Tunnetaitotyötä maailmalle tuoreiden Lasten Tunnetaito-ohjaajien kautta!

Järvenpäässä valmistui tänään joukko upeita Lasten Tunnetaito-ohjaajia vuoden ammatillisesta täydennyskoulutuksesta. Tunne&Taida onnittelee!

Osa ohjaajista vei tunnetaitoja päiväkotiryhmiin, osa omiin koululuokkiinsa, osa erityislasten luokkiin, osa hyvinkin kipeitä kokemuksia kohdanneiden lasten kuntoutukseen. Kuulimme upeita lopputyöesityksiä tunnetaito-ohjaamisen viemisestä käytännön työhön lasten pariin.

Kun tunnetaitoihin on mahdollista panostaa koko lukuvuoden, arjen pienissäkin tilanteissa ja eri oppitunneilla, tunnetaito-ohjauksen hedelmät voivat olla käänteentekeviä. Levottomasta, toisiaan kiusaavasta luokasta kuoriutuukin toisiaan tukeva, tunnesäätelytaitoja hallitseva luokka, jonka muutoksen muutkin kollegat huomaavat.

“On selvää ettei ilman tätä omaa matkaa, voi muille opettaa kuin jotain teoriaa. Kokemuksellisuus on kaiken ydin.”

Ohjaajat ovat kulkeneet tunteikkaan vuoden matkan niin itseensä ja omiin tunteisiinsa kuin ammatilliseen lasten tunnetaitojen ohjaamiseenkin.

Vastavalmistuneet ohjaajat ja kouluttaja. Kuvasta puuttuu kaksi ryhmämme jäsentä.

“Tämä koulutus on antanut minulle uuden elämän. Katselen asioita erilailla kuin ennen. Näen ihmiset ja tilanteet tunnelasien läpi ja suodatan puheet kurkistellen mitä tarpeita sanojen takana piilee.”

“Osaan olla hiljaa ja antaa muille tilaa, kuunteleminen on muodostunut tärkeämmäksi. Olen myös itse näkyvämpi kuin aiemmin.”

“Kaikista parhaimmat läksyt on tunneläksyt!”

Tunnetaitotunneille osallistuneet 4.lk oppilaat

Luova tunnetyöskentely ja satuhieronta olivat tunnetaitoryhmissä ehdottomat suosikit niin lapsille kuin ohjaajillekin. Niiden äärellä lapsi kuin lapsi usein rauhoittui ja sai itseensä syvempää kosketusta. Myös sanoja tunnekokemuksille alkoi löytyä, kun niiden ilmaisulle oli ryhmässä turvallinen tila ja väylä.

Moni ohjaaja oli huomannut, että kun vastustavankin lapsen oli kohdannut myötätuntoisesti, alkoi vastustuksen alta tulla esiin ryhmän toiminnoista kiinnostunut ja osallistuva lapsi. “Voitko tehdä mullekin ton…ton satuhieronnan?”

Tunnetaitoja harjoitelleet lapset olivat kertoneet, että “en enää ärsyynny niin pienistä”, “osaan hillitä mun raivokohtauksia” ja “lisää tunnetaitotunteja, niissä on kivaa!”

“Tunteet ovat läsnä kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Vuorovaikutuksemme on hyvin tunnelähtöistä – tiedostimme sitä tai emme.”

“Siksi on tärkeää opettaa taitoja juuri ryhmässä, jotta harjoitukset simuloivat sitä, mitä todellisuuskin on.”

Ohjaajien kertomaa koulutuksesta:

  • Suhde oppilaisiin ja kaikkiin ihmisiin syvenee ja antaa enemmän. Koulutuksessa oppii empaattisen vuorovaikutuksen merkityksen ja voi löytää oman itsensä.
  • Tämä oppimismatkani on ollut erittäin vaativa, mutta myös kaiken vaivan arvoinen. Ihmettelen, kuinka vuodessa voi oppia niin paljon tärkeää ja merkityksellistä, joka voi muuttaa minua ihmisenä näin paljon.
  • Sanat eivät riitä kertomaan, miten onnellinen ja kiitollinen olen kaikesta kokemastani ja oppimastani!
  • Perusteellinen oman sisäisen matkan tekeminen ja kokemuspohjainen oppiminen lasten ja nuorten tunnetaitoryhmän ohjaamisesta.
  • Jos kaipaat välineitä, joiden avulla ratkoa lasten jatkuvaa riitelyä, ärsyttämisestä johtuvia ristiriitoja, hiljaisten ja arkojen rohkaisua, jaksamista omaan työhösi, hakeudu Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutukseen. Mikään ei ole niin kuin ennen koulutusta.
  • Jos olet valmis uskaltamaan ensin oman tunnemaailmasi ja -historiasi syvyyksiin, saat ihan uuden tavan ymmärtää, auttaa ja ohjata lapsia tunnehaasteissa.

“Karvoineni ja nahkoineni – mantelitumakkeesta etuotsalohkoon – olen itsessäni ohjaaja juuri siinä tilanteessa missä olen, juuri niinkuin kussakin tilanteessa reagoin ja toimin.”


Sinustako Lasten Tunnetaito-ohjaaja?

Lisätietoa Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta ja alkavista koulutusryhmistä löydät täältä.

Kokemuksia niin pienten lasten, nuorten kuin alakoululaistenkin kanssa tehtävästä tunnetaitotyöstä löydät täältä.

Tervetuloa kokemukselliselle matkalle itseesi ja tunnetaitojen maailmaan!