Tunnetaitokirjat ovat ilmestyneet!

Tunteita ja tunnetaitoja käsittelevät Anne-Mari Jääskisen kirjat, Sanna Pellicionin inspiroivan kuvituksen siivittäminä, ovat ilmestyneet.

Mitä sä rageet? -tuoteperheeseen kuuluu sekä nuorille ja varhaisnuorille suunnattu käytännönläheinen kirja että vanhemmille ja kasvattajille suunnattu käsikirja.

Nuorten ja varhaisnuorten kirja

Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin

Kansi nuoret 1.12. 210-15-vuotiaille ja aina aikuisiin saakka

”Coolein reissu ikinä – tutustuminen suhun ja sun tunteisiin!”

Mitä tunteiden kanssa oikein voi tehdä? Mikä tarkoitus niillä on? Mihin kukaan tarvitsee vihaa, pelkoa tai epävarmuutta?

Mitä sä rageet? on kirja tunteista ja tunnetaidoista nuorille ja varhaisnuorille. Kirjan sanoma on voimaannuttava. Selviät tunteistasi ja sinulla on aina valinnan mahdollisuus, vähintäänkin ajatuksiisi.

Niin arat kuin ulospäin suuntautuneetkin nuoret saavat kirjan kautta ymmärrystä itseensä, toisiinsa ja käytännön vinkkejä siihen, miten erilaisissa tilanteissa voi toimia itseään ja muita kunnioittavasti ja miksi se kannattaa.

Nuoria puhutteleva Sanna Pellicionin kuvitus havainnollistaa tunneteemaa. Kirjassa on kehon ja mielen harjoituksia sekä luovia tehtäviä nuoren itsensä kokeiltavaksi. Selkeää perustietoa tunteiden dynamiikasta ja tunnetaidoista.

”Kun viha sumentaa pään, kannattaa keskittyä hengitykseen. Silloin saat aikaa kuulla, mitä tarkalleen ottaen vihasi alla on.”

”Mikään nyt tuntuva olotila ja tunne ei ole lopullista. Sateen jälkeen paistaa aina jossain vaiheessa aurinko!”

Kirjaan kuuluu myös kasvattajan opas, missä nuoren tunnetaitojen tukemista avataan teorian ja ryhmässä toteutettavien harjoitteiden kautta.

Lisätietoa täällä.

Hinta 24,90€

Palautteita kirjasta aikuisilta:

Hei. Pidin kovasti kirjasta. Hienosti selostettu eri tunteita ja myös opastettu tunteiden tunnistusta ja niiden käyttöönottoa! Kiva ulkoasu ja mukaansatempaava teksti, uskoisin kiinnostavan myös nuoria. Hyvä te ja kiitos!

Nainen 62v.

 

Kirjaa oli helppo pala kerrallaan lukea oman mielenkiinnon mukaan. Sitä pystyi kivasti selailla lukematta koko kirjaa kerralla. Sisällöstä löytyy niin tuttuja asioita kuin sulateltavaakin myös aikuiselle. Lukiessa syntyy omia oivalluksia, miten yksi asia vaikuttaa toiseen.

Mies, junnuvalmentaja 52v.

Kasvattajan ja vanhemman käsikirja

Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen

Opettajalle, vanhemmalle, kasvatustyötä tekevälle, lapsia ja nuoria kohtaavalle ammattilaiselle

”Parasta oppia tunnetaitoihin ovat kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja omat oivallukset!”

”Ihmetelkää yhdessä, tutkikaa ja kokekaa. Tunteet avaavat mielenkiintoisen matkan omaan itseen ja erilaisiin ilmiöihin ryhmässänne.”

Tunnetaidot ovat elämäntaitoja, joita voidaan harjoitella ja oppia.

Kasvattajan ja vanhemman käsikirja.
Käsikirja kasvattajalle ja vanhemmalle.

Mitkä asiat vaikuttavat lapsen tunne-elämän kehittymiseen? Mitä tunnetaitojen tukeminen vaatii aikuiselta? Mikä merkitys vihalla on lapsen ja nuoren tunne-elämän kehityksessä?

Lapsi mallintaa tunne-elämän taitoja eritoten läheisissä aikuis- ja kaverisuhteissa. Tunnetaitojen kehittymistä voidaan myös tukea, kunhan se tehdään pitkäjänteisesti ja kokemuksellisesti, erilaisia lähestymistapoja käyttäen ja lasta kuunnellen.

Kirjassa on runsaasti erilaisia harjoitteita sekä vinkkejä keskustelun tueksi. Keholliset, liikkeelliset, luovat ja mielikuvaharjoitteet auttavat havainnollistamaan asioita kokemuksellisesti.

Kirjassa kuvataan esimerkein kohtaamisia lasten kanssa ja tilanteiden herättämiä tunteita kasvattajassa.

Lisätietoa kirjoista täällä.

HINTA 38€