“Lapsi on oppinut kertomaan tunteistaan!” Uusi joukko Lasten Tunnetaito-ohjaajia valmistui Tampereelta

Tampereella juhlittiin huhtikuun alussa 16 ammattilaisen voimin, kun jälleen uusi joukko Lasten Tunnetaito-ohjaajia valmistui Tampereen kesäyliopistolta. Onnea valmistumisesta vielä kerran!

Tunnetaitoja oltiin tehty tutuksi niin lastensuojeluun, perhetyöhön, kouluihin, päiväkoteihin, lastenpsykiatrian puolelle kuin iltapäiväkerhoihinkin. Valmistuneita ohjaajia on Suomessa kaikkiaan jo noin 250 ja koulutuksen mukaista tunnetaitotyöskentelyä on viety jo tuhansille lapsille eri kasvatusalan saroilla.

Koulutusvuoden aikana on otettu merkittäviä askeleita niin omaan itseen kuin ammatillisuuteenkin.

Opittuja asioita tutkitaan käytännössä

Jokainen opiskelija kehittyi vuoden koulutusmatkan lisäksi myös oman lopputyöryhmänsä, lapsille tai nuorille ohjatun tunnetaitoryhmän, kautta. Vaikka lasten kanssa olisikin aiemmin työskennellyt, on tunnetaitojen ohjaaminen monimenetelmällisesti uusi asia.

Miten koulutuksessa opittuja menetelmiä tuodaan monipuolisesti lapsille koettavaksi? Miten lisätä turvan kokemusta niin, että lasten ilmaisu rohkaistuu? Miten linkittää opittu lapsen arkeen oivallukseksi?

“Jokainen tunnetaitokerta kasvatti meitä ohjaajina. Myös lapset kehittyivät huimasti ryhmiemme aikana. Vaikutukset olivat näkyneet myös kotona.”

LTTO:iksi valmistuneet lähihoitajat

“Alussa koulutuksen hinta hirvitti – olisiko siitä mitään hyötyä? Mutta voihan video millainen matka tästä tulikaan!”

“En muista kokeneeni aikoihin iloa niin kokonaisvaltaisesti kuin lasten ainutlaatuisuutta korostavan tunnetaitokerran vetämisen jälkeen.”

Tampereelta 10.4. valmistuneiden Lasten Tunnetaito-ohjaajien juhlaa!

Vanhemmat huomaavat muutosta kotona

Vanhemmat kokevat tunnetaitoryhmät myönteisenä ja moni huomaakin lapsen kokoista kehitystä arkitilanteissa kotonakin.

”Tyttö on oppinut kertomaan tunteistaan enemmän ja sanoittamaan niitä eri tilanteissa ihan arjessa. Tuntuu, että on saanut varmuutta.”

Palaute vanhemmalta

”Paljon kiitoksia ihanasta ja tärkeästä kurssista. Lapsi on ollut motivoitunut ja erittäin ylpeä kurssistaan ja on moneen kertaan halunnut kotona käydä läpi kurssilla tehtyjä juttuja.”

Palaute vanhemmalta

“Voitko tehdä vielä yhden?” Hyväksyvän kosketuksen Satuhieronta on tunnetaitoryhmissä tykättyä ja rauhoittaa usein levottomimmankin mielen.

Tunnekerhosta puhutaan päiväkodissa

”Aivan ihana special-juttu lapsille ja kasvattajille. Lapset odottavat aina tunnekerhoa ja todella nauttivat siitä. Lapset puhuvat päikyssä ja kotona keskustellaan paljon. Tunnekerhon ”oppeja” kasvattajat ovat pystyneet hyödyntämään arjessa.”

Palaute päiväkodin henkilökunnalta

”Tunnekerho on todella mietitty ja suunniteltu alusta loppuun, on monipuolinen, lapset huomioiva, vastavuoroinen, jossa kohdataan lapsi yksilönä.”

Palaute päiväkodin henkilökunnalta

Nuoret haluavat usein ymmärtää enemmän tunteiden takana vaikuttavia asioita aivojen toiminnasta lähtien. Luova tunnetyöskentely antaa nuorille mahdollisuuden ilmaista oloaan ilman sanoja, joita ei aina löydy.

Seinäkirjoituksia koulutusvuodesta.

“Ennen koulutusta olin kriittinen ja mietin, että mitähän lässytystä tämäkin tulee olemaan ja onkohan tästä tieteellisyyskin aika kaukana. Epäilykseni on totisesti hälventynyt. Olen saanut lukea paljon oivaltavia ja sekä tiedettä että käytäntöä yhdisteleviä oppaita, jotka ovat tarjonneet niitä kuuluisia life-linkityksiä omaan elämääni.”

Kokemuksia LTTO-koulutuksesta:

  • “Monimenetelmällinen tapa opiskella on ollut antoisaa ja minun juttuni ihan selvästi!”
  • “Oppimismatka on ollut itselleni ihana ja ihmeellinen prosessi ja tuonut elämääni paljon uutta sisältöä ja merkitystä.”
  • “Kiitos aidosta kohdatuksi tulemisesta!”
  • “Tunnen suurta kiitollisuutta tästä matkasta, jonka herättämiä oivalluksia ja voimavaroja uskon kuljettavani ja vahvistavani lopun elämääni.”
  • “Olen oppinut valtavasti tunteista ja niiden merkityksestä ja tarpeellisuudesta ihmisen toiminnalle.”
  • “Lähipäiviä odotti aina innolla!”
  • “Kohdatessani sisäisen lapseni ymmärsin, miten välttämätöntä se oli, jotta voisin kehittyä tunnetaito-ohjaajana.”
  • “Ehkäpä oleellisinta matkassani ja sen onnistumisessa on ollut turvan kokemus, joka heti ensimmäisellä kerralla, ensimmäisestä kohtaamisestamme välittyi kouluttajasta niin vahvasti, että matkalla on ollut helppo ja turvallinen olla oma rikkinäinen itsensä.”
  • “Mieheni kuvaili huomanneen minun hetkittäin ikään kuin avautuneen kuorestani, vaikeiden tunteiden äärellä en enää turvaudu vetäytymiseen tai vaikenemiseen.”
  • “Olen käsitellyt lapsuuden kokemuksista kumpuavaa häpeää elämäni varrella monissa eri koulukuntien terapioissa, mutta vasta nyt koen juuri kehollisuuden, kokemuksellisuuden ja hyväksymisen kautta päässeeni itse voimaannuttamaan itseäni.”

Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja?

Syksyn koulutusryhmiin haku on käynnissä. Ryhmät starttaavat Mikkelissä, Lahdessa, Helsingissä ja Rovaniemellä elo- ja syyskuussa – hae mukaan!

Katso alkavat koulutukset ja hakuohjeet täältä.

Tulossa uudet koulutusryhmät myös Poriin, Tampereelle, Ouluun ja Turkuun – seuraa sivujamme tarkemmista tiedoista.