Vuosi koulutusta täynnä – Lasten Tunnetaito-ohjaajat valmistuivat Järvenpäästä!

Järvenpäässä koettiin joulukuussa sekä riemun että haikeuden hetkiä, kun tiiviiksi muodostunut ryhmä ammattilaisia sai vuoden koulutuksen päätökseen ja valmistui Lasten Tunnetaito-ohjaajiksi.

Uusia taitoja tunnetaitojen tukemiseen on vuoden aikana opeteltu itse ja lopputyönään kukin toteutti tunnetaitoryhmän lapsille tai nuorille. Näin ohjaajat pääsivät myös tutkimaan tukemisen vaikutuksia niin lapsiin kuin itseensä.

Koulutuksen myötä työskentelyssäni luokanopettajana oli nyt selkeästi erilainen näkökulma.

Aikaisemmin tunnekasvatukseni oli enemmän keskustelevaa ja pohtivaa, esimerkiksi satujen pohjalta keskustelua. Nyt korostin kehollisuutta, liikettä ja hengitystä, luovaa tunnetyöskentelyä ja esimerkiksi mielikuvaharjoittelua keskustelun ohessa.

Vastavalmistuneiden ohjaajien riemua Järvenpäässä 9.12.2018. Kuvasta puuttuu yksi ryhmämme jäsen.

Kukin ohjaaja vie koulutuksessa oppimiaan taitoja ja syventynyttä ymmärrystään omaan työympäristöönsä niin fysioterapian, varhaiskasvatuksen, luokan opetuksen, kuraattorin, lähihoitajan kuin perhepäivähoitajankin tehtävien rikastamiseksi.

Tunnetaitojen opettamisen kautta koetaan usein syvempää yhteyttä lapsiin ja myös ymmärrys lapsen kokemuksista syventyy.

Inhimillisenä, tasaveroisesti tuntevana ihmisenä lasten kanssa oleminen on molemmin puolin palkitsevaa. Sekä ohjaajalle että lapsille.

Tunnetaitoryhmän ohjaaminen jännitti minua aluksi paljon. Mietin omia taitojani opettaa lapsille asioista, joita vielä itsekin harjoittelen. Ymmärsin kuitenkin, että opettamista tärkeämpää on kohtaaminen. Ilman ennakkoluuloja ja asenteita voin kohdata lapset arvostavasti käyttäen empatiaa.

Ohjaajana tärkein työkaluni on minä itse, omat ajatukseni ja oma suhtautumiseni asioihin. Läsnäoloni ja vuorovaikutukseni lasten kanssa luo kaiken pohjan turvalliselle kohtaamiselle, joka taas itsessään on edellytys uusien asioiden harjoittelulle ja niiden oppimiselle. Leikillinen asenne, läsnäolo ja pyrkimys hyvään kontaktiin lasten kanssa on ollut tavoitteenani. On ollut helpottavaa huomata, että riitän omana itsenäni.

Tunteista kertovia lasten kirjoja on jo varsin paljon saatavilla.

Ohjatessani ryhmääni minulle kirkastui, miten merkityksellistä on, että olen ohjaajana itse kohdannut niin laajan tunteiden kirjon. Miten voisin ohjata lasta, jos olisin itse ihan lukossa ja tukossa?

Yhteys omaan itseen on syventynyt monella tapaa. Asioita on oikeasti ymmärtänyt ja kokenut, eikä oppi ole jäänyt pintapuoliseksi kirja- tai asiatiedoksi.
Sanojen vaikutuksia näkyväksi luovan tunnetyöskentelyn kautta.

Palautteita vuoden koulutusmatkasta:

  • Ehdottomasti suosittelen koulutusta! Aivan mieletön, huikea, upea ja tärkeä koulutus!
  • Suurin hyöty on ollut oman vahvuuden ja tunnetaitojen oppiminen. Sitä kautta voin olla myös parempi vanhempi ja kasvattaja.
  • Hyödyllisimmäksi olen kokenut omien tarpeiden kuulemisen tärkeyden, myötätunnon voiman ja ymmärryksen kasvun lasta kohtaan.
  • Se tapa, jolla kouluttaja on ollut läsnä todellisena ja aitona meille opiskelijoille, on ollut kertakaikkisen aseista riisuvaa ja koskettavaa. Kiitos inspiraatiosta ja lämmöstäsi.

Onnea kaikille valmistuneille ohjaajille vielä kerran!


Sinustakin Lasten Tunnetaito-ohjaaja?

Työskenteletkö lasten tai nuorten parissa? Tule mukaan vuoden koulutusmatkalle!

Koulutusryhmiä käynnistyy vuonna 2019 usealla paikkakunnalla, mm. Hämeenlinnassa, Oulussa, Turussa, Kuopiossa, Järvenpäässä ja Kajaanissa. Syksyksi 2019 on tarjolla myös ensimmäinen LTTO-koulutus Helsingissä!

Katso tarkemmat paikkakuntakohtaiset tiedot ja lisätietolinkit tämän sivun kautta ja hae mukaan nyt!

Tervetuloa mukaan

oppimaan tunteista

ja tunnetaidoista

sekä niiden tukemista kokemuksellisesti!