

Sinustako Lasten Tunnetaito-ohjaaja? Hae mukaan syksyn ryhmiin!

Tunnetaitoja tarvitaan ja niistä puhutaan, mutta miten saada kattava työkalupakki tunnetaitojen ohjaamiseen omaan työhön?

Tunne&Taida:n järjestämä Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen mukaista tunnetaito-ohjaustyötä on ohjattu jo tuhansille lapsille Suomessa! Koulutus on poikkeuksetta saanut erinomaista palautetta opiskelijoilta eritoten sen käytännönläheisyydestä ja myönteisistä vaikutuksista myös opiskelijan omaan elämään.

Tunnetaito-ohjauksen myötä lapset rohkaistuvat ilmaisemaan itseään ja tunteitaan, oppivat myönteisiä sosiaalisia taitoja, kasvattavat itsetuntemustaan ja saavat keinoja toimia erilaisten tunteiden kanssa. Tunnetaitoja harjoitellaan koulutetun ohjaajan kanssa ja toistojen myötä uudet opit voivat siirtyä asteittain myös lapsen arkeen.

Lasten Tunnetaito-ohjaajille 11/2017 tehtyyn kyselyyn vastanneista 97% koki, että pystyy koulutuksen myötä tukemaan lasta paremmin.

Tunnetaitoryhmissä harjoitelluksi tulee tunnetaitoihin liittyen niin vahvistavan ajattelun taidot kuin sosiaalisetkin taidot. Haluaisitko sinä tukea lapsia ja oppia keinoja toimia hankalissa tunnetilanteissa lasten ja nuorten kanssa?

Hae nyt mukaan koulutukseen ja ammenna ammatillisen tietotaidon lisäksi käytännön työkaluja myös itsellesi omaan tunne-elämääsi.

Syksyllä 2018 koulutusryhmiä aloitetaan Oulussa, Ylivieskassa ja Hämeenlinnassa. Haku ryhmiin on nyt käynnissä. Katso lisätietoa ja linkit järjestäviin opistoihin hakuohjeineen täältä.

Keväällä 2019 aloitamme ryhmät uusilla paikkakunnilla Turussa ja Kajaanissa sekä tuttuun tapaan Järvenpäässä ja Tampereella!

Paikkakuntakohtaiset aloituspäivät opistolinkkeineen löydät täältä.

Lue kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta eri ammattilaisten kertomana.

Hae kasvavaan joukkoomme mukaan!

Lisätietoa ja kyselyt: koulutus (at) tunnejataida.fi

Kouluttajina Inkeri Meriluoto (Etelä-Suomi), koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen (Etelä-Suomi) sekä Titta Karanta (Pohjois-Suomi).

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus rantautuu myös Turkuun!

Ilolla saamme ilmoittaa, että uutena paikkakuntana saamme nyt tarjota myös Turussa Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutusta!

Tammikuussa 2019 alkavaan koulutusryhmään otetaan jo hakemuksia Turun Kesäyliopistolla vastaan. Tarkemmat aikataulut, kustannukset ja muut tiedot löytyvät Turun Kesäyliopiston sivuilta. Hakemukset suoraan opistolle.

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa pääset tekemään omaa matkaasi tunteisiisi ja tunnetaitojen kehittämiseen sekä ammatillista matkaa kohti tunnetaito-ohjaajuutta. Peruskoulutuksen jälkeen voit ohjata monimenetelmällisesti tunnetaitoja lapsille ja nuorille oman työsi ohessa tai sen lisäpalveluna.

Turussa lähiosioiden kouluttajana toimii tunnetaito-ohjaajakouluttaja Inkeri Meriluoto. Mukana myös vierailevia kouluttajia. Koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen on mukana koulutuksen 1. ja 6.osiolla.

Lue koulutuksen sisällöstä täältä. Kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta eri ammattilaisilta löydät täältä

Palautteita koulutuksesta:

”Ehdottomasti paras ja merkittävin koulutus, missä olen koskaan ollut! Mukaan lukien viiden vuoden yliopisto-opinnot ja lukuisat hyödyllisetkin täydennyskoulutukset.”

