Tunnetaidot

Tunteet ovat kehollisia kokemuksia, jotka näkyvät niin ajatuksissamme, kasvoillamme, äänensävyssämme kuin käyttäytymisessämmekin. Tunteet, ajatukset, toiminta ja kehomme ovat yhdessä toisiinsa vaikuttava tiivis kokonaisuus.

Jokaisella tunteella on oma, tärkeä tehtävänsä. Tunteita voi oppia kohtaamaan ja niiden viestin saada käyttöönsä hyvinvoinnin tueksi. Itseään voi herkistää omien tunteidensa viesteille - tarpeille niiden alla. Siten itseään voi ilmaista selkeämmin, jolloin ihmissuhteet usein syvenevät ja läheisyys kasvaa. Värit palaavat elämään ja elämä tuntuu merkityksellisemmältä.

Aikuisena on hyvä ymmärtää, että parhaiten lasta voi tukea antamalla tunteelle lupa ja ottamalla se sensitiivisesti ja kuunnellen vastaan. Pienellä lapsella suuret tunteet tarvitsevat aikuisen kannattelua pitkään.

Tunteiden yksilöllisyys

Tunteita koetaan yksilöllisesti, vaikka niiden fysiologinen perusta onkin samanlainen kaikilla. Tunteiden kokemiseen vaikuttaa niin temperamenttimme, kulloinenkin vireystilamme kuin se tapa, jolla tunteitamme on kohdattu matkamme varrella.

Pieni lapsi oppii lähiympäristöstään sen, ovatko tunteet sallittuja vai kannattaako niitä välttää. Lupa ja turva tuntemiseen rakentuu jokaisen kohtaamisen kautta.

Ihmisillä ympärillämme on meihin, varsinkin lapsina ja nuorina, suuri vaikutus. Syvin tunneviestintä tapahtuukin sanattomasti olemuksemme ja ihmisten välillä vallitsevan tunneilmapiirin kautta.

Lue lisää tunteista ja tunnetaidoista myös blogistamme.