Tunne&Taida

Tunne&Taida tarjoaa ammatillisia koulutuksia, avoimia yleisöluentoja ja kursseja tunteista ja tunnetaidoista ja eritoten lasten kohtaamisesta vanhemmuuden ja kasvattajuuden näkökulmasta. Koulutuksemme ovat kokemuksellisia ja osallistavia - toivomme, että saat niissä oivalluksia omaan elämääsi.

Haluamme olla luomassa aitoa ja rakkaudellista maailmaa, jossa niin lapset kuin aikuisetkin voivat hyvin. Itsearvostuksesta kasvaa arvostus myös toisia ja maailmaa kohtaan.

Jokainen pieni ja kolhuinenkin siemen sisältää ihmeen alun. Kasvaminen on aina mahdollista.


Kouluttajat


Pääkouluttaja, kehittäjä

Anne-Mari Jääskinen

Anne-Mari toimii kouluttajana ja luennoitsijana tunteista, tunne- ja vuorovaikutustaidoista sekä lapsen ja nuoren kohtaamisesta. Hän on myös ammattilaisille tarkoitetun Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM -koulutuksen kehittäjä ja vastuukouluttaja, taideterapiaohjaaja sekä kirjailija.

Anne-Mari käyttää työssään mm. luovia menetelmiä, kuten taideterapiaa, rakentavan vuorovaikutuksen ja ratkaisukeskeisyyden menetelmiä, kehollisuutta, mielikuvia ja hengitystä sekä vuosien koulutus- ja luennointikokemusta työvälineinään.

Yksityisvastaanotollaan Anne-Mari ohjaa tunne- ja taideterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Tällä hetkellä Anne-Mari ei pysty ottamaan uusia asiakkaita vastaan.

"Matka itseen ja omiin tunteisiin tehdään joka päivä."

Lue lisää

Kouluttaja

Titta Karanta

Titta toimii Lasten Tunnetaito-ohjaajakouluttajana Pohjois-Suomen koulutusryhmissämme. Titta on kokenut kouluttaja ja luennoitsija ja saa kiitosta rauhallisuudestaan ja selkeydestään sekä helposta lähestyttävyydestään; matkaa itseen on turvallista taittaa hänen ohjauksessaan.

Yksi Titan vahvuuksista on tiedon ja oivallusten siirtäminen käytäntöön, arjen tasolle ja hän on elementissään kun lähdetään miettimään sitä, miten positiivinen muutos konkreettisesti tehdään. Arjen kokemusta hänelle on kertynyt suurperheen äitinä.

Titta on myös NLP-kouluttaja ja erityisenä mielenkiinnon kohteenaan hänellä on ylisukupolviset tunnetaakat ja -mallit. Hän luennoi ja kouluttaa NLP:tä ja tunnetaitoja, vetää erilaisia ryhmiä sekä kulkee asiakkaiden rinnalla yksilöohjauksessa.

”Ilman armollisuutta itseään kohtaan ei voi olla armollinen muita kohtaan.”

Lue lisää

Kouluttaja

Inkeri Meriluoto

Inkeri toimii Lasten Tunnetaito-ohjaajakouluttajana osassa Etelä-Suomen koulutusryhmistämme.

Kouluttajana Inkeri on lempeä, avoin ja myötätuntoinen. Hän tukee sinua omalla koulutusmatkallasi kunnioittamaan omia rajojasi ja tarpeitasi, etsimään juuri sinun vahvuuksiasi toimia Lasten tunnetaito-ohjaajana.    

Inkeri on koulutukseltaan VTM ja on toiminut pitkään toimittajana ja toimituspäällikkönä lääketieteen parissa ennen kouluttautumistaan Lasten tunnetaito-ohjaajaksi. Hän haluaa edistää vanhempien ja lasten mahdollisuutta kasvattaa omia tunnetaitojaan yhtenä itsenäisen ja mielekkään elämän perustaidoista.

"Tunnetaidoissa on kyse elämän perustaidoista, oman mielekkään olemassaolon tärkeistä rakennustyökaluista."

Lue lisää

Kouluttaja

Sara Hellsten

Sara toimii kouluttajana Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa Rakentavan vuorovaikutuksen osiolla 6. Saralle tärkeää on aitous ja tunteiden ja tarpeiden tiedostaminen ja kunnioittaminen. Hän haluaa intohimoisesti edistää myötätuntoista ja vastuullista vuorovaikutusta niin pienten kuin isojenkin ihmisten välillä. Sara on koulutukseltaan kehityspsykologian maisteri ja rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja.

"Pystyt kohtaamaan ja hyväksymään muissa ihmisissä sen minkä olet kohdannut ja hyväksynyt itsessäsi."

Lue lisää

Muut tekijämme


Koulutuskoordinaattori

Katja Forsström

Katja huolehtii koulutustemme ja tapahtumiemme käytännön järjestelyistä. Katja vastaa koulutustiedusteluihin ja itsekin LTTO-koulutukseen osallistuneena osaa vastata myös sen sisältökysymyksiin.