Perustunteet

Tunteet ovat tärkeä osa sinua. Mitä paremmin tunnistat, ymmärrät ja ilmaiset tunteitasi, sitä paremman yhteyden saat itseesi.

Sinulla on luontaisesti kyky säädellä tunteitasi, mutta säätelykyvyn käyttämistä harjoittelemme koko elämämme. Lapsi oppii tunnetaitonsa sinulta, läheisimmältä aikuiseltaan – siksi on tärkeää, että olet kosketuksissa myös omiin tunteisiisi. Se, miten sinä toimit omien tunteidesi kanssa ja miten kohtaat lapsen tunteet muodostuu hänen mallikseen tunteiden kanssa toimimisesta.

Tunteiden tarkoitus on ohjata meitä toimimaan kussakin tilanteessa meille parhaalla tavalla. Jos meillä ei ole ymmärrystä tunteistamme, saatamme reagoida niihin tietoisen toimimisen sijaan. Äkilliseen reagoimiseen ei kokonaisuuksia ymmärtävä puolemme ehdi mukaan. Siksi tunteiden kanssa kannattaa aina hetki hengitellä ennen toimimista.

Jokaisella tunteella on oma tärkeä tehtävänsä:

Ilo ja mielihyvä kannustavat meitä tekemään asioita itsemme ja muiden hyväksi sekä auttavat meitä palautumaan stressaavista tilanteista.

Pelko auttaa meitä vaaratilanteissa. Se pitää meidät valppaina toimimaan ja suojautumaan.

Viha antaa rohkeutta itsemme tai toisten puolustamiseen, sekä sisua toimia.

Suru auttaa luopumaan jostain itsellemme tärkeästä.

Syyllisyys auttaa korjaamaan tekoja, jotka ovat vahingoittaneet itseä tai muita.

Häpeä auttaa ymmärtämään vaikutuksemme muihin ihmisiin sekä ohjaa käyttäytymistämme.

Jännitys pitää meidät valppaina ja tarkkaavaisina uusissa tilanteissa.

Ahdistus auttaa muuttamaan asioita. Huomaamme, missä pitäisi toimia toisin tai mitä pitäisi muuttaa.