”LTTO-koulutus oli parasta, mitä olen elämässäni kokenut. Löysin itseni ja opin tunnistamaan, sietämään ja ilmaisemaan tunteitani. Suosittelen koulutusta lämpimästi, mutta siihen on oltava valmis panostamaan ja itsensä laittamaan likoon.”

”Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen antia ei voi mitata millään, niin arvokasta se on. Vaikuttaa koko elämän hyvinvointiin. Tarvitsee myös omaa panostusta paljon.”

 ”Tämä koulutus pitäisi olla kaikkiin terveys- ja sosiaalialan koulutuksiin kuuluva.”

”Oman tunne-elämän avautuminen on koulutuksen parasta antia. Uusi ymmärrys toisten kohtaamisessa. Ymmärrys avautunut kohtaamaan haastavasti käyttäytyviä ihmisiä.”

 

Tervetuloa mukaan kouluttautumaan tunteiden maailmaan!

Tunnetaitotyötä maailmalle tuoreiden Lasten Tunnetaito-ohjaajien kautta!

Järvenpäässä valmistui tänään joukko upeita Lasten Tunnetaito-ohjaajia vuoden ammatillisesta täydennyskoulutuksesta. Tunne&Taida onnittelee!

Osa ohjaajista vei tunnetaitoja päiväkotiryhmiin, osa omiin koululuokkiinsa, osa erityislasten luokkiin, osa hyvinkin kipeitä kokemuksia kohdanneiden lasten kuntoutukseen. Kuulimme upeita lopputyöesityksiä tunnetaito-ohjaamisen viemisestä käytännön työhön lasten pariin.

Kun tunnetaitoihin on mahdollista panostaa koko lukuvuoden, arjen pienissäkin tilanteissa ja eri oppitunneilla, tunnetaito-ohjauksen hedelmät voivat olla käänteentekeviä. Levottomasta, toisiaan kiusaavasta luokasta kuoriutuukin toisiaan tukeva, tunnesäätelytaitoja hallitseva luokka, jonka muutoksen muutkin kollegat huomaavat.

“On selvää ettei ilman tätä omaa matkaa, voi muille opettaa kuin jotain teoriaa. Kokemuksellisuus on kaiken ydin.”

Ohjaajat ovat kulkeneet tunteikkaan vuoden matkan niin itseensä ja omiin tunteisiinsa kuin ammatilliseen lasten tunnetaitojen ohjaamiseenkin.

Vastavalmistuneet ohjaajat ja kouluttaja. Kuvasta puuttuu kaksi ryhmämme jäsentä.

“Tämä koulutus on antanut minulle uuden elämän. Katselen asioita erilailla kuin ennen. Näen ihmiset ja tilanteet tunnelasien läpi ja suodatan puheet kurkistellen mitä tarpeita sanojen takana piilee.”

“Osaan olla hiljaa ja antaa muille tilaa, kuunteleminen on muodostunut tärkeämmäksi. Olen myös itse näkyvämpi kuin aiemmin.”

“Kaikista parhaimmat läksyt on tunneläksyt!”

Tunnetaitotunneille osallistuneet 4.lk oppilaat

Luova tunnetyöskentely ja satuhieronta olivat tunnetaitoryhmissä ehdottomat suosikit niin lapsille kuin ohjaajillekin. Niiden äärellä lapsi kuin lapsi usein rauhoittui ja sai itseensä syvempää kosketusta. Myös sanoja tunnekokemuksille alkoi löytyä, kun niiden ilmaisulle oli ryhmässä turvallinen tila ja väylä.

Moni ohjaaja oli huomannut, että kun vastustavankin lapsen oli kohdannut myötätuntoisesti, alkoi vastustuksen alta tulla esiin ryhmän toiminnoista kiinnostunut ja osallistuva lapsi. “Voitko tehdä mullekin ton…ton satuhieronnan?”

Tunnetaitoja harjoitelleet lapset olivat kertoneet, että “en enää ärsyynny niin pienistä”, “osaan hillitä mun raivokohtauksia” ja “lisää tunnetaitotunteja, niissä on kivaa!”

“Tunteet ovat läsnä kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Vuorovaikutuksemme on hyvin tunnelähtöistä – tiedostimme sitä tai emme.”

“Siksi on tärkeää opettaa taitoja juuri ryhmässä, jotta harjoitukset simuloivat sitä, mitä todellisuuskin on.”

Ohjaajien kertomaa koulutuksesta:

  • Suhde oppilaisiin ja kaikkiin ihmisiin syvenee ja antaa enemmän. Koulutuksessa oppii empaattisen vuorovaikutuksen merkityksen ja voi löytää oman itsensä.
  • Tämä oppimismatkani on ollut erittäin vaativa, mutta myös kaiken vaivan arvoinen. Ihmettelen, kuinka vuodessa voi oppia niin paljon tärkeää ja merkityksellistä, joka voi muuttaa minua ihmisenä näin paljon.
  • Sanat eivät riitä kertomaan, miten onnellinen ja kiitollinen olen kaikesta kokemastani ja oppimastani!
  • Perusteellinen oman sisäisen matkan tekeminen ja kokemuspohjainen oppiminen lasten ja nuorten tunnetaitoryhmän ohjaamisesta.
  • Jos kaipaat välineitä, joiden avulla ratkoa lasten jatkuvaa riitelyä, ärsyttämisestä johtuvia ristiriitoja, hiljaisten ja arkojen rohkaisua, jaksamista omaan työhösi, hakeudu Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutukseen. Mikään ei ole niin kuin ennen koulutusta.
  • Jos olet valmis uskaltamaan ensin oman tunnemaailmasi ja -historiasi syvyyksiin, saat ihan uuden tavan ymmärtää, auttaa ja ohjata lapsia tunnehaasteissa.

“Karvoineni ja nahkoineni – mantelitumakkeesta etuotsalohkoon – olen itsessäni ohjaaja juuri siinä tilanteessa missä olen, juuri niinkuin kussakin tilanteessa reagoin ja toimin.”


Sinustako Lasten Tunnetaito-ohjaaja?

Lisätietoa Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta ja alkavista koulutusryhmistä löydät täältä.

Kokemuksia niin pienten lasten, nuorten kuin alakoululaistenkin kanssa tehtävästä tunnetaitotyöstä löydät täältä.

Tervetuloa kokemukselliselle matkalle itseesi ja tunnetaitojen maailmaan!

Tampereen ensimmäiset Lasten Tunnetaito-ohjaajat valmistuivat!

Tampereen Kesäyliopiston järjestämästä Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta valmistui eilen 14 ammattilaista tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaidoissa! Tunne&Taida onnittelee tuoreita ohjaajia!

Tämä joukko vie taitojaan eteenpäin kukin omalla työsarallaan niin päiväkoteihin, iltapäiväkerhoihin, fysioterapiaan, partioon, perhetyöhön, toimintaterapiaan kuin lasten psykiatriankin puolelle.

Tampereelta 28.3. valmistuneiden tunnetaito-ohjaajien riemua.

Jokainen valmistuneista ohjaajista oli oman kokemuksensa myötä sitä mieltä, että tunnetaitoja todellakin voi opettaa ryhmässä.

Ohjaajat kokivat, että juuri mallioppiminen, vertaisuus toisten lasten kanssa, toistot ja vuorovaikutuksessa välittyvät tunneviestit olivat keskeisiä asioita ryhmässä oppimisen eduksi.

Ryhmissä myös sattuu ja tapahtuu ja juuri niissä hetkissä on parhaat oppimisen mahdollisuudet. Vierellä oleva koulutettu tunnetaito-ohjaaja taitaa kanssasäätelyn ja osaa sanoittaa tilannetta kaikille auki myönteisesti, eikä tunteita tarvitse padota. Näin ymmärrys kasvaa ja syventyy kokemuksen kautta. Kukin ohjaaja myös ymmärtää oman inhimillisyytensä omien tunteidensa kanssa.

Ohjaajat korostivat, ettei heidän työnsä jää pelkästään tunnetaitoryhmissä tapahtuvaan tukemiseen.

Tunnetaito-ohjaus elää jokaisessa lyhyessä ja pidemmässä kohtaamisessa lasten kanssa, ei pelkästään ryhmän ohjaustilanteissa. Pieniä siemeniä voi aina kylvää.

Jokaikinen hetki voi olla tunnetaitohetki – vaikka kurahousujen riisumistilanne!

Moni ohjaaja koki, että lasten tunteiden kohtaaminen oli muuttunut helpommaksi ja sujuvammaksi, eikä vahvojakaan lapsen tunteita enää tarvitse pelätä tai kieltää. Työkalupakkiin on tarttunut myötätuntoisia keinoja kohdata tilanteita niin itsen, kuin lapsenkin kannalta. Arjen hetkissä koulutuksessa opitut taidot juurrutetaan oikeaan elämään kiinni.

Olen alkanut ilmaista itseäni selkeämmin ja laittamaan rajoja jämäkämmin. Se on tuonut valtavasti hyvinvointia itselleni.

Palautteita Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta:

“Aivan mieletön matka! Työkalut, joita olen saanut matkaan, auttavat ihan jokapäiväisessä arjessa.”

“Koulutuksessa vallinnut ilmapiiri on ollut järisyttävän eheyttävä turvallisuudessaan.”

“Kokemuksellisuus ja käytännön harjoitteet ovat auttaneet oppimisessa.”

“Älyttömän hyvä koulutus! Oma kehitys ihmisenä ja kasvu on ollut huikeaa.”

“Koulutus herätteli ennenkaikkea omien tunnetaitojen käsittelyyn ja kohtaamisen merkityksellisyyteen.”

“Omaksi aidoksi itseksi kasvamista, oman haurauden ja pienuuden kohtaamista, joka seurauksena tapahtuu oppiminen ja vahvistuminen.”

“Olen ymmärtänyt, miten tärkeää on saada tunnekehoyhteyden kautta oppi tunnetaidoista kehollisesti.”

“Vuoden aikana on päässyt käytännössä tutustumaan menetelmiin, joista ei aiemmin ole ollut paljon tietoa.”

“Koulutukseen heittäytyminen on tärkeää – siitä saa, jos sille antaa. Koulutus on myös työläs, mutta sitäkin arvokkaampi kokemuksineen!”

Tampereen seuraava koulutusryhmä aloittaa jo 9.4.

Tervetuloa mukaan sydämellä ohjaustyötä tekevien ammattilaisten kasvavaan joukkoon!


Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja?

Lisätietoa Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta ja alkavista koulutusryhmistä löydät täältä.

Kokemuksia niin pienten lasten, nuorten kuin alakoululaistenkin kanssa tehtävästä tunnetaitotyöstä löydät täältä.

 

Toimintamme laajenee – peruskoulutukseen kaksi uutta kouluttajaa, syventävä koulutus alkaa loppuvuodesta

Kasvatusalan ammattilaisille suunnattujen tunnetaitokoulutusten kysyntä on jatkanut kasvuaan!

Tunne&Taida vastaa kysyntään aloittamalla yhteistyön kahden uuden kouluttajan kanssa ja käynnistämällä loppuvuodesta ensimmäisen Syventävän Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen.

– On ollut mahtavaa huomata, miten paljon tunnetaitojen tukemisesta ollaan kentällä kiinnostuttu ja tarve koulutuksiin nähdään tärkeänä. Kysyntä koulutuksiin on ollut suurta, ja tuntuu helpottavalta, että voimme siihen vastata nyt paremmin ja laajemmin, koulutuksen kehittäjä, pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen iloitsee.

Uusina Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kouluttajina aloittavat Titta Karanta ja Inkeri Meriluoto.

– Titta ja Inkeri ovat kumpikin käyneet LTTO-koulutuksen, joten heillä on omakohtainen kokemus koulutuksesta myös opiskelijan näkökulmasta, Jääskinen kertoo.

Titta toimii Lasten Tunnetaito-ohjaajakouluttajana Pohjois-Suomen koulutusryhmissämme. Titta on kokenut kouluttaja ja luennoitsija ja saa kiitosta rauhallisuudestaan ja selkeydestään sekä helposta lähestyttävyydestään. Titan ohjaamana matkaa itseen on turvallista taittaa.

Titalla on taustaa myös NLP-kouluttajana ja erityisenä mielenkiinnon kohteenaan Titalla on ylisukupolviset tunnetaakat ja -mallit.

 

Inkeri tulee toimimaan Lasten Tunnetaito-ohjaajakouluttajana osassa Etelä-Suomen koulutusryhmistämme. Inkeri osaa avata käsiteltävät asiat konkreettisesti arkisten esimerkkien kautta. Tunteet ja tunnetaidot saavat hänen sanoittamanaan ymmärrettävän ja jäsennellyn muodon.

Inkeri on innostava, avoin ja myötätuntoinen. Tunnetaitotyöskentelyssä Inkeriä kiinnostaa erityisesti empaattisen kuuntelemisen ja kohtaamisen merkitys.

Syventävä koulutus alkaa loppuvuodesta – haku käynnistyy kesällä

Syventävässä Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa kouluttajina toimivat koulutuksen kehittäjä ja pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen sekä hengitysterapiaohjaaja ja tunnekehoterapeutti Sari Saario.

Ensimmäinen syventävä vuoden koulutus alkaa tämän vuoden lopulla. Tarkemmat tiedot koulutuksesta sekä hakuohjeet päivitetään kesän aikana.

Sari on kouluttajana läsnäoleva ja eritoten tunteiden kehollisuuteen perehtynyt vankka alan ammattilainen. Sari on tehnyt asiakastyötä tunteiden parissa jo reilun 15 vuoden ajan.

Sarin työvälineitä ovat mm. tunnekehoterapia, psykofyysinen hengitysterapia, logoterapia, terapeuttinen kosketus ja mielikuvatyöskentely.

Sari ohjaa Tunne&Taidassa myös kaikille avoimia kursseja erityisherkkyydestä sekä tukee vanhempia ja kasvattajia oman kokemuksen kautta tiedostamaan omia tunteitaan ja kasvattamaan voimavarojaan tavoittaakseen myös lasta aidommin. Lue lisää Sarin kevään kursseista täältä.

Tuttuun tapaan kaikkiin koulutusten käytännön asioihin liittyen kysymyksiin vastaa koulutusassistenttimme Katja.

Katja huolehtii koulutustemme ja tapahtumiemme käytännön järjestelyistä sekä vastaa koulutustiedusteluihin ja itsekin LTTO-koulutukseen osallistuneena osaa vastata myös sen sisältökysymyksiin.

Katjaan voit olla aina yhteydessä, mikäli pohdit jotain koulutuksiin tai luentoihin liittyviä asioita.

Tervetuloa kouluttautumaan!

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksia alkaa kevään aikana Oulussa, Tampereella, Järvenpäässä ja Ylivieskassa. Syksyn uusia ryhmiä suunnittelemme parhaillaan – alkamassa ovat ainakin ryhmät Hämeenlinnassa ja Järvenpäässä.

Jos et pääse vuoden koulutukseemme, olet aina tervetullut osallistumaan yksittäisille kursseillemme.

Facebook-sivuiltamme löydät ajankohtaisia aiheita ja tiedotuksia, vinkkejä ja linkkejä. Tervetuloa tykkäämään! Löydät meidät myös Instagramista nimellä tunnejataida.

Hyvä jatkaa leviämistään, ja jo lähes 200 ammattilaista on kouluttautunut Lasten Tunnetaito-ohjaajaksi ympäri Suomea.

Nähdään luennoilla ja koulutuksissa!

Sinustako Lasten Tunnetaito-ohjaaja? Hae mukaan Tampereen huhtikuussa alkavaan koulutukseen!

Tunnetaidoista puhutaan ja niitä tarvitaan kipeästi niin päiväkodeissa, kouluissa kuin toimintaterapiankin saralla, sekä kaikilla sosiaali- ja hoiva-aloilla, joissa tehdään töitä lasten ja nuorten parissa.

Tunnetaitoja voidaan mallintaa jokaisessa kohtaamisen hetkessä, mutta tavoitteellisesti niitä voidaan tukea myös ohjatuissa hetkissä. Tule koulutukseen oppimaan sekä tutkittuihin tunnetaitojen oppimiseen vaikuttavien menetelmien käytöstä lasten kanssa sekä matkaamaan itsekin omiin tunteisiisi ja vahvistamaan siten omia voimavarojasi kohdata lapsi tunnetilanteissa.

68% Tunne&Taidan kyselyyn vastanneista Lasten Tunnetaito-ohjaajista koki, että empaattinen ilmapiiri ryhmässä kasvoi paljon tai erittäin paljon tunnetaitojen opettelun myötä.

Tampereella on käynnistymässä jo kolmas Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus huhtikuussa! Koulutus on uudistunut ja vastaa nyt 40 opintopistettä. Hae vuoden koulutukseen mukaan nyt! Aloitamme ensimmäisellä lähiosiolla jo 9.-11.4.2018 maanantaista keskiviikkoon. Kouluttajana pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen.

Aikataulut ja haku-ohjeet Tampereen Kesäyliopiston sivuilta.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä täältä.

 

“Kokemus lasten tunnetaitoryhmän ohjaamisesta oli hyvin vahvistava. Löysin useamman lapsen sisälle ja sain sellaista arvokasta tietoa, mitä en koskaan olisi isossa eskariryhmässä lapsesta saanut. Uskon asiaani entistä enemmän – mikään ei ole tärkeämpää kuin tunnetaitojen vahvistaminen.

Kokemus lähensi suhdettani myös vanhempiin. Lapset tulivat lähemmäksi. Opin itsestäni, kykenen hienovaraiseen läsnäoloon. Tajusin, mitä on pidätellä hetkeä: kun ydinjuttu on tulossa. Antamalla lapselle mahdollisuuden – pidättelemällä hetkeä – mahdollistan sen tulon, mikä on lapsesta tulossa ulos, näkyväksi. Syntymässä oleva saa syntyä.”

Lasten Tunnetaito-ohjaaja, Hämeenlinna

Olet lämpöisesti tervetullut mukaan koulutukseen!

Kevään uudet Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutukset alkavat!

Haluaisitko saada käytännön työkaluja lasten ja nuorten tunnetaitojen tukemiseksi? Haluaisitko kasvattaa empaattista ilmapiiriä lapsiryhmässäsi?

Kaipaisitko jäsentyneempää tietoa miten lapsia voi tukea? Kaipaisitko itsekin päästä syvempään yhteyteen ja ymmärrykseen itsesi kanssa?

Tule mukaan kokemukselliseen Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutukseen! Uudet koulutusryhmät aloittavat keväällä usealla paikkakunnalla. Hae koulutukseen nyt – paikat täytetään soveltuvilla hakijoilla ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lue kokemuksia blogistamme tai täältä. Kurkkaa myös kyselytutkimuksemme tuloksia siitä, miten tunnetaitojen opettaminen vaikuttaa lapseen ja aikuiseen.

68% kyselyyn vastanneista tunnetaito-ohjaajista vastasi, että tunnetaitojen opettelun myötä empaattinen ilmapiiri ryhmässä on kasvanut.

Se voisi olla mahdollista sinunkin ryhmässäsi.

Sinä voit auttaa! Me autamme sinua auttamaan.

25.-27.5.2018-kevät 2019 VIIKONLOPPU/ARKIKOULUTUS – Järvenpäässä Haku koulutukseen käynnissä – paikkoja  vielä vapaana!
Viikonloppuosiot Järvenpään Seurakuntaopistolla sekä arkiosio Järvenpäätalolla juna-aseman vieressä. Seurakuntaopistolla voi myös majoittua. Hakemukset koulutus(at)tunnejataida.fi.
Lue lisää

9.4.2018-10.4.2019 ARKIKOULUTUS Haku käynnissä – hae nyt!
Tampereella, Tampereen Kesäyliopistolla. Haku Tampereen Kesäyliopiston kautta.

26.4.2018-26.4.2019 ARKIKOULUTUS Haku käynnissä – hae nyt!
Ylivieskassa, Raudaskylän Kristillisellä opistolla. Haku RKO:n kautta.

13.3.2018-kevät 2019 ARKIKOULUTUS – Ryhmä täynnä!
Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto Haku Oulun Kesäyliopiston kautta.

Koulutus suunnitteilla syksyksi myös Hämeenlinnaan ja uusi ryhmä Järvenpäähän (alkamisajankohta lokakuu). Päivitämme koulutustietoja sivuillemme niiden varmistuttua.

Tervetuloa matkalle tunteiden maailmaan